Anevrizma nedeniyle opere edilen hastada gelişen organik kişilik sendromu: Bir olgu sunumu

Birbirinden farklı nedenlerle beynin belirli bir bölgesinin etkilenmesi sonucu kalıcı ve karışık nöropsikiyatrik tablolar görülebilir. Bunlar bazen nörolojik bir defisit olmaksızın, psikiyatrik bir bozukluk olarak karşımıza çıkabilirler. Bu psikiyatrik bozukluklardan biri de, beyin hasarı gelişmesinin ardından ortaya çıkan “organik kişilik bozukluğu”dur. Affektif instabilite, dürtü kontrol bozukluğu, agresyon, öfke patlamaları, apati veya paranoid düşünceler temel belirtilerdir. Bu yazıda, sağ medial serebral arterde (MCA) sakküler anevrizma nedeniyle yapılan operasyondan 2 ay sonra, psikiyatrik yakınmaları başlayan ve cerrahi sırasında sağ medial temporal bölgenin muhtemel hasarına bağlı olduğu düşünülen bir olgu sunulmuştur.

Organic personality disorder after aneurysm surgery: A case report

Complex and persistant neuropsychiatric symptoms may appear due to different causes affecting certain parts of the brain. They may sometimes present as a psychiatric disorder without neurological symptoms. Organic personality disorder is one of the psychiatric disorder following traumatic brain injury. Affective instability, impulsivity, agression, apathy or paranoid thoughts are basic symptoms. In this paper, we report a case with psychiatric symptoms developed 2 months after the middle cerebral artery aneurysm surgery and considered due to the possible damage of the right medial temporal lobe.

Kaynakça

1. Gürsu AH, Öncü F, Karadağ F. Frontal lobe syndrome: two case reports. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:179-187.

2. Jorge R, Robinson RG. Mood disorders following traumatic brain injury. NeuroRehabilitation 2002; 17:311-324.

3. Selvi Y, Aydın A, Beşiroğlu L. Atypical psychiatric symptoms associated with left temporal lesion: two cases. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20:329-333.

4. Franulic A, Horta E, Maturana R. Organic personality disorder after traumatic brain injury: çognitive, anatomic and psychosocial factors: a 6 month follow-up. Brain Inj 2000; 14:431-439.

5. Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı DSM-IV-TR. 4. Baskı. Köroğlu E (çeviri editörü). Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2007.

6. Tatlıdil E, Yılmaz A, Kumbasar H. Genel bir tıbbi duruma bağlı kişilik değişikliği. Türkiye Klinikleri Dahili Bilimler Dergisi 2007; 3:76-81.

7. Koponen S, Taiminen T, Portin R, Himanen L, Isoniemi H, Heinonen H, Hinkka S, Tenovuo O. Axis I and II psychiatric disorders after traumatic brain injury: a 30-Year follow-up study. Am J Psychiatry 2002; 159:1315-1321.

8. Saddock BJ, Saddock VA. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Aydın H, Bozkurt A (Çeviri Ed.) 8. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi, 2007.

9. Mesulam M. Principles of Behavioral Neurology. Philadelphia: Davis Company, 2000; 44-49.

10. Duffy JD, Campbell JJ. The regional prefrontal syndromes: a theoretical and clinical overview. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1994; 6:379-387.

11. Simons JS, Spiers HJ Prefrontal and medial temporal lobe interactions in long-term memory. Nature Rev Neurosci 2003; 4:637-648.

12. Dashtı R, Lehecka M, Rinne J, Romani R, Kivisaari R, Niemela M, Hernesniemi J. Orta serebral arter anevrizmalarının cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Nöroşirurji Özel Sayısı 2009; 2:39-49.

13. Warden DL, Gordon B, McAllister TW, Silver JM, Barth JT, Bruns J, Drake A, Gentry T, Jagoda A, Katz DI, Kraus J, Labbate LA, Ryan LM, Sparling MB, Walters B, Whyte J, Zapata A, Zitnay G: guidelines for the pharmacologic treatment of neurobehavioral sequelae of traumatic brain injury. J Neurotrauma 2006; 23:1468- 1501.

14. Cansel N, Yalçın F, Savaş AH, Özovacı A, Selek S. Büyüsel düşüncenin eşlik ettiği frontal lob sendromu: Olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008; 18:309-312.

Kaynak Göster