Venlafaxine addiction without a history of alcohol and substance abuse: A case report

Bu yazıda, alkol ve madde kullanımı öyküsü bulunmayan, baş ağrısı yakınması nedeni ile venlafaksin başlanan ve kullandığı bu ilacın dozunu, etkinliği azaldığı gerekçesi ile arttıran bir olgunun sunulması amaçlanmıştır. Otuz beş yaşındaki kadın hastaya, baş ağrısı yakınması ile gittiği hekim tarafından venlafaksin 75 mg/gün başlanmış, doz aynı hekimin kontrolünde 225 mg/gün’e kadar çıkarılmış, daha sonrasında ise hasta ilaç dozunu kendi kararı ile 2100 mg/gün’e kadar çıkarmıştır. Venlafaksin bağımlılığı tanısıyla 10 hafta boyunca yatırılarak izlenen hastanın venlafaksin dozu tedricen azaltılarak kesilmiştir. Bu olgu, öyküsünde madde ve alkol kullanımı olmayan kişilerde de venlafaksin bağımlılığının gelişebileceğini göstermektedir.

Öyküsünde alkol ve madde kullanımı bulunmayan hastada venlefaksin bağımlılığı: Bir vaka sunumu

In this paper, the aim was to present a patient who had no history of drug or alcohol abuse but was prescribed venlafaxine because of her complaints of headache and increased its dosage by herself on the pretext of a decrease in efficiency. A 35 year-old female patient complaining of headache was prescribed 75 mg/day venlafaxine by a psychiatrist, and the dosage was increased to 225 mg/day by the same doctor, and then the drug dosage was increased to 2100 mg/day by the patient herself. The patient was hospitalized and venlafaxine dosage was gradually decreased and stopped in 10 weeks. This case shows that antidepressant dependence may develop in patients without a history of drug or alcohol abuse.

Kaynakça

1. Tinsley JA, Olsen MW, Laroche RR, Palmen MA. Fluoxetine abuse. Mayo Clin Proc 1994; 69:166-168.

2. Delisle JD. A case of amitriptyline abuse. Am J Psychiatry 1990; 147:1377-1378.

3. Wyeth. Venlafaxine hydrochloride. Product’s label. Philadelphia, 2006.

4. Sattar SP, Grant KM, Bhatia SC. A case of venlafaxine abuse. N Engl J Med 2003; 348:764-765.

5. Quaglio G, Schifano F, Lugoboni F. Venlafaxine dependence in a patient with a history of alcohol and amineptine misuse. Addiction 2008; 103:1572-1574.

6. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Ed. Washington: American Psychiatric Association Press, 1996.

7. Haddad P. Do antidepressants have any potential to cause addiction? J Psychopharmacol 1999; 13:300-307.

8. Sabljić V, Ružić K, Rakun R. Venlafaxine withdrawal syndrome. Psychiatr Danub 2011; 23:117-119.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.7b 2.9b