Yeni Sayı - Zengin İçerik

Akademik yayın hayatının 20. yılına ulaşan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, son yıllarda ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık alanında önemli mesafeler kat etti. 15 Haziran 2016 tarihinde yayımladığımız 20. cilt 1. sayımızdan itibaren sağlanan ilerlemeleri, siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz. 1996 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla yayınlanan dergimizin adının çok uzun olması ve atıf tespitinde yaşanan zorluklar sebebi ile Cumhuriyet İlahiyat Dergisi olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Dergimiz, TÜBİTAK - ULAKBİM’in sunduğu elektronik dergi yönetim sistemi DergiPark Akademik’ın yeni versiyonunun güçlü açık erişim ve online akademik yayıncılık alt yapısını kullanabilmek amacıyla gerekli teknik çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 01 Haziran 2016 tarihi itibariyle yeni web sayfamız hizmete girdi (http:/dergipark.gov.tr/cuid). Dergimizde yayımlanan yoğun emek mahsulü makalelerin uluslararası akademik camianın bilgisine sunulabilmesi ve yazarlarımızın yurt dışından atıf alabilmesi amacıyla, hakem değerlendirmesinden geçen makalelerin, Türkçe ve İngilizce 150 kelimelik “Öz/Abstract” ile birlikte 750 kelimelik “Özet/Summary” içermesi de zorunlu tutulmaya başlandı. Dergimiz, Uluslararası ATLA Religion Database tarafından 20/05/2016 itibariyle taranmaya başlandı. ATLA indeks, taradığı dergilere ait makale bilgilerini EBSCO aracılığı ile binlerce kütüphane aboneliği üzerinden kullanıcılara ulaştırmaktadır. 15 Haziran 2016 itibari ile ATLA Religion indeksinde Türkiye merkezli sadece üç dergi taranmaktadır. Dergimizde yayımlanan her bir makale, ATLA indekste taranmaya başlamamız ile birlikte, yazarlarına doçentlik başvurusunda ÜAK'ın belirlediği "uluslararası" kategoride puan katkısı sağlayacaktır. Haziran –Aralık 2016 döneminde dergimizin tanınırlığını artırmak amacıyla uluslararası Açık Erişim sağlayıcılarına üye olundu ve sosyal medya hesapları oluşturuldu. Ayrıca titizlikte uyguladığımız makale ön değerlendirme ve hakem süreçleri daha objektif bir hale getirilerek, ilgili değerlendirme formları yeni web sitemizde ilan edildi. Ön değerlendirmede, makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarının, özetleri ve anahtar kelimelerinin ilgili bilim dalının akademik kriterlerine uygunluğu incelenmektedir. Ayrıca makalede geçen şahıs adlarının, eser isimlerinin ve kavramların yazımının Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin imlâ esaslarına uygunluğu da kontrol edilmektedir. Çalışmanın dipnot ve kaynakça yazımının ise Chicago referans stiline tam mutabık olması özellikle talep edilmektedir. Makale yazım ilkeleri hakkında Yazar Rehberimize müracaat edilebilir. Dergimizin kalitesine katkı sağlaması amacıyla ön değerlendirmeden geçen her bir makale, uluslararası saygın akademik yayın kuruluşlarınca da kullanılan iThenticate intihali engelleme programında kontrol edilmektedir. Bu yayın döneminde rapor sonucu yüzde on beşten fazla benzerlik içeren çalışmalar, yazarlarına iade edildi. “Yazarın hakemleri, hakemlerin ise yazarı öğrenememesi (Çift Taraflı Kör Hakemlik) ilkesi” 20. cilt 2. sayımızda da titizlikle uygulandı. Bu ilkenin daha etkin işletilebilmesi amacıyla 2016 yılı Haziran döneminden itibaren hakem isimlerinin yayımlanmamasına karar verildi. Taşıdığımız misyon ve sahip olduğumuz formatla her geçen gün ilim dünyasının ilgisini daha fazla gördüğümüzü ifade etmemiz gerekmektedir. Ocak-Aralık 2016 döneminde akademisyenlerimizden 114 çalışma değerlendirilmek üzere dergimize ulaşmıştır. Bu makaleler öncelikle Yazar Rehberimizde belirtilen şekilsel özellikler açısından ön değerlendirmeye tâbi tutuldu. Sonra da intihal tespit programı kullanılarak kontrol edildi. Bu aşamaları geçen makaleler hakem değerlendirmesine sunuldu. Bu sayımızda, söz konusu 114 çalışma içinden ön değerlendirme ve intihal taramasından geçen, hakemlerimizin de akademik içerik açısından yayımlanmasını uygun bulduğu 12 makale sizlerle buluştu. Elinizdeki sayı ile yine birbirinden farklı konuları havi bilimsel nitelikteki makaleleri sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu süreçte başta makale sahibi değerli bilim adamlarımıza, yayın, danışma ve hakem kurullarımıza, Rektörlüğümüz Basımevi personeline ve özellikle dergimizin yayın aşamasında yadsınmaz emekleri olan editör yardımcılarımız Arş. Gör. Maruf Çakır, Yrd. Doç. Dr. Adem Çiftçi ve Yrd. Doç. Dr. Sema Yılmaz ile İngilizce dil kontrolü sorumluluğunu üstlenen editör yardımcılarımız Dr. Emrah Kaya ve Dr. Zeynep Yücedoğru’ya teşekkür ederiz.  15 Haziran 2017 tarihinde yayımlanacak bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle… 15 Aralık 2016 Abdullah Demir & Hasan Özalp

