Mikst bir mikoz olgusu

Gerek Aspergillus gerekse Candida türleri özellikle bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde sıklıkla karşımıza çıkan fırsatçı mikoz etkenleridir. Fırsatçı infeksiyonlarda başlıca risk grupları içinde pediyatrik hematoloji-onkoloji hastaları yer almaktadır. Olgumuz akut lenfoblastik lösemi (ALL) nedeni ile hastanemiz pediyatrik hematoloji-onkoloji bölümünde yatmakta olan ve sağaltımı uygulanırken nasal kaviteyi doldurup maksiller sinüse uzanan bir kitle gelişen 8 yaşında kız çocuğudur. Kitleden yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunda Aspergillus fumigatus ve Candida kefyr izole edilmiştir. İzolatların amfoterisin B için antifungal duyarlılık testi in vitro sıvı mikrodilüsyon tekniği ile çalışılmıştır. Her iki izolatın da amfoterisin B'ye duyarlı olduğu saptanmıştır.

Aspergillus and Candida spp are the opportunistic fungi that are frequently observed in immune compromised patients. These fungal infections also occur frequently in children who have been treated for malignancy. We describe a case of a 8 years old girl who was treated with a chemotherapy protocol of ALL in the department of pediatric hematology and oncology. While her treatment was carrying out, a mass was determined in the nasal cavity and maxillary sinuses. Aspergillus fumigatus and Candida kefyr were isolated from samples of this mass. Susceptibility testing to amphotericine B was performed by using in vitro microdilution technique. Both of these agents were found to be susceptible to amphotericine B.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.2b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kanser hastalarında tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması

Rıza ÇETİNGÖZ, Yıldıray TANRIVER, Uruk Özlem ATAMAN, Münir KINAY

Flexion and extension in the elbow joint a morphometric and kinematic consideration

Çiğdem İÇKE, Thomas GAUSEPOHL, Jürgen KOEBKE

Boyun diseksiyonlarında fonksiyonel rehabilitasyon sonuçlarımız

Başak ÖĞÜN, Ahmet Ömer İKİZ, Ataman GÜNERİ, Kerim CERYAN

PHE 84 deletion of PMP22 gene associated with HMSN III with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophysiological and MRI findings

Görsev G. YENER, Funda OBUZ, Barış BAKLAN, Vesile ÖZTÜRK, İlhami KOVANLIKAYA, Raif ÇAKMUR, Guiochon Anne MANTEL, Ahmet GENÇ

Menstrüel migren olguları ve endokrin profilleri

Fethi İDİMAN, Vesile ÖZTÜRK, Serkan ÖZAKBAŞ, Görsev Gülmen YENER

Staphylococcus aureus suşlarının fusidik asit ve glikopeptid antibiyotiklere duyarlılığının incelenmesi

Zeynep GÜLAY, Meral BİÇMEN, Tuba ATAY, İ. Mehmet Ali ÖKTEM, Nuran YULUĞ

Yoğun bakım hastalarında uygulanan santral venöz kateterlere bağlı kolonizasyon değerlendirme

Leyla İYİLİKÇİ, Can EYİGÖR, Aynur ATAY, Noyan KOROĞLU, Ümit EVLİYA, Murat ÇELİK, Ali GÜNERLİ

Pektoralis major miyokutan flep ile rekonstrüksiyon uygulamalarımız

Enis Alpin GÜNERİ, Ahmet Ömer İKİZ, Taner Kemal ERDAĞ, Vehip BEYAZGÜN, Ataman GÜNERİ, Semih SÜTAY

Çocukluk çağı epilepsi olgularında karbamazepinin natural killer (NK) hücrelere etkisi

Özden ANAL, Güven PAŞAOĞLU, Eray DİRİK, Halil ATEŞ

Mikst bir mikoz olgusu

Aydan ÖZKÜTÜK, Nuran YULUĞ