JAKOBENİZM – CUMHURİYETÇİLİK AÇMAZINDA KEMALİST RADİKALİZM

Bu çalışma Kemalist rejimin 1920’li ve 1930’lu yıllardaki radikal doğasını tasvir etmek üzere Türk siyasal teorisinin temel yaklaşımları tarafından yaygınlıkla kullanılan Jakobenizm kavramının açıklayıcı değerini araştırmaktadır. Augistin Cochin’in Fransız Devrimi’ne yönelik yapısal-tarihsel yaklaşımından ve Jakobenizm’i özerk kamusal ve sivil toplum kurumları içine doğan ve onların büyümesiyle gelişen bir sosyalleşme tarzı olarak gören anlayışından ilham alınarak, Türk siyasal teorisinde Kemalizm ve Jakobenizm arasında kurulan teorik ve siyasal paralelliklerin, Fransız cumhuriyetçi devrimci düşüncesinden yayılan özgürlük ve eşitlik iddialarına karşı geç 18’inci yüzyılda bütün Avrupa’da tepki gösteren muhafazakar cereyanların kavrama atfettikleri suni ideolojik içeriği yeniden ürettikleri ileri sürülmektedir. Fransız Jakobenizmi’nin aksine, Kemalizm ne özerk kamu ve sivil toplum kurumlarına dayanmış ne de Türk toplumunun aşağıdan-yukarı dönüşümünü öngörmüştür. Kemalizm’in Osmanlı geleneksel monarşik yapıları üzerindeki radikal etkilerini, Jakobenizm’le karşılaştırıldığında, cumhuriyetçilik kavramının daha iyi resmettiği sonucuna varılmaktadır.

JAKOBENİZM – CUMHURİYETÇİLİK AÇMAZINDA KEMALİST RADİKALİZM

Bu çalışma Kemalist rejimin 1920’li ve 1930’lu yıllardaki radikal doğasını tasvir etmek üzere Türk siyasal teorisinin temel yaklaşımları tarafından yaygınlıkla kullanılan Jakobenizm kavramının açıklayıcı değerini araştırmaktadır. Augistin Cochin’in Fransız Devrimi’ne yönelik yapısal-tarihsel yaklaşımından ve Jakobenizm’i özerk kamusal ve sivil toplum kurumları içine doğan ve onların büyümesiyle gelişen bir sosyalleşme tarzı olarak gören anlayışından ilham alınarak, Türk siyasal teorisinde Kemalizm ve Jakobenizm arasında kurulan teorik ve siyasal paralelliklerin, Fransız cumhuriyetçi devrimci düşüncesinden yayılan özgürlük ve eşitlik iddialarına karşı geç 18’inci yüzyılda bütün Avrupa’da tepki gösteren muhafazakar cereyanların kavrama atfettikleri suni ideolojik içeriği yeniden ürettikleri ileri sürülmektedir. Fransız Jakobenizmi’nin aksine, Kemalizm ne özerk kamu ve sivil toplum kurumlarına dayanmış ne de Türk toplumunun aşağıdan-yukarı dönüşümünü öngörmüştür. Kemalizm’in Osmanlı geleneksel monarşik yapıları üzerindeki radikal etkilerini, Jakobenizm’le karşılaştırıldığında, cumhuriyetçilik kavramının daha iyi resmettiği sonucuna varılmaktadır.