New Issue - Stimulating Content

Greetings and welcome back to Cumhuriyet University Journal of the Faculty of Theology, which reached the 20th year in the academic publication journey. Our journal has achieved great progress in the field of both national and international academic publication. We would like to share with you the achievements have been made since 20th volume 1st issue published on 15th June 2016. Considering the length of our name that has been in use since 1996, it has been also decided to change the journal’s name Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi to Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi = Cumhuriyet Theology Journal in order to provide convenience for readers to cite articles. Our Journal has completed all the technical requirements to use the new and open access online system of DergiPark Akademik, which is an electronic system to organize a journal that TUBITAK- Turkish National Database recently offers. Within this framework, our new website has come on stream on 1st June 2016. The previous website: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuilah/ The new website        : http://dergipark.gov.tr/cuid In order to make known the articles, which are academic productions of highly significant endeavours, to international academia and increase the chance of getting referenced in international academic studies, we require both Turkish and English 150-word abstracts and 750-word summaries of the article that has accepted after peer-review process. The articles are available with abstracts and summaries in this issue. Our journal now has been indexed by international index ATLA Religion Database indeks from 20/05/2016. ATLA index conveys the information of articles via EBSCO to readers through library subscriptions. ATLA indexes only three journals from Turkey. Moreover, we have also announced the article preliminary review forms and the blind review process. We examine Turkish and English titles, summaries, and keywords to make sure that they correspond to the field’s terminology. Furthermore, we require proper nouns and concepts/terms to be written in the reference style of TDV Encyclopaedia of Islam. We also particularly require for the articles to use Chicago manual style referencing, which is clearly highlighted in our author guideline. To improve the academic quality of the journal, we have also checked the article up for plagiarism in a specific computer program designed for this job. The articles that are marked with a result higher than %15 on this program are returned to the authors with a plagiarism report. We have applied the double-blind review process for the issue 20.1 and decided not to announce the identities of reviewers since 2016. It might be right to note here that we have been getting more attention from scholarly world day by day with our mission and standards. The journal has received 114 articles between January-December 2016 from the Turkish academics. All articles have gone through the pre-review process to check the referencing and transliteration style before testing them via plagiarism checker. We then have forwarded the articles that are successfully passed the plagiarism check to our reviewers. After all this process, we have been able to offer to you 12 articles, one book review, and symposium introduction. We are delighted to offer you the various ranges of themes and topics with this new issue. We sincerely thank the authors who contributed to this issue, the editorial and review boards, and particularly to the assistant editors, R.A. Maruf Cakir, Asst. Prof. Adem Ciftci, and Asst. Prof. Sema Yilmaz, and the assistant editors of the language review-process Dr. Emrah Kaya and Dr. Zeynep Yucedogru. We hope to see you all on 15 June 2017 with our next issue. 15 December 2016 Abdullah Demir & Hasan Özalp  

Kaynakça

New Issue - Stimulating Content, Cumhuriyet Theology Journal 20, no. 2 (December 2016).

Kaynak Göster

Bibtex @editoryal { cuid277880, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 58140 Kampüs Sivas / Türkiye}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {5 - 8}, doi = {}, title = {Yeni Sayı - Zengin İçerik}, key = {cite}, author = {Demir, Abdullah and Özalp, Hasan} }
APA Demir, A , Özalp, H . (2016). Yeni Sayı - Zengin İçerik . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , 20 (2) , 5-8 .
MLA Demir, A , Özalp, H . "Yeni Sayı - Zengin İçerik" . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 5-8 <
Chicago Demir, A , Özalp, H . "Yeni Sayı - Zengin İçerik". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 5-8
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Sayı - Zengin İçerik AU - Abdullah Demir , Hasan Özalp Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 8 VL - 20 IS - 2 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı - Zengin İçerik %A Abdullah Demir , Hasan Özalp %T Yeni Sayı - Zengin İçerik %D 2016 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Demir, Abdullah , Özalp, Hasan . "Yeni Sayı - Zengin İçerik". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 / 2 (Aralık 2016): 5-8 .
AMA Demir A , Özalp H . Yeni Sayı - Zengin İçerik. CUID. 2016; 20(2): 5-8.
Vancouver Demir A , Özalp H . Yeni Sayı - Zengin İçerik. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2016; 20(2): 5-8.
IEEE A. Demir ve H. Özalp , "Yeni Sayı - Zengin İçerik", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 5-8, Ara. 2016