Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin'in Testis Dokusunda Olası Koruyucu Etkisi

Amaç: Çalışmamızda cep telefonu radyasyonuna kronik etkin kalmanın testis dokusu üzerinde meydana getireceği değişimler ve melatonin kullanımının olası koruyucu etkisinin ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi amaçlandı. Yöntemler: 24 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan 4 gruba ayrılarak 90 günlük deney süresince; kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken, 2. gruba her gün 30 dk 2100 MHz radyasyon uygulaması, 3. gruba her gün derialtı melatonin uygulaması, 4. gruba ise radyasyon uygulamasından 40 dk önce derialtı melatonin ve sonrasında 30 dk radyasyon uygulaması yapıldı. Deney bitiminde yüksek doz anestezi altında feda edilen deneklerden testis dokuları alındı, ağırlıkları ölçülerek ışık mikroskobik izleme yöntemlerinden geçirildi. Örneklere yapısal değişimleri incelemek amacıyla Hematoksilen Eozin, bazal membran kalınlığının değerlendirilmesi amacıyla da PAS boyamaları yapıldı; germinal epitel kalınlığı ve seminifer tübül çapı ile bazal membran kalınlığı ölçülerek istatistiksel analizler yapıldı. Bulgular: Radyasyon uygulaması ile birlikte seminifer tübüllerde düzenli yapının bozulduğu ve seminifer epitel hücreleri arasında ödem oluştuğu izlendi. Radyasyon ve melatonin uygulanan grupta seminifer tübül yapısının radyasyon grubuna karşı oldukça korunduğu dikkati çekti. Tüm gruplarda testis ağırlığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmazken, radyasyon uygulanan grupta bazal membranın daha kalın olduğu, germinal epitel kalınlığının azaldığı, seminifer tübül çapının ise arttığı istatistiksel olarak belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak yüksek doz cep telefonu radyasyonunun testis histolojik yapısına, özellikle spermatogenezis ve spermiyogenezis düzeyinde etkili olduğu belirlenirken, melatoninin koruyucu özellik gösterdiği kanısına varıldı

Possible Protective Effect Of Melatonin On Testis In The Case Of Mobile Phone Radiation

Objective: Investigation the possible protective effect of melatonin on testis in the case of mobile phone radiation by using light microscopic examinations. Methods: 24 male Wistar albino rats were divided into 4 equal groups. Throughout in 90-day experiment, there was no application performed to control group. The second group was exposed to 2100 MHz radiation for 30 minutes. Subcutaneous melatonin was enjected to the third group. Subcutaneous melatonin enjection was applied 40 minutes before radiation and then radiation was exposed for 30 minutes to the fourth group. At the end of the experiment, testis tissues were taken from subjects which was sacrificed under high-dose anesthesia and also measured. Light microscobic monitoring methods were applied. In order to examine structural changes, slides were stained with Hematoxylin-Eosin and to evaluate the basal membrane, PAS staining were performed. Measurements of seminiferous tubules, germinal epithelium and basement membrane thickness were analyzed statistically. Results: Regular structure of seminiferous epithelium disrupted, edema was seen between seminiferous epithelium cells. In the radiation and melatonin group it was seen that, the structure of seminiferous tubule was highly protected. Testicular weight showed no differences between experimental groups statistically, but in radiation group the thickness of basement membrane and the diameter of the seminiferous tubule increased however, the thickness of germinal epithelium decreased according to statistical analyses. Conclusion: As a result, high frequency mobile phone radiation leads to some structural changes on testis especially in spermatogenesis and spermiogenesis levels. Also it was concluded that melatonin showed protective property against these changes

Kaynakça

Feychting M, Ahlbom A, Kheifets L. EMF and Health. Annu Rev Public Health. 2005; 26:165-89.

Maes A, Collier M, Verschaeve L. Cytogenetic Effects of 900 MHz (GSM) Microwaves on Human Lymphocytes. Bioelectromagnetics. 2001; 22:91-6.

Dasdag S, Akdag M Z, Aksen F, et al. Whole body exposure of rats to microwaves emitted from a cell phone does not affect the testes. Bioelectromagnetics. 2003; 24:182-8.

Mailankot M, Kunnath AP, Jayalekshmi H, et al. Radio frequency electromagnetic radiation (RF-EMR) from GSM (0.9/1.8GHz) mobile phones induces oxidative stress and reduces sperm motility in rats. Clinics (Sao Paulo). 2009; 64:561-5.

Salama N, Kishimoto T, Kanayama HO. Effects of exposure to a mobile phone on testicular function and structure in adult rabbit. Int J Androl. 2010; 33:88-94.

Lee HJ, Pack JK, Kim TH, et al. The lack of histological changes of CDMA cellular phone-based radio frequency on rat testis. Bioelectromagnetics. 2010; 31:528-34.

Guney M, Ozguner F, Oral B, et al. 900 MHz radiofrequency-induced histopathologic changes and axidative stress in rat endometrium: protection by vitamins E and C. Toxicol Ind Health. 2007; 23:411-20.

