Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım

Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarına fen ve doğa etkinliklerinde etkili rehber materyal geliştirme ve uygulama becerisi kazandırmak amacıyla uygulanan yaklaşım tanıtılmaktadır. Araştırma, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programında 2000-2001 eğitim-öğretim bahar döneminde II. sınıfa devam eden toplam 50 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışma ilk olarak, okulöncesi fen öğretimi programında yer alan 10 değişik konuda öğretmen adaylarının çalışma yaprağı geliştirip sınıf ortamında sunmalarıyla başlamıştır. Daha sonra, yürütülen yaklaşıma yönelik olarak adayların düşüncelerini belirlemek amacıyla geliştirilen bir açık uçlu anket örneklem grubuna uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler gruplandırıldığında adayların çoğunun özgün çalışma yaprakları geliştirerek uygulama becerisi kazandıkları, farklı materyalleri deney etkinliklerinde kullanabildikleri belirlenmiştir. Diğer yandan adayların, uygulamalarda gerçek sınıf ortamlarının ve çocukların bulunmamasından motivasyon eksikliği yaşadıkları ve hangi etkinliklerle okul öncesi çocuğun seviyesine inebileceklerini tam olarak kestiremedikleri görülmüştür. Çalışma, okul öncesinde fen öğretimine ve öğretmen adaylarının eğitimine yönelik önerilerle tamamlanmıştır.

The aim of this research is to introduce an approach used for pre-school student teachers to gain the skills of developing and implementing effective materials for science teaching course. For this aim pre-school student teachers developed and implemented materials and student-centered activities for science course. This study conducted with 50 second year pre-school student teachers in the Fatih Faculty of Education in Karadeniz Technical University. Student teachers prepared work-sheet materials about ten different contents in pre-school science program. Data collected from open-ended questions from the student teachers. Their works were examined at the end of the course. The result of this study showed that student teachers gained intended skills regarding to preparation and implementation of scientific subjects in the pre-school science program. However, the student teachers have some difficulties in terms of motivation and application of developed materials in a real classroom. At the end of the study, some suggestions were made to improve the skills of student teachers.

Kaynak Göster

APA Devecioğlu, Y , Akdeniz, A , Ayvacı, H . (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268333