LLULL VE CERVANTES'E GÖRE İDEAL ŞÖVALYE KİMDİR?

Ortaçağda şövalyelik çoğu Batı toplumunda olduğu gibi İspanyol toplumunda da büyük önem taşımaktaydı. Hristiyanlığın koruyucusu ve savunucusu, aynı zamanda adil, cesur, erdemli ve iyi bir savaşçı olan şövalyenin özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda eserlere konu olması şaşırtıcı değildir, zira modernleşen yeni dünya düzeninde şövalye artık nostaljik bir suretten başka bir şey değildir. Llull'un 13. yüzyılda kaleme aldığı Libro de la Orden de Caballería adlı eseri şövalyeliğin esaslarını anlatmasıyla edebiyat tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Okuru, bu eserde belirtilen vasıara sahip alışılmış şövalyeden uzaklaştıran ve hikâyesiyle hem eleştiren hem güldüren Don Quijote ise karikatürize edilmiş bir şövalyedir. Llull'un saydığı özelliklerin aksine Cervantes'in geliştirdiği şövalye gürü esasen oldukça sıradan bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, Llull'un şövalyelik ile ilgili tanımları ve belirttiği özellikleri ile Don Quijote üzerinden Şövalye ve Şövalye Romanları ile ilgili bilgiler sunulmakta ve bunlar örneklerle desteklenmekte ve ideal şövalyenin hangi roman kahramanı olduğu tartışılmaktadır.

WHO IS THE IDEAL KNIGHT ACCORDING TO LLULL AND CERVANTES?

In medieval times, chivalry was of great importance in Spanish society like in most Western societies. It is not surprising that the knight, who was not only the protector and advocate of Christianity but also a fair, brave, virtuous and good warrior, was the subject of novels especially in the 15TH and 16TH centuries, since, in the modernized new world order, the knight is nothing more than a nostalgic gure. Written in 13TH century, Llull's Libro de la Orden de Caballería has an important place in the history of literature since it mentions the principles of knighthood. Don Quijote, who distances the reader from the usual knight, presents criticism and ridicule with his story, and is a very well developed caricature of a knight. In contrast to the features mentioned by Llull in his work, the knight gure developed by Cervantes has a fairly ordinary structure. In this study, Lull's denitions and characteristics of chivalry and information about Knights and Chivalry Novels are presented through Don Quijote, and the question of the ideal knight is discussed and exemplied in relation to the heroes in the novels.

Kaynakça

Cervantes Saavedra, Miguel de. La Manchalı Yaratıcı Asilzade Don Quijote. Çev. Roza Hakmen. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996.

Covarrubias, Sebastián de. “Tesoro de la lengua castellana.” Cervantes Virtual. Web. 15 Temmuz 2019.

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Web. 15 Temmuz 2019.

Diez-Borque, José María. El libro: de la tradicion oral a la cultura impresa. Barcelona: Montesinos, 1995.

Karaca, Ceren. Cervantes’in Esaretinin Eserlerine Yansıması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, 2007.

Llull, Ramón. “Libro de la Orden de Caballería” OSMTHI. Web. 15 Temmuz 2019.

Martorell, Joanot ve Martí Joan Galba. Tirant lo Blanc. Madrid: Alianza, 2006.

Tenreiro, Ramón María. Libros de Caballerías. Valladolid: Editorial Maxtor, 2007.

Kaynak Göster