İŞLETMELERİN PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

1980’li yıllara kadar işletmeler, faaliyetlerini kontrol etmek, izlemek ve geliştirmek amacıyla, sadece, finansal ölçütlere dayalı olan performans ölçüm sistemlerine odaklanmaktaydılar. Günümüzdeki üretim koşullarında ise işletmelerin performansının değerlendirilebilmesi için finansal ölçütlere dayalı olan geleneksel performans ölçüm sistemleri yeterli olmamaktadır. Günümüzde, işletmelerin performans ölçüm sistemlerinin etkinliğini bir çok faktör etkilemektedir ve işletmeler, performans ölçüm sistemlerinin etkinliğini olumsuz olarak etkileyen bir çok sorunla karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmada, işletmelerin performans ölçüm sistemlerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Literatür araştırması doğrultusunda, işletmelerin performans ölçüm sistemlerinde karşılaşabileceği sorunlar belirlenmiş ve bir anket çalışması düzenlenmiştir. Anket çalışması ile büyük işletmelerin, performans ölçüm sistemlerinde en çok oranda karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, çalışmada, işletmelerin, performans ölçüm sistemlerinde belirli sorunlarla karşılaşma düzeylerini etkileyen işletmelerin performans ölçüm sistemlerine ilişkin özellikler değerlendirilmiş ve işletmelerde performans ölçümünde bu sorunlarla karşılaşılma düzeylerinin azaltılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

İŞLETMELERİN PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

1980’li yıllara kadar işletmeler, faaliyetlerini kontrol etmek, izlemek ve geliştirmek amacıyla, sadece, finansal ölçütlere dayalı olan performans ölçüm sistemlerine odaklanmaktaydılar. Günümüzdeki üretim koşullarında ise işletmelerin performansının değerlendirilebilmesi için finansal ölçütlere dayalı olan geleneksel performans ölçüm sistemleri yeterli olmamaktadır. Günümüzde, işletmelerin performans ölçüm sistemlerinin etkinliğini bir çok faktör etkilemektedir ve işletmeler, performans ölçüm sistemlerinin etkinliğini olumsuz olarak etkileyen bir çok sorunla karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmada, işletmelerin performans ölçüm sistemlerinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Literatür araştırması doğrultusunda, işletmelerin performans ölçüm sistemlerinde karşılaşabileceği sorunlar belirlenmiş ve bir anket çalışması düzenlenmiştir. Anket çalışması ile büyük işletmelerin, performans ölçüm sistemlerinde en çok oranda karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, çalışmada, işletmelerin, performans ölçüm sistemlerinde belirli sorunlarla karşılaşma düzeylerini etkileyen işletmelerin performans ölçüm sistemlerine ilişkin özellikler değerlendirilmiş ve işletmelerde performans ölçümünde bu sorunlarla karşılaşılma düzeylerinin azaltılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.