Okul Şarkılarının Müzik Öğretmeni Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi

Müzik Eğitiminin önemli bir boyutu olan şarkı öğretimi ile öğrencilerde/çocuklarda istendik davranış değişikliklerinin gerçekleşmesi onlara hem müzik kulağı açısından gelişiminde, emde müzik zevkinin gelişiminde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Şarkı öğretiıninde bir eşlik çalgısından yararlanma= ise bu istendik davranış değişikliklerinin daha kolay ve çok amaçlı gerçekleşmesini sağlamaktadır. Şarkıyı öğreten kişinin (müzik öğretmeni) bir şarkıyı eşlikli öğretebilmesi için, eşlik çalgısı olarak kullanacağı çalgının eğitimi ve nasıl bir eşlik yapması gereğinin alt yapısı lisans öğretimi boyunca verilmektedir. Bu araştırmada basit ezgili küçük şarkılara piyanoda I-IV-V gibi temel ana dereceler ile III¬VI gibi yan derecelerle basit akor bağlantıları kullanılarak bir şarkıya farklı biçimlerde eşi ikler yapılabileceği araştırılmış ve bunlar örneklendirihniştir

Piano Accompaniment of School Songs by Music Teachers

With song teaching, one of the most important aspects of music education, not only the students' positive musical behavioral change is ensured, but also their music appreciation and musical hearing can be developed efficiently. Incorporating an accompaniment instrument in song teaching can also help to develop these positive musical behavioral changes more easily and more multifunctional ways. Music teacher candidates obtaiıı necessary technical and musical skills in how to use an instrument in song teaching through some undergraduate courses they take. In this study, some examples are giyen to accornpany school songs with piano through basic primary and secondary chords.

Kaynak Göster

APA Bilgin, S , Şaktanlı, S . (2007). Okul Şarkılarının Müzik Öğretmeni Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268310