Menstrüel döngü bağlantılı tekrarlayıcı psikotik bozukluk: Olgu sunumu

Menstrüel döngü ile ilişkili olarak ortaya çıkan mental durum değişiklikleri önemli sağlık problemlerine sebep olmaktadır. Bir bozukluk kategorisi kabul edilen “premenstrüel sendrom” ise bildirilen tüm vakaları karşılayamayacak durumdadır. Menstrüel döngü bağlantılı psikotik dönemler menstrüasyondan yaklaşık beş ila on gün önce başlayıp mensturasyonla birlikte ortadan kalkmaktadır. Bu olgu sunumunda, 17 yaşında olan ve periyodik olarak bir ay arayla menstrüasyondan birkaç gün önce başlayan ve menstrüasyonyonla birlikte sonlanan kısa psikotik ataklar tarifleyen bayan hasta literatürle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

Menstruation-related recurrent psychotic disorder: A case report

Changes of mental status that are related to menstrual cycles causes significant mental problems. As an accepted disorder “premenstrual syndrome” do not cover all cases that are in literature. Menstruationrelated psychotic episodes usually start 5-10 days before menstruation and end with the menstruation. In this article, we present a case of a 17 years old young single woman, who periodically represents brief psychotic episodes per month that are start before menstruation and end with menstruation, with comparing our findings with literature.

Kaynakça

1. Paris J. Biopsychosocial Models and Psychiatric Diagnosis: In Millon T, Krueger RF, Simonsen E (editors). Contemporary directions in psychopathology : scientific foundations of the DSM-V and ICD-11. New York: The Guilford Press, 2010, 473- 483.

2. Riecher-Rössler A, Hafner H. Schizophrenia and oestrogens-is there an assosiation? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1993; 242:323-328.

3. Leibenluft E. Fiero PL, Rubinow DR. Effect of the menstrual cycle on dependent variables in mood disorder research. Arch Gen Psychiatry 1994; 51:761-781.

4. Hendrick V, Altshuler LL, Burt VK. Course of psychiatric disorders across the menstruel cycle. Harv Rev Psychiatry 1996; 4:200-207.

5. Dennerstein L, Fiona J, Davies B. Psychosis and the menstrual cycle. Med J Aust 1983; 1:524-526.

6. Gerada C, Reveley A. Schizophreniform Psychosis Associated with the Menstrual Cycle. Br J Psychiatry 1988; 152:700-702.

7. Krafft-Ebing RV. Psychopathia Sexualis. Arcade Publishing, 1998, 32-308.

8. Frank RT. The hormonal causes of premenstrual tension. Arch Neurol Psychiatry 1931; 26:1053-1057.

9. Williams EY, Weeks LR. Premenstrual tension associated with psychotic episodes. J Nerv Ment Dis 1952; 116:321-329.

10. Ota Y, Mukai T, Gotoda K. Studies on the relationship between psychotic symptoms and the sexual cycle. Psychiatry Clin Neurosci 1954; 8: 207-217

11. Gregory BA. The menstrual cycle and its disorders in psychiatric patients. J Psychosom Res 1957; 2:199-224.

12. Wakoh T, Takekoshi A, Yoshimoto S, Yoshimoto K, Hiramoto K, Kurosawa R. Pathophysiological study of the periodic psychosis (atypical endogenous psychosis) with special reference to the comparison with chronic schizophrenia. Mie Med J 1960; 10:317-340.

13. Lingjaerde P, Bredland R. Hyperoestrogenic cyclic psychosis. Acta Psychiatr Scand 1954; 29:355-364.

14. Stein D, Hanukoglu A, Blank S, Elizur A. Cyclic psychosis associated with the menstrual cycle. Br J Psychiatry 1993; 163:824-828.

15. Dennerstein L, Judd F, Davies B. Psychosis and the menstrual cycle. Med J Aust 1983; 28:524-526.

16. Abe K, Ohta M. Recurrent brief episodes with psychotic features in adolescence: periodic psychosis of puberty revisited. Br J Psychiatry 1995; 167:507-513.

17. Altschule MD, Brem J. Periodic psychosis of puberty. Am J Psychiatry 1963; 119:1176–1178.

18. Berlin FS, Bergey GK, Money J. Priodic psychosis of puberty: a case report. Am J Psychiatry 1982; 139:119-120.

19. Endo M, Daiguji M, Asano Y, Yamashita I, Takahasi S. Periodic psychosis recurring in association with the menstruel cycle. J Clin Psychiatry 1978; 39:456-466.

