Türkiye ve Dünyadaki MDF Endüstrisine Genel Bir Bakış

Yüksek nüfus artışı ve teknolojide meydana gelen hızlı değişim ahşap malzemeye olan talebi çok fazla artırmıştır ve bu ürün çeşitliğine de yansımıştır. Türkiye, 2012 yılı itibariyle, MDF üretim kapasitesi 16.495 m3/gün ve yıllık 4.558.800 m3 ile Avrupa’da birinci ve Dünya’da üçüncü sıraya yerleşmiştir.

An Overview of the MDF Industry in Turkey and The World

High population growth and the rapid change in technology has increased so much the demand for wood material and it is reflected in the diversity in this product. An annual production capacity of MDF 16,495 m3/day and 4,558,800 m3 in Turkey, it is settled in the first Europe and third place in the world.In the study, general information was provided for medium density fibreboard industry on the status of our country and the world. Pionier companies involved in the production of MDF in the world between the years of 2008-2012, according to the continents MDF production capacity, production lines and their capacities, MDF production in Turkey and the European issues are considered in the comparison.

Kaynakça

Akbulut T, Hızıroğlu S ve Ayrılmış N. 1999. Surface Absorption, Surface Roughness, and Formaldehyde Emission of Commercially Manufactured MDF in Turkey, Forest Products Journal, Madison, USA.

Ayrılmış, N 2000. Ağaç Türünün MDF Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,. İstanbul.

Dayanıklıoğlu, S 2004. Türkiye’de lif levha ve yonga levha sektörünün durumu, Avrupa birliği ülkeleriyle karşılaştırılması, problemleri ve çözüm yolları, Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

MDF Yearbook, 2009/10

MDF Yearbook, 2011/12

Yıldırım, İ 2011. Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe Üretim Planlama Sisteminin Doğrusal Programlama Yöntemi ile Geliştirilmesi ve Uygulaması, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği ABD, 160 s. Trabzon.

Yonga Levha Sanayicileri Derneği, 2012. Türkiye’deki Yonga Levha ve MDF Fabrikalarının Kapasite Durumları ve Kuruluş Yerleri, Genel Sekreterlik, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Akgül, M , Çamlıbel, O , Gedik, T . (2013). Türkiye ve Dünyadaki MDF Endüstrisine Genel Bir Bakış . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (2) , 117-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4819/288986