Ailesel Akdeniz Ateşi Atağına Eşlik Eden Erizipel Benzeri Eritem

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ateş ve poliserozitle karakterize, en sık görülen ailesel, monogenik geçişli otoinflamatuar bir hastalıktır. Erizipel benzeri eritem AAA'nın tipik ancak nadir görülen bir deri bulgusudur. Alt ekstremitelerde, dizin alt kısmı, ayak sırtında ve ayak bileğinde yerleşim gösteren sıcak ve hassas eritematöz plaklarla karakterizedir. Özellikle AAA'nın başlangıç bulgusu olarak ortaya çıktığında erizipel olarak değerlendirilerek yanlış tanı konabilmektedir. Burada, AAA tanısı ile takipte olan ve kolşisin tedavisine uyum göstermeyen ve sonrasında AAA atağıyla birlikte erizipel benzeri eritemle başvuran 24 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır

Erysipelas Like Erythema Accompanying Familial Mediterranean Fever Attack

Familial Mediterranean Fever (FMF) is the most common familial monogenic autoinflamatory disease characaterized by recurrent fever and polyserositis. Erysipelas like erythema is a typical but rare cutaneous finding in FMF and characterized by tender erythematous plaques located on lower limbs, leg, dorsum of the foot and ankle. The lesions can be misdiagnosed as eryspileas especially when seen as a initial symptom of FMF. We present here an example of erysipelas like erythema accompanying FMF attack as a result of non-adherence to oral colchicine treatment.

Kaynakça

1. Kucuk A, Gezer IA, Ucar R, et al. Familial Mediterranean Fever. Acta Medica (Hradec Kralove). 2014;57:97-104.

2. Özlü SG, Ergüven M, Hamzah ÖY. Genotype and Phenotype correlations in children with Familial Mediterranean Fever. Turkish J Pediatr Dis. 2015;3:171-5.

3. Barzilai A, Langevitz P, Goldberg I, et al. Erysipelas like erythema of familial Mediterranean fever: clinicopathologic correlation. J Am Acad Dermatol. 2000;42:791-5.

4. Dilek N, Ukşal Ü. Çocuklarda otoinflamatuar hastalıkların deri bulguları. Turk J Dermatol 2014;8:216-22.

5. Tunca M, Akar S, Onen F, et al. Turkish FMF study group; Familial Mediterranean fever (FMF) in Turkey: results of a nationwide multicenter study. Medicine (Baltimore). 2005;84:1-11.

6. Bayram MT, Çankaya T, Bora E, et al. Risk factors for subclinical inflammation in children with familial Mediterranean fever. Rheumatol Int. 2015;35:1393-8.

7. Halpern AV, Heymann WR. Bacterial Diseases. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP,eds. Dermatology, 2nd edn. Spain: Mosby, 2008:1082-3.

8. Strazzula L, Cotliar J, Fox LP, et al. Inpatient dermatology consultation aids diagnosis of cellulitis among hospitalized patients: a multi-institutional analysis. J Am Acad Dermatol. 2015;73:70-5.

9. Huang H, Du J, Hwang SK, et al. Pretibial erysipelas-like erythema as the primary manifestation of renal cell carcinoma, a paraneoplastic manifestation. Eur J Dermatol. 2014;24:130-1.

Kaynak Göster

1348 830

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Meme kanserinde Kv 1.3 ve Kv 10.1 voltaj bağımlı potasyum kanallarının inhibisyonunun oksidatif stres üzerindeki rolü

Didem Turgut COŞAN, ÇAĞRI ÖNER, Ahu SOYOCAK, Evrim METCALFE, Mustafa DJAMGOZ

Ruhsal Bozukluğu Olan Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Görülme Sıklığı

Suleyman DONMEZDİL, Murat YALÇIN, HAKAN TEMİZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler

MEHMET ALİ ŞEN, ALİ CEYLAN, MEHMET EMİN KURT, Yılmaz PALANCI, Cihan ADIN

The appearance of a lurking ligament in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy; Posterior Gastric Ligament

Mutlu ÜNVER, CENNET ŞAFAK ÖZTÜRK, Türker KARABUĞA, İsmail ÖZSAN, Zafer ÖNEN, Ünal AYDIN

Toplam Kolesterol, Ldl, Hdl ve Trigliserit Seviyelerinin Yaşa Göre Değişiminin Farklı Regresyon Modelleriyle İncelenmesi

EMRE DİRİCAN, CEMİL ÇOLAK, ZEKİ AKKUŞ

Factors Affecting Amputations in Patients with Diabetic Foot Ulcer Referring To the Emergency Units

MUSTAFA İÇER, HASAN MANSUR DURGUN

Investigation of Serum Levels of Selenium, Zinc, and Copper in Adolescents with Idiopathic Scoliosis

Zahide YALAKİ, H. Mustafa ÖZDEMİR, Tuğba ZENGİN, Metin IŞIK

Bireylerin Tıbbi Hatalarla İlgili Görüş ve Deneyimleri

AYŞE YÜCESAN, SULTAN AYAZ ALKAYA

Elazığ Kent Merkezinde Bulunan Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Berrak YILDIRIM AKSAKAL, AYŞE FERDANE OĞUZÖNCÜL

Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin'in Testis Dokusunda Olası Koruyucu Etkisi

Özlem ALTINDAĞ LEBLEBİCİ, Gülnur KAPLANOĞLU TAKE, Bahriye ARAL SİRAV, CEMİLE MERVE SEYMEN