Evaluation of Assaults on Doctors in Canakkale within the Last Year

Çanakkale ilinde son 1 yılda hekime yönelik saldırıların değerlendirilmesiAmaç: Sağlık ortamında hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği düşünülmektedir. Günümüze kadar birçok çalışmada sağlık alanındaki fiziksel ve sözel saldırılar farklı açılardan işlenmiş olmasına rağmen; ülkemizde bu alanda yapılmış araştırma sayısı kısıtlıdır. Bu amaçla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışan hekimlere yönelik saldırıları incelemeyi amaçladık. Yöntem: Araştırmacılar tarafından hekimlerin son bir yılda uğradığı saldırılar baz alınarak hazırlanan anket formları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışmakta olan uzman hekimlere dağıtılmıştır. Anket doldurmayı kabul eden 130 kişiden elde edilen veriler SPSS'e girilerek tanımlayıcı istatistikler ve grupların sayısal değişkenlerinin karşılaştırmasında normal dağılım gösterenler için bağımsız grupların t-testi, normal dağılmayanlar için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Bulgular: Hekimlerin %59.2'si (n=77) son bir yıl içinde en az bir kez sözel ve/veya fiziksel saldırıya uğradığını bildirmiştir. Saldırganların büyük çoğunluğu hasta yakınlarından oluşmaktaydı (sözel saldırı %40.8, n=31). Sözel saldırılar büyük oranda poliklinik odalarında gerçekleşmişken (%61.5); fiziksel saldırıların yarısının (n=3) acil servislerde gerçekleştiği bildirilmiştir. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu uğradıkları saldırıların en önemli nedeni olarak kötü sağlık politikalarını görmekteydi (%83.3, n=65) ve neredeyse hepsi hekime yönelik şiddetin son yıllarda arttığını düşünmekteydi (%97.4). Sonuç: Hekimlerin önemli bir bölümünün cinsiyet, çalıştıkları kurum ve konumdan bağımsız olarak, saldırılardan benzer oranda etkilenmesi ve uygulanan sağlık politikalarını var olan şiddet ortamının sorumlusu olarak görmesi oldukça çarpıcıdır. Bu alanda, daha geniş örneklem ile daha kapsamlı, ülke genelinde yapılacak çalışmaların, bu sorunun çözümüne ilişkin çıkış yolları sağlayacağını düşünmekteyiz.

Çanakkale ilinde son 1 yılda hekime yönelik saldırıların değerlendirilmesi

Evaluation of assaults on doctors in Canakkale within the last year Objective: Violence against doctors and health professionals in the healthcare environment is thought to have increased in recent years. Although physical and verbal assaults in the health care system have been evaluated in many different aspects, a limited amount of research has been done in this field in our country. For this reason, we aimed to investigate assaults towards doctors working at the Çanakkale State Hospital and Çanakkale Onsekiz Mart University in Turkey. Method: A questionnaire was prepared by researchers assessing assaults within the last year on doctors working in the state and university hospitals. Data from 130 doctors who agreed to participation in the study were analysed with SPSS version 16. Descriptive statistics, independent sample T-test for normally distributed variables and Mann-Whitney U test for non-normally distributed variables were used to compare the groups. Results: We found that 59.2% (n=77) of the doctors were verbally and/or physically assaulted at least once during the past year. The majority of attackers consisted of relatives of patients (40.8% verbal attack, n=31). The verbal assaults mostly occurred in outpatient clinics (61.5%), with half of the physical assaults occurring in the emergency department. The vast majority of doctors considered that poor health policies were the most important reason for assaults (83.3%, n=65), and nearly all of them thought that violence towards doctors has increased in recent years (97.4%). Conclusion: The fact that most of the doctors exposed to assaults, regardless of gender, institution, or work position, perceived health policies as being responsible for this violent atmosphere, is very striking. We believe that larger sample-size and comprehensive countrywide studies in this area would help to provide solutions for this problem.

___

Lyneham J. Violence in New South Wales emergency departments. Aust J Adv Nurs 2000; 18:8-17.

Elliott PP. Violence in health care. What nurse managers need to know. Nurs Manage 1997; 28:38-41.

Gates DM. The epidemic of violence against healthcare workers. Occup Environ Med 2004; 61:649-650.

Kuehn BM. Violence in health care settings on rise. JAMA 2010; 304:511-512.

Schat ACH, Kelloway EK. Workplace violence: In Barling J, Kelloway EK, Frone M (editors). Handbook of Work Stress. Thousand Oaks CA: SAGE; 2005:189-218.

World Health Organization. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization, 2002.

Erdos BZ, Hughes DH. Emergency psychiatry: a review of assaults by patients against staff at psychiatric emergency centers. Psychiatr Serv 2001; 52:1175-1177.

Duncan SM, Hyndman K, Estabrooks CA, Hesketh K, Humphrey CK, Wong JS, Acorn S, Giovannetti P. Nurses' experience of violence in Alberta and British Columbia hospitals. Can J Nurs Res 2001; 32:57-78.

May DD, Grubbs LM. The extent, nature, and precipitating factors of nurse assault among three groups of registered nurses in a regional medical center. J Emerg Nurs 2002; 28:11-17.

