Eylem araştırmacısı olarak öğretmen eğitimcileri: Öğrenci başarısızlığının altındaki etmenler

Bu eylem araştırması Türkiye’de büyük bir üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının “Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” dersinde yaşadıkları yüksek oranlı başarısızlıklarını bağladıkları nedenleri, kontrol odaklarını ve başarı hedeflerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, nitel ve nicel veriler başarısızlık nedenleri anketi, kontrol odağı ölçeği ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmacıların geliştirdiği ve 35 maddeden oluşan ankette dört bölüm bulunmaktadır: öğrenci, öğretmen, ders ve sınav kaynaklı nedenler. Öğrenci kaynaklı nedenler aynı zamanda dört alt kategoriden oluşmaktadır. Bunlar çalışma becerileri, kritik düşünme yeteneği, sınıf içi performansı/katılımı ve grup çalışması performansı/katılımı. Anketin aynı kategorileri içeren açık uçlu bir bölümü de bulunmaktadır. Anket .80 alfa değeriyle güvenilir bulunmuştur. Anketin alt ölçeklerinin güvenirlikleri ise sırasıyla .77, .78, .70 ve .81’dir. Katılımcılara aynı zamanda bir akademik kontrol odağı ölçeği verilmiş ve 21’i başarılı, 21’i başarısız olmak üzere toplam 42 öğrenci ile de görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Sonuçlar en yüksek ortalama ile öğrenci kaynaklı nedenlerin başarısızlığın sebebi olarak ortaya çıktığını göstermiştir. Ayrıca katılımcıların içsel kontrol odağına sahip oldukları ve performans hedefleri olduğu da bulunmuştur. Buna ek olarak katılımcıların %40’ının mezuniyet sonrası öğretmenlik yapmayı düşünmedikleri de ortaya çıkmıştır. Bulgular benzer problemleri Türkiye bağlamında yaşayan öğretmen eğitimcileri ve öğretmen kalitesi ve öğretmen seçimi açısından da hükümet kurumları için önem taşımaktadır.

Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure

This action research aims to identify the teacher trainees’ attributions for their failure, their locus of control and their achievement goals as a result of high failure rate in “Teaching English to Young Learners” course at a large state university in Turkey. For this purpose, qualitative and quantitative data were gathered via an attribution questionnaire, locus of control (LOC) scale, and interviews. The 35-item attribution questionnaire was developed by the researchers and consisted of four parts investigating student, instructor, course, and exam related reasons. The student related reasons had also four sub categories such as study skills, critical thinking ability, in-class performance/attendance and group work performance/attendance. The questionnaire also had an open-ended part with the same categories. The overall reliability of the questionnaire was found to be .80 and .77, .78, .70, .81 for respective sub-groups. The participants were also given a LOC scale and finally 21 successful and 21 unsuccessful students were interviewed. The results revealed that, having the highest mean score, student-related reasons were identified to be the major reason for the participants’ failure from the course. Moreover, the participants’ had internal locus of control and they mostly carried performance goals for achievement. In addition, it was found out that 40% of trainees did not have a desire to be a teacher after graduation. The results have implications for teacher trainers facing similar problems in Turkish context and governmental institutions in terms of teacher qualifications and teacher trainee selection in education faculties.

Kaynak Göster

Bibtex @ { jlls405579, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {83 - 98}, doi = {}, title = {Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure}, key = {cite}, author = {Gürsoy, Emel and Korkmaz, Şule Çelik} }
APA Gürsoy, E , Korkmaz, Ş . (2015). Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure . Journal of Language and Linguistic Studies , 11 (2) , 83-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlls/issue/36118/405579
MLA Gürsoy, E , Korkmaz, Ş . "Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure" . Journal of Language and Linguistic Studies 11 (2015 ): 83-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlls/issue/36118/405579>
Chicago Gürsoy, E , Korkmaz, Ş . "Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure". Journal of Language and Linguistic Studies 11 (2015 ): 83-98
RIS TY - JOUR T1 - Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure AU - Emel Gürsoy , Şule Çelik Korkmaz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 98 VL - 11 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure %A Emel Gürsoy , Şule Çelik Korkmaz %T Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure %D 2015 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Gürsoy, Emel , Korkmaz, Şule Çelik . "Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure". Journal of Language and Linguistic Studies 11 / 2 (Aralık 2015): 83-98 .
AMA Gürsoy E , Korkmaz Ş . Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure. Journal of Language and Linguistic Studies. 2015; 11(2): 83-98.
Vancouver Gürsoy E , Korkmaz Ş . Teacher trainers as action researchers: Scrutinizing the reasons for student failure. Journal of Language and Linguistic Studies. 2015; 11(2): 83-98.