Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Makrofungusları

Öz Bu çalışma, Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü makrofungus çeşitliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2018-2019 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları ile toplanan numunelerin alan kayıtları etiketlenerek, ayrı ayrı poşetlere alınarak laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvarda gerekli mikolojik teknikler uygulanarak kurutulan, spor baskıları alınan makrofungusların gerekli mikroskobik veriler elde edilmiştir. Arazi ve labaratuar çalışmalarının sonucu olarak Basidiomycota’dan 25 familyaya ait ve Ascomycota’dan 1 familyaya ait 60 takson rapor edilmiştir. Tüm taksonlar habitat bilgileri, coğrafi konumları, etnomikolojik verileri ve toplama tarihleri ile birlikte listelenmiştir. Bunlardan 33’ü yenilebilir, 23’si yenilemeyen ve 4 tanesi ise zehirli tür olarak değerlendirilmiştir. .

Kaynakça

[1] Stern KR. Bidlack JE. Jansky SH. Kingdom Fungi. In: Stern KR, ed. Introductory plant biology. 11th ed. Newyork: McGraw-Hill Companies, Inc, 2008: 346-70 [2] Weier TE, Stocking CR, Barbour MG. The higher fungi. In: Robbins WW, ed. Botany an introduction to plant biology. 4th ed. New York: John Wiley and sons, Inc, 1970: 499-537. [3] M., Abatay, “Değişik ekolojilerde odunda gelişebilen yenilebilir fungus türleri üzerine araştırmalar,” V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Antalya, 1988. [4] F., Gücin, “Doğu Anadoludaki bazı illerimiz ve çevresinde tespit edilen odun tahripçisi makrofunguslar,” I. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri Çevre Kirliliği ve Kontrolü, Antalya, 1988 [5] S. Sümer, “Batı Karadeniz Bölgesi, Özellikle Bolu Çevresinde Bulunan Odun Tahripçisi Mantarlar,” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No 2907, O.F. Yayın No 312, İstanbul, 1982. [6] D. Yaǧiz, A. Afyon, M. Konuk, and S. Helfer, “Contributions to the macrofungi of Bolu and Düzce Provinces, Turkey,” Mycotaxon. 2006. [7] Y. . Yüksel, B., Akbulut, S., Baysal, İ., Gültekin, “Düzce yöresinin yenilebilir mantarları,” in I. Uluslarası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2007, p. 7. [8] Anonim. (2019, 5 Ekim). [Online]. Erişim: https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme/il-ve-ilceler istatistik.aspx?m=DUZCE [9] R. Watling, “Identification of The Larger Fungi,” Hult. Educ. Publ. Ltd, p. 281, 1973. [10] P. Sysouphanthong, K. D. Hyde, E. Chukeatirote, and E. C. Vellinga, “A review of genus Lepiota and its distribution in east Asia,” Curr. Res. Environ. Appl. Mycol., 2011. [11] Anonymous, 2014a. 2013 Yılı İklim Değerlendirmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, 34s. [12] Anonymus. (2019, 9 January). [Online].Erişim: https:www.indexfungorum.org/ names/names.asp. [13] P. M., Kirk, P. F., Cannon, D. W., Minter, ve J. A. Stalpers, “Dictionary of the Fungi. 10th Edition. CABI Publishing. Wallingford, UK, 2008. [14] H. H. Doǧan, C. Öztürk, G. Kaşik, and S. Aktaş, “A checklist of aphyllophorales of Turkey,” Pakistan J. Bot., 2005. [15] E. Sesli and C. M. Denchev, “Checklists of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey,” Mycotaxon, 2008. [16] Akata I., “Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Makrofungus Florası,” Ankara Üniversitesi, 2010. [17] M. G. Akata, I., Halıcı, “A New Lycoperdon record for Turkish Mycobiota,” Mantar Derg., pp. 9–11, 2010. [18] H. Kırış, Z., Halıcı, M.G., Akata, I., Allı, “Macrofungi of Akdağmadeni and Gemerek,” Biodicon, vol. 5, no. 2, pp. 53–58, 2012. [19] K. Türkoğlu, A., Gezer, “Hacer Ormanı (Kayseri)’nın Makrofungusları,” Ekoloji, vol. 15, pp. 43–48, 2006. [20] I. Akata and M. G. Halici, “Additional macrofungi records from Trabzon province for the mycobiota of Turkey,” Turk J Bot, 2011. [21] H. Allı, “Macrofungi of Kemaliye district (Erzincan),” Turk. J. Bot., vol. 35, no. 3, pp. 299–308, 2011. [22] H. Alli, M. Isiloglu, and M. H. Solak, “New Ascomycete records for the macrofungi of Turkey,” Turk. J. Botany, 2011. [23] H. H. Doǧan, M. A. Küçük, and I. Akata, “A Study on macrofungal diversity of bozyazi province (Mersin), Turkey,” Gazi Univ. J. Sci., 2010. [24] M. Güngör, H., Allı, H. ve Işıloğlu, “Ülkemiz Mikotasına İki Yeni Makrofungus Kaydı,” in IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Denizli, 2012, p. 76. [25] H. H. Kaşık, G., Öztürk, C., Türkoğlu, A., Doğan, “Macrofungi flora of Yeşilhisar district (Kayseri),” Ot Sist. Bot. Derg., vol. 9, no. 2, pp. 123–134, 2002. [26] H. H. Kaşık, G., Öztürk, C., Türkoğlu, A., Doğan, “Macrofungi of Yahyalı (Kayseri) Province,” Turk. J. Botany, vol. 27, no. 6, pp. 453–462, 2003. [27] A. Keleş and K. Demirel, “Macrofungal diversity of Erzincan province (Turkey),” Int. J. Bot., 2010. [28] P. . Orton, “British Fungus Flora Agaricales and Boleti 4:,” Pluteus & Volvariella, p. 99, 1986. [29] A. Caballero, “Lepiota cortinarius J.E. Lange, una rara especie encontrada en Lugo (Galicia, España),” Micolucus, N, pp. 8–12, 2015. [30] J. F. Liang, “Taxonomy and phylogeny in Lepiota sect. Stenosporae from China,” Mycologia, 2016. [31] B. Pegler, D., Spooner, “The Mushroom Identifier,” in Grange Books, 1992, p. 144. [32] E. . Vellinga, “No TitlePhylogeny of Lepiota (Agaricaceae)-Evidence from nrITS and nrLSU sequences,” Mycol Prog, vol. 2, pp. 305–322, 2003. [33] E. Peintner, U., Horak, “Lepiota and Cystolepiota (Agaricales) in Arctic-alpine habitats,” Osterreisisches Zeitschrift fur Pilzkd., vol. 8, pp. 19–34, 1999. [34] H. Servi, “Bolu Abant Tabiat Parkı makrofungus florası, Yüksek Lisans Tezi,” Ankara Üniversitesi, 2010. [35] B. Ç. Gültekin, “Şeker kanyonu (Yenice/Karabük) makrofungusları, Yüksek Lisans Tezi,” Selçuk Üniversitesi, 2014. [36] Y. Yeşilbaş, “Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın ili sınırlarında kalan bölümünün makrofungus florası, Yüksek Lisans Tezi,” Bartın Ünv., 2015. [37] H. Servi, I., Akata, B., Çetin “Macrofungal diversity of Bolu Abant Nature Park (Turkey), ” Ankara University., 2010. [38] D. Yağız, A., Afyon “The Macrofungi of Karabük Province” Afyon Kocatepe University., 2005. [39] M. Aktaş, “Düzce Şehir Ormanı Makrofungusları, Yüksek Lisans Tezi,” Düzce Üniversitesi., 2019. [40] R. Tofts, “The British Species Of Lepiota 1: Section Stenosporae,” F. Mycol., vol. 3, no. 4, pp. 124–136, 2002. [41] M. Jordan, “The Encyclopedia of Fungi of Britain and Europe,” Fr. Lincoln, London., 2004. [42] P. Leonard, “Lactarius Synoptic keys to British Species of Lactarius,” BMS Keys, p. 27, 2008.

