Kord Bezi Üretiminde Büküm Yönünün Etkilerinin Farklı Deney Tasarımı Yöntemleri ile İncelenmesi

Kord bezi üretiminde, bükme yönü olarak tek katlı bükümlerde (z), katlı (kord) bükümlerde ise (s) büküm yönü, üreticiler tarafından yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kullanılan büküm yönünün, ürünün mekanik özelliklerine etkileri Taguchi ve tam etkensel deney tasarımı yöntemleri ile incelenmiştir. Çoklu bükümlerde kopma dayanımı açısından (z.z.s) bileşimi yerine (s.s.z) bileşiminin de kullanılabileceği görülmüştür. Ancak, (z.z.s) büküm yönü bileşimi değişkenliğinin, (s.s.z) büküm yönü bileşimine göre daha az olduğu bulunmuştur. İki düzeyli deney sisteminde Taguchi ve tam etkensel tasarım yöntemleri ile bulunan sonuçların birbirini desteklediği görülmüştür.

The Investigation of Effects of Twist Direction in Tyre Cord Production Process by Using Different Experimental Design Methods

It is being used for years, the direction of twist (z) for one ply twist, while the direction of (s) for multiple twist during the twist process at cord fabric production. In this study, the effects of twist directions on the mechanical properties of product were investigated by using Taguchi and factorial experimental design techniques. It is observed that combination of (s.s.z) can be used for the replacement of the combination of (z,z,s) for the tensile properties. But, it is found that the variation of (z,z,s) combination is less than variation of (s.s.z) combination. It has been observed that the results of Taguchi and two factorial experimental design techniques were confirmed each other.

___

 • Ayyıldız, Y. (2003). Kord Bezi Üretimi, Kordsa Eğitim Notları, Kocaeli.
 • Ayyıldız, Y. (2005). Kord Bezinde Büküm Sürecindeki Önemli Noktalar. Kordsa Eğitim Sunumu, İzmit, 2005.
 • Azizoğlu, M.A. (1979). Kord Bezinin Fiziksel Özellikleri ve Karakteristikleri. Kordsa Eğitim Notları, İzmit.
 • Bhakuni, R.S., Rye, G.W. & Domchick, S.J. (1978). Adhesive and Processing Concepts for Tire Reinforcing Materials, ASTM Symposium on Tire Reinforcement and Tire Performanse, October 23–25, Akron, Ohio.
 • Çetin, Z. (2005). Süreç Koşullarının Kord-Lastik Yapışma Değerine Etkilerinin Taguchi Yöntemi İle İncelenmesi, Kocaeli Üni. Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi.
 • Erbaş, S.O. & Olmuş, H. (2006). “Deney Düzenleri ve İstatistik Analizi”, Gazi Kitapevi, 1.
 • Kaya, N. (1996). Deney Düzeninde Taguchi Yaklaşımı, Hacettepe Ünv. Fen Bil. Ens. Y.L. Tezi, Ankara.
 • Moncrieff, R.W. (1975). Man-Made Fibres, The Whitefriars pres Ltd., England.
 • Peace, G.S. (1993). Taguchi Methods. Addison-Wesley Publishing Company, Canada.
 • Saat, M. (2000). Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaşımı.Gazi Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi, 2(3): 97–108.
 • Soylak, M. (2000). Kalite Geliştirmede Deneysel Tasarım ve Taguchi Yöntemi. Erciyes Ünv. Fen Bil. Ens. Y.L. Tezi, Kayseri.
 • Şirvancı, M. (1997). Kalite için Deney Tasarımı: 100-101, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1303-0027
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2001
 • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fak.