CHARLES D. COLLİNS’A AİT ATLAS OF THE SİOUX WARS ADLI ESERİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRMESİ

Charles D. Collins tarafından yazılan Atlas of the Sioux Wars adlı eserinde Amerika Birleşik Devletleri ile Kızılderili kabileleri Sioux, Dakota, Lokata gibi kabilelerle savaşları sırasında, savaşçıların uyguladıkları taktikleri 16 harita üzerinde göstererek, sonraki askeri eğitimlerde kullanmak üzere bir taktik atlas elde etmiştir. Bu eserde hikayeleştirilmiş bir şekilde de olsa Beyaz adamın ordusu ile ülkenin asıl sahipleri olan Yerliler arasındaki savaşlar canlı bir şekilde anlatılır. Bu savaşlar sırasında Charles D. Collins iki tarafı uzaktan da olsa seyrediyor gibi işin içindedir ve mümkün mertebe tarafsız kalmaya yönelik bir eser ele almış olsa da, bir Amerikalı olarak çöktükleri yerli topraklarının kendi haklarıymış gibi bir izlenim bırakmaya çalışır. Bu makalede Charles D. Collins’in kaleminden yazılan ve savaş stratejilerini haritalarla gösteren bir eser üzerinden ABD, Kızılderili savaşlarında uygulanan taktiklerin sonuçları üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.

___

  • Atlas of the Sioux Wars. Second Edition by. Charles D. Collins, Jr. Consulting Editor. Dr. William Glenn Robertson. Combat Studies Institute Press.