Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan öğrencilerin psikiyatri asistanlığı hakkındaki tutumları

Amaç: Tıp fakültesi öğrencilerinin en başarılılarını psikiyatri alanına yönlendirmek giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin psikiyatri asistanlığı üzerine tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan son sınıf tıp fakültesi öğrencileri alınmıştır. Öğrencilere, branş tercihlerinde nelerin etkili olduğunu ve psikiyatri asistanlığına bakışlarını araştıran bir anket formu verilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 137 tıp fakültesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların %18.2’si psikiyatriyi en çekici üç uzmanlık dalına, %16’sı ise en itici üç dal içine yerleştirmişlerdir. Psikiyatriyi prestijli bulan yalnızca bir kişi olmuştur. Uzmanlık seçimlerinde “iyi para tercih nedenidir’’ diyenlerin oranı %50.3’tür. Çalışmaya katılanların %75.9’u çalışılacak bölgenin coğrafi özelliklerinin de önemli olduğunu belirtmişlerdir. “Kişi psikiyatriyi kariyer olarak tercih edecekse, çalışacağı yerin büyük şehirde olması gerektiğine” düşünenlerin oranı ise %69.3 olarak bulundu. Uzmanlık tercihinde hastalarının tedaviden yarar görebildiğine inanmayı önemli bulanların oranı %81.8 idi. Sonuç: Tıp öğrencilerinin yaşamlarında kalite açısından kontrol edebilecekleri, prestijli özelliklere sahip uzmanlıklara önem verdikleri görülmektedir. Ancak, uzmanlık tercihlerinde bunların tek başına belirleyici olmadığı anlaşılmaktadır.

The attitudes towards psychiatry residency in medical students who are preparing for the medical specialty examination

Objective: The recruitment of top medical students to the field of psychiatry is a growing concern. In this study, to investigate the attitudes of medical students towards psychiatry residency was aimed. Method: Forty-two nurses working at daytime and 45 nurses working at the night shift were evaluated with Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) and Short Form 36 (SF-36) for assessing general psychiatric symptoms and quality of life. Results: One hundred thirty seven medical students participated to the study. 18.2% of the participants have placed psychiatry among the most interesting three specialties, and 16% of them, among the less three attractive specialties. There was only one student who found psychiatry prestigious. The proportion of the students who had thought that money was a reason for preference was 50.3% and 75.9% of them reported that geographic features are important on their preference. The proportion of students who believed that “someone who prefer psychiatry as a career, should live in developed cities” was 69.3%. The proportion of students “believing that improvement of patients after the treatment is important in choosing a specialty” was 81.8%. Conclusion: It was observed that the importance of specialties which have controllable, prestigious features for their life quality have been increasing among medical students. However, these features were not the only determinants in their preference of specialty.

Kaynakça

1. Abramowitz MZ, Bentov-Gofrit D. The Attitudes of Israeli Medical Students Toward Residency in Psychiatry. Acad Psychiatry 2005; 29:92-95.

2. Cutler JL, Alspector SL, Harding KJ, Wright LL, Graham MJ. Medical Students’ Perceptions of Psychiatry as a Career Choice. Acad Psychiatry 2006; 30:144-149.

3. Sierles FS, Vergare MJ, Hojat M, Gonelkla JS. Academic performance of psychiatrists compared to other specialists before, during, and after medical school. Am J Psychiatry 2004; 161:1477-1482.

4. Balon R, Franchini GR, Freeman PS, Hasssenfeld IN, Keshavan MS, Yoder E. Medical students’ attitudes and views of psychiatry: 15 years later. Acad Psychiatry 1999; 23:30-36.

5. Feifel D, Moutier CY, Swerdlow NR. Attitudes toward psychiatry as a prospective career among students entering medical school. Am J Psychiatry 1999; 156:1397-1402.

6. Goldacre MJ, Turner G, Fazel S, Lampert T. Career choices for psychiatry: national surveys of graduates of 1974-2000 from UK medical schools. Br J Psychiatry 2005; 186:158-164.

7. Feldmann TB. Medical Students’ Attitudes toward Psychiatry and Mental Disorders. Acad Psychiatry 2005; 29:354-356.

8. Sierles FS, Dinwiddie SH, Patroi D, Atre-Vaidya N, Schrift MJ, Wodart JL. Factors affecting medical student career choice of psychiatry from 1999 to 2001. Acad Psychiatry 2003; 27:260- 268.

9. Malhi GS, Parker GB, Parker K, Kirby KC, Boyce P, Yellowlees P, Hornabrook C, Jones K. Shrinking away from psychiatry? A survey of Australian medical students’ interest in psychiatry. Aust N Z J Psychiatry 2002; 36:416-423.

10. Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki G. Influence of controllable lifestyle on recent trends in specialty choice by US medical students. JAMA 2003; 290:1173-1178.

11. Nielsen AC, Eaton JS. Medical students’ attitudes about psychiatry: implication for psychiatric recruitment. Arch Gen Psychiatry 1981; 38:1144-1154.

12. Perry S, Cella DF, Klar H, Simring S, Oldham J, Tardiff K. Medical students selecting psychiatric careers—a distinct breed. J Psychiatr Educ 1988; 12:177-181.

13. Sierles FS, Taylor MA. Decline of U.S. medical student career choice of psychiatry and what to do about it. Am J Psychiatry 1995; 152:1416-1425.

14. Gat I, Abramowitz MZ, Bentov-Gofrit D, Cohen R. Changes in the Attitudes of Israeli Students at the Hebrew University Medical School toward Residency in Psychiatry: A Cohort Study. Isr J Psychiatry Relat Sci 2007; 44:194-203.

15. Bashook PG, Weissman SH. Senior medical students’ perceptions of the psychiatric clerkship. Am J Psychiatry 1982; 139:1614-1616.

16. Kris K. Distress precipitated by psychiatric training among medical students. Am J Psychiatry 1986; 143:1432-1435.

17. Ney PG, Tam WWK, Maurice WL. Factors that determine medical student interest in psychiatry. Aust N Z J Psychiatry 1990; 24:65-76.

18. Kozlowska K, Nunn K, Cousens P. Adverse experiences in psychiatric training, part 2. Aust N Z J Psychiatry 1997; 31:641-652.

19. Tyrer P. From the editor’s desk. Br J Psychiatry 2005; 186:175-176.

20. Compton MT, Frank E, Elon L, Carrera J. Changes in U.S. medical students’ specialty interests over the course of medical school. J Gen Intern Med 2008; 23:1095-1100.

Kaynak Göster