Gates DM, Ross CS, McQueen L. Violence against emergency department workers. J Emerg Med 2006; 31:331-337.

Ferns T. Under-reporting of violent incidents against nursing staff. Nurs Stand 2006; 20:41-45.

Ray MM. The dark side of the job: violence in the emergency department. J Emerg Nurs 2007; 33:257-261.

Celik Y, Celik SS. Sexual harassment against nurses in Turkey. J Nurs Scholarsh 2007; 39:200-206.

Kamchuchat C, Chongsuvivatwong V, Oncheunjit S, Yip TW, Sangthong R. Workplace violence directed at nursing staff at a general hospital in Southern Thailand. J Occup Health 2008; 50:201-207.

Chen WC, Hwu HGH, Kung SM, Chiu HJ, Wang JD. Prevalence and determinants of workplace violence of health care workers in a psychiatric hospital in Taiwan. J Occup Health 2008; 50:288- 293.

Zampieron A, Galeazzo M, Turra S, Buja A. Perceived aggression towards nurses: study in two Italian health institutions. J Clin Nurs 2010; 19:2329-2341.

Franz S, Zeh A, Schablon A, Kuhnert S, Nienhaus A. Aggression and violence against health care workers in Germany- a cross sectional retrospective survey. BMC Health Serv Res 2010; 10:51.

Hahn S, Muller M, Needham I, Dassen T, Kok G, Halfens RJ. Factors associated with patient and visitor violence experienced by nurses in general hospitals in Switzerland: a cross-sectional survey. J Clin Nurs 2010; 19:3535-3546.

Gascon S, Martinez-Jarreta B, Gonzalez-Andrade JF, Santed MA, Casalod Y, Rueda MA. Aggression towards health care workers in Spain: a multi-facility study to evaluate the distribution of growing violence among professionals, health facilities and departments. Int J Occup Environ Health 2009; 15:29-35.

Gerberich SG, Church TR, McGovern PM, Hansen HE, Nachreiner NM, Geisser MS, Ryan AD, Mongin SJ, Watt GD. An epidemiological study of the magnitude and consequences of work related violence: the Minnesota Nurses' Study. Occup Environ Med 2004; 61:495-503.

Roche M, Diers D, Duffield C, Catling-Paul C. Violence toward nurses, the work environment, and patient outcomes. J Nurs Scholarship 2010; 42:13-22.

Winstanley S, Whittington R. Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. J Clin Nurs 2004; 13:3-10.

Lin YH, Liu HE. The impact of workplace violence on nurses in South Taiwan. Int J Nurs Stud 2005; 42:773-778.

Adas E, Elbek O. A Reflection on violence against physicians. Community and Physician 2008; 23:2:147-160.

Olmezoglu ZB, Vatansever K, Ergor A. Evaluation of violence to 112 health workers in Izmir Metropolis. Community and Physician 1999; 14:420-425.

Celik SS, Bayraktar N. A study of nursing student abuse in Turkey. J Nurs Educ 2004; 43:330-336.

Senuzun EF, Karadakovan A. Violence towards nursing staff in emergency departments in one Turkish city. Int Nurs Rev 2005; 52:154-160.

Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification of violence in Turkish health care settings. J Interpers Violence 2006; 21:276-296.

Erkol H, Gokdogan MR, Erkol Z, Boz B. Aggression and violence towards health care providers-a problem in Turkey? J Forensic Leg Med 2007; 14:423-428.

Canbaz S, Dundar C, Dabak F, Sunter AT, Pekfien Y, Cetinoglu EC. Violence towards workers in hospital emergency services and in emergency medical care units in Samsun: an epidemiological study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008; 14:239-244.

Acik Y, Deveci SE, Gunes G, Gulbayrak C, Dabak S, Saka G, Vural G, Can G, Bilgin NG, Dundar PE, Erguder T, Tokdemir M. Experience of workplace violence during medical speciality training in Turkey. Occup Med (Lond) 2008; 58:361-366.

Pinar R, Ucmak F. Verbal and physical violence in emergency departments: a survey of nurses in Istanbul, Turkey. J Clin Nurs 2011; 20:510-517.

Altinbas K, Altinbas G, Turkcan A, Oral ET, Walters J. A survey of verbal and physical assaults towards psychiatrists in Turkey. Int J Soc Psychiatry 2011; 57:631-636.

Magin PJ, Adams J, Ireland M, Heaney S, Darab S. After hours care--a qualitative study of GPs' perceptions of risk of violence and effect on service provision. Aust Fam Physician 2005; 34:91-92.

Phillips SP, Schneider MS. Sexual harassment of female doctors by patients. N Engl J Med 1993; 329:1936-1939.

Gale C, Arroll B, Coverdale J. Aggressive acts by patients against general practitioners in New Zealand: one-year prevalence. N Z Med J 2006; 119:2050.

Kitaneh M, Hamdan M. Workplace violence against physicians and nurses in Palestinian public hospitals: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res 2012; 12:469.