Kaynak Göster

APA Tekel, S , Yüksel, B . (2020). Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Makrofungusları . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (2) , 161-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/59040/676365

2036 2419

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yığılca (Düzce) Balköy Bal Ormanı Florası

Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Elif Ayşe YILDIRIM, Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ

Ekosistem Hizmetleri Kavramının Havza Ölçeğinde Değerlendirilerek Planlamaya Entegrasyonu

Betül UYGUR ERDOĞAN

Termal ve Basınç Uygulamasının Kızılçam Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

İbrahim BEKTAŞ, Gonca DÜZKALE SÖZBİR, Ayşenur KILIÇ AK, Tuğçe TUNCER

Ekolojik Planlama İlkeleri Kullanılarak Kentsel Yeşil Altyapı Sistemlerinin Kurgulanması: Siirt Kenti Örneği

Huriye Simten SÜTÜNÇ, Ömer Lütfü ÇORBACI

Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği / Plant Existence in Urban Recreational Areas; Rize Example

Ömer Lütfü ÇORBACI, Gökhan ABAY, Türker OĞUZTÜRK, Merve ÜÇOK

Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Makrofungusları

Sami TEKEL, Beşir YÜKSEL

Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği

Elif BAYRAMOĞLU, Mehlika Gizem DEMİRKIR

Antalya’daki Bazı Çocuk Oyun Alanlarının Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Yönünden Değerlendirilmesi

Selma KÖSA

Güvenlikli Site Sakinlerinin Konut Tercihlerinin İrdelenmesi: Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Hatice KOLAK

Küre Dağları Milli Parkının (Kastamonu Bölümü) Endemik Bitkileri ve Öncelikli Koruma Alanlarının Sınıflandırılması

Bilge TUNÇKOL, Necmi AKSOY, Hasan HAŞAYACAK