Ozguner F, Bardak Y, Çömlekci S. Protective effects of melatonin and caffeic acid phenethly ester egeinst retinal oxidative stress in long-term use of mobile phone: Acomparative study. Mol Cell Biochem. 2006; 282:83-8.

Özgüner F, Aydın G, Mollaoğlu H, et al. Prevention of mobile phone induced skin tissue changes by melatonin in rat: an experimental study. Toxicol Ind Health. 2004; 20:133-9.

Wood AE, Loughran SP, Stough C. Does evening exposure to mobile phone radiation affect subsequent melatonin production? Int J Radiat Biol. 2006; 82:69- 76.

Seymour T, Li S, Morrissey M. Characterization of a natural antioxidant from shrimp shell waste, J Agric Food Chem. 1996; 44:682-5.

Hata K, Yamaguchi H, Tsurita G, et al. Short term exposure to 1439 MHz pulsed TDMA field does not alter melatonin synthesis in rats. Bioelectromagnetics. 2005; 26:49-53.

Öktem F, Özguner F, Mollaoglu H, et al. Oxidative damage in the kidney ınduced by 900-MHz-emitted mobile phone: protection by melatonin. Arch Med Res. 2005; 36:350-5.

Merhi Z. Challenging cell phone impact on reproduction: A review. J Assist Reprod Genet. 2012; 29:293-7.

Dasdag S, Akdag MZ, Ulukaya E, et al. Mobile Phone Exposure Spermatogenesis in Rats. Arch Med Res. 2008; 39:40-4.

Salama N, Kishimoto T, Kanayama HO, et al. The mobile phone decreases fructose but not citrate in rabbit semen: a longitudinal study. Syst Biol Reprod Med. 2009; 55:181-7. Induce Apoptosis on

Koyu A, Cesur G, Özgüner F. Cep telefonlarından yayılan 900 MHz elektromanyetik alanın serum kortizol ve testosteron hormonu üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fak Derg. 2005;12:52-6.

Koyu A, Gökalp O, Özgüner F, et al. Subkronik 1800MHz elektromanyetik alan uygulamasının TSH, T3, T4, kortizol ve testosteron hormon düzeylerine etkileri. Genel Tıp Dergisi. 2005;15.

Devrim E, Ergüder İ, Kılıçoğlu B, et al. Effects of electromagnetic radiation use on oxidant/ antioksidant status and DNA turn-over enzyme activites in erythrocytes and heart, kidney, liver, and ovary tissues from rats: possible protective role of vitamin C. Toxicol Mech Methods. 2008; 18:679-83.

Özgüner F, Öktem F, Armagan A, et al. Comparative analysis of the protective effects of melatonin and caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on mobile phone- induced renal impairment in rat. Mol Cell Biochem. 2005; 276:31-7.

Kaynak Göster

1279 781

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ruhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Görülme Sıklığı

Suleyman DONMEZDİL, Murat YALÇIN, HAKAN TEMİZ

Investigation of Serum Levels of Selenium, Zinc, and Copper in Adolescents with Idiopathic Scoliosis

Zahide YALAKİ, H. Mustafa ÖZDEMİR, Tuğba ZENGİN, Metin IŞIK

Correlation of nutritional element levels in drinking water with body compositions of women aged 55-70 years living in Batman province

İHSAN ÇETİN, Mahmut Tahir NALBANTCİLAR, RAMAZAN İNCİ, MERYEM SABAN GÜLER, Kezban TOSUN, Aydan NAZİK

Meme kanserinde Kv 1.3 ve Kv 10.1 voltaj bağımlı potasyum kanallarının inhibisyonunun oksidatif stres üzerindeki rolü

Didem Turgut COŞAN, ÇAĞRI ÖNER, Ahu SOYOCAK, Evrim METCALFE, Mustafa DJAMGOZ

The appearance of a lurking ligament in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy; Posterior Gastric Ligament

Mutlu ÜNVER, CENNET ŞAFAK ÖZTÜRK, Türker KARABUĞA, İsmail ÖZSAN, Zafer ÖNEN, Ünal AYDIN

Toplam Kolesterol, Ldl, Hdl ve Trigliserit Seviyelerinin Yaşa Göre Değişiminin Farklı Regresyon Modelleriyle İncelenmesi

EMRE DİRİCAN, CEMİL ÇOLAK, ZEKİ AKKUŞ

Elazığ Kent Merkezinde Bulunan Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Berrak YILDIRIM AKSAKAL, AYŞE FERDANE OĞUZÖNCÜL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

MEHMET ALİ ŞEN, ALİ CEYLAN, MEHMET EMİN KURT, Yılmaz PALANCI, Cihan ADIN

Bireylerin Tıbbi Hatalarla İlgili Görüş ve Deneyimleri

AYŞE YÜCESAN, SULTAN AYAZ ALKAYA

Ailesel Akdeniz Ateşi Atağına Eşlik Eden Erizipel Benzeri Eritem

Emine MÜGE ACAR, Senem ŞAŞ