TRANSFER FİYATLARININ BELİRLENMESİNE VE YÖNTEMLERİN SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası ticaretin artması ile beraber, çok uluslu işletmelerin dünya ticaretindeki önemi de artmaya başlamıştır. Birden fazla ülkede faaliyet gösteren bu işletmeler, çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan biri de, transfer fiyatlarının belirlenmesinde veya transfer fiyatlama yöntemlerinin seçiminde ortaya çıkmaktadır. Çünkü, belirlenen transfer fiyatlarının düzeyini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler; yasal, iç ve dış ekonomik, politik ve sosyal faktörler olarak belirtilmektedir. Gerek bu faktörler gerekse fiyatların belirlenmesinde kullanılan transfer fiyatlama yöntemleri, belirlenen fiyatların düzeyini etkilemektedir. Bu çalışmada, yukarıda belirtilen faktörler ile transfer fiyatlama yöntemleri hakkında bilgi verilmiş ve ayrıca, bu faktörlerin etkisi ve transfer fiyatlama yöntemlerinin seçimine ilişkin Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu işletmelere ait bağlı işletmelerde yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

TRANSFER FİYATLARININ BELİRLENMESİNE VE YÖNTEMLERİN SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası ticaretin artması ile beraber, çok uluslu işletmelerin dünya ticaretindeki önemi de artmaya başlamıştır. Birden fazla ülkede faaliyet gösteren bu işletmeler, çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan biri de, transfer fiyatlarının belirlenmesinde veya transfer fiyatlama yöntemlerinin seçiminde ortaya çıkmaktadır. Çünkü, belirlenen transfer fiyatlarının düzeyini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler; yasal, iç ve dış ekonomik, politik ve sosyal faktörler olarak belirtilmektedir. Gerek bu faktörler gerekse fiyatların belirlenmesinde kullanılan transfer fiyatlama yöntemleri, belirlenen fiyatların düzeyini etkilemektedir. Bu çalışmada, yukarıda belirtilen faktörler ile transfer fiyatlama yöntemleri hakkında bilgi verilmiş ve ayrıca, bu faktörlerin etkisi ve transfer fiyatlama yöntemlerinin seçimine ilişkin Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu işletmelere ait bağlı işletmelerde yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.