20. Felthous AR, Robinson DB, Conroy RW. Prevention of recurrent menstrual psychosis by an oral contraceptive Am J Psychiatry 1980; 137:245-246.

21. Riecher–Rössler A, Hofner H. Can estradiol modulate Schizophrenic symptomatology? Schizophr Bull 1994; 20:203- 214.

22. Abel KM, Kulkarni J. Depression in women: Hormonal influences: In Castle D, Kulkarni J, Abel KM (editors). Mood and Anxiety disorders in women. New York: Cambridge University Press, 2006, 116-136.

23. DeBatissa C, Smith DL, Shatzberg AF. Modulation of monoamine neurotransmitters by estrogen: Clinical implications: In Leibenluft E (editor). Gender differences in Mood and Anxiety Disorders. Review of Psychiatry. Washington DC: American Psychiatric Pres Inc, 1999, 137-160.

24. Brockington IF. Menstruel psychosis. Arch Wom Ment Health 1998; 1:3-13.

25. Abe K, Ohta MR. Recurrent brief episodes with psychotic features in adolescence. Psychiatry Clin Neurosci 1998; 52:313- 316.

26. Leetz KI, Rodenhauser P, Wheelock J. Medroxyprogestrone in the treatment of periodic menstruel psychosis. J Clin Psychiatry 1998; 40:141-144.

27. Brockington IF, Kelly A, Hall P, Deakin W. Premenstrüel relapse of puerperal psyhosis. J Affect Disord 1988; 14:287-292.

28. Nomuro J, Hatotani N, Yamaguchi T. Periodic psychosis as a chronobiological disorder- endocrine studies and treatments: In Perris C, Struwe G, Jansson B (editors). Biological Psychiatry. Holland: Elsevier, 1981, 1235-1238.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.3b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ön yazı

Cüneyt EVREN

İzole beyin sapı tüberkülomu: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Devrimsel Harika ERTEM, Nurhak Demir ASLAN, Yavuz ALTUNKAYNAK, Didem Sayın YILDIZ, Sevim BAYBAŞ

Sağlık çalışanlarında vardiyalı çalışma sisteminin sebep olduğu genel ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

Yavuz SELVİ, Güzel Pınar ÖZDEMİR, Osman ÖZDEMİR, Adem AYDIN, LÜTFULLAH BEŞİROĞLU

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların WISC-R puanları ile annelerinin problem çözme becerileri arasındaki ilişki

A. Şebnem SOYSAL, Başak KARATEKE, Ayşegül ÇOPUR, Meral KILIÇ, Sinem AKAY

İki uçlu bozuklukta bilişsel işlev bozukluklarının klinik belirleyicileri ve bilişsel ara fenotipler

MURAT İLHAN ATAGÜN, Özlem Devrim BALABAN, KÜRŞAT ALTINBAŞ, Sema YEŞİLYURT, Devran TAN

Beyin kitle lezyonlarında bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan stereotaktik biyopsinin tanı değeri: 100 olgunun histopatolojik değerlendirilmesi

BEKİR TUĞCU, Osman TANRIVERDİ, Abuzer GÜNGÖR, ŞEVKİ SERHAT BAYDIN, Lütfi Şinaşi POSTACI, Bülent Timur DEMİRGİL, Sinem GÖNENLİ

Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan öğrencilerin psikiyatri asistanlığı hakkındaki tutumları

Murat EMÜL, Mihriban DALKIRAN, Sümeyye UZUNOĞLU, Musa TOSUN, Alaattin DURAN, Ruhi YAVUZ, Müfit UĞUR

Menstrüel döngü bağlantılı tekrarlayıcı psikotik bozukluk: Olgu sunumu

HASAN TURAN KARATEPE, Hazel IŞIK, Kemal SAYAR, KAASIM FATİH YAVUZ

Novelty seeking among relapsed and non-relapsed male alcohol dependents during 12 month follow-up

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, Samet KÖSE, Rabia ÇETİN, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK

Tek doz sertralin kullanımıyla ortaya çıkan bir panik atak olgusu

SEVDA KORKMAZ, Murat KULOĞLU, Umuıt IŞIK, Mustafa Nuray NAMLI, HASAN KORKMAZ, Murad ATMACA