Adib SM, Al-Shatti AK, Kamal S, El-Gerges N, Al-Raqem M. Violence against nurses in healthcare facilities in Kuwait. Int J Nurs Stud 2002; 39:469-478.

Abbas MA, Fiala LA, Abdel Rahman AG, Fahim AE. Epidemiology of workplace violence against nursing staff in Ismailia Governorate. Egypt. J Egypt Public Health Assoc 2010; 85:29-43.

Algwaiz WM, Alghanim SA. Violence exposure among health care professionals in Saudi public hospitals: a preliminary investigation. Saudi Med J 2012; 33:76-82.

Mayhew C, Chappell D. Workplace violence: an overview of risk and the emotional stress consequences on targets. Int J Law Psychiatry 2007; 30:327-339.

Anderson C. Workplace violence: are some nurses more vulnerable? Issues Ment Health Nurs 2002; 23:351-366.

Walsh A. Our white coats are not armour. Protecting physicians in the doctor-patient relationship. Can Fam Physician 2005; 51:1604-1605.

Fernandes CM, Bouthillette F, Raboud JM, Bullock L, Moore CF, Christenson JM, Grafstein E, Rae S, Ouellet L, Gillrie C, Way M. Violence in the emergency department: a survey of health care workers. CMAJ 1999; 161:1245-1248.

Alameddine M, Kazzi A, El-Jardali F, Dimassi H, Maalouf S. Occupational violence at Lebanese emergency departments: prevalence, characteristics and associated factors. J Occup Health 2011; 9:455-464.

Chen WC, Hwu HGH, Kung SM, Chiu HJ, Wang JD. Prevalence and determinants of workplace violence of health care workers in a psychiatric hospital in Taiwan. J Occup Health 2008; 50:288-293.

Gascon S, Martinez-Jarreta B, Gonzalez-Andrade JF, Santed MA, Casalod Y, Rueda MA. Aggression towards health care workers in Spain: a multi-facility study to evaluate the distribution of growing violence among professionals, health facilities and departments. Int J Occup Environ Health 2009; 15:29-35.

Taylor JL, Rew L. A systematic review of the literature: workplace violence in the emergency department. J Clin Nurs 2011; 19:1072-1085.

Pinar R, Ucmak F. Verbal and physical violence in emergency departments: a survey of nurses in Istanbul, Turkey. J Clin Nurs 2011; 20:510-517.

Henson B. Preventing interpersonal violence in emergency departments: practical applications of criminology theory. Violence Vict 2010; 25:553-565.

Luck L, Jackson D, Usher K. STAMP: components of observable behavior that indicate potential for patient violence in emergency departments. J Adv Nurs 2007; 59:11-19.

Kowalenko T, Walters BL, Khare RK, Compton S. Workplace violence: a survey of emergency physicians in the state of Michigan. Ann Emerg Med 2005; 46:142-147.

Galeazzi GM, Elkins K, Curci P. The stalking of mental health professionals by patients. Psychiatr Serv 2005; 56:137-138.

Antonius D, Fuchs L, Herbert F, Kwon J, Fried JL, Burton PR, Straka T, Levin Z, Caligor E, Malaspina D. Psychiatric assessment of aggressive patients: a violent attack on a resident. Am J Psychiatry 2010; 167:253-259.

___

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

18.8b9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of Assaults on Doctors in Canakkale within the Last Year

Elif KARAAHMET, Bahadır BAKIM, Kürşat ALTINBAŞ, Emel PEKER

Treatment of Flight Phobia (Aviophobia) Through The Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Method: A Case Report

Nergis LAPSEKİLİ, Zekeriya YELBOĞA

Relationship of Peace Attitudes With Personality Traits, Gender and Age Groups

Ali ERYILMAZ

The Relationship of Self-Esteem, Impulsivity and Temperament in Bipolar Patients: Is it Differentially Related to Gender?

Sermin KESEBİR, Özlem GÜNGÖRDÜ, Mecit ÇALIŞKAN

Repetetively Cutting Own Oral Mucosa as a Self-Harming Behavior: A Case Report

Esra ALATAŞ, Süheyla BULUT DOĞAN, Tonguç Demir BERKOL, Gazi ALATAŞ

Area of Specialty Preferences of Forensic Authorities in Forensic Psychiatric Evaluation Requests: A University Hospital Experience

Mustafa Talip ŞENER, ONUR BURAK DURSUN, ESAT FAHRİ AYDIN, Semiha ARSLAN, Mustafa GÜLEÇ

Evaluation of cognitive functions in Parkinson's patients without dementia with auditory event related potential (P300)

Suna SARIKAYA, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Neşe Güngör YAVAŞOĞLU

Cross-Cultural Metric Equivalence of Somatization, Depression, and Anxiety Scales Across Turkish and U.S.A. University Students

Deniz Canel ÇINARBAŞ

A Case of AripiprazoleRelated Acute Dystonia in an Adolescent Patient

Cem GÖKÇEN, ALİ KARAYAĞMURLU, Gökay ALPAK

Acute Dystonic Reaction Associated with Increase in Trazodone Dose: A Case Report

HATİCE HARMANCI, Serap TAYCAN ERDOĞAN, Feryal ÇELİKEL ÇAM