Eski Ve Yeni 9-10. Sınıf Coğrafya Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Bilindiği gibi ülkemizde eski coğrafya öğretim programı (1992 programı) yapılan bazı değişikliklerle 2005-2006 (9. sınıflarda) ve 2006-2007 (10. sınıflarda) öğretim yılına kadar tüm liselerde uygulanmıştır. Eski programın artık çağın gereksinimlerine cevap vermemesi, öğretim programlarının Avrupa Birliği' normlarına uyum sağlaması gereği vb nedenlerle hazırlanan yeni coğrafya programı 2005-2006 öğretim yılında bütün liselerin 9. sınıflarında uygulanmıştır. 2006-2007 öğretim yılında ise programda yapılan bazı küçük değişikliklerle yeni coğrafya öğretim programı, ülkemizdeki tüm liselerin 9. ve 10. sınıflarında uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada liselerin 9. ve 10. sınıflarında uygulanmış olan eski coğrafya öğretim programları ve 2006-2007 öğretim yılında ülkemizdeki tüm liselerin 9. ve 10. sınıflarında uygulanmaya başlanan yeni coğrafya öğretim programı karşılaştırılarak ülkemiz şartlarında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar üzerinde durulmuştur.

An Evaluation of the New and Former 9th and 10th Grade Geography Teaching Curriculum

The old geography curriculum (1992 curriculum) had been put into practice by some changes till 2005-2006 (9. classes) and 2006-2007 (10. classes) academic year in all high schools in our country. New geography curriculum which had prepared for some reasons in fact that the old curriculum not to meet the requirements of modern age and the necessity of adaptation of curriculums to EU norms etc. had been into practice in 2005-2006 academic year in all high schools of 9. classes. New geography curriculum has been into practice in 9. and 10. classes of all high schools by small changings in curriculum in 2006-2007 academic year in Turkey. In this study, it has been focused on some problems which could be appeared through the comparing the former and new geography curriculum which has been into practice in 9. and 10. classes of all high schools in 2006-2007 academic year.

Kaynak Göster

APA Gülersoy, A . (2007). Eski Ve Yeni 9-10. Sınıf Coğrafya Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268268