İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri

Bu çalışmamızın temel amacı, İbn Seb'in'in hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerini ortaya koymaktır. İbn Seb'in 121 7'de Mürsiye'de doğmuş, 1270'te Mekke'de vefat etmiştir. Hayatı, hakikat arayışı nedeniyle yolculuklarla geçmiştir. O, Felsefe, Tasavvuf, HurGfılik, Edebiyat, Simya ve Tıp gibi birçok alanla ilgilenmiştir. Bu alanlarda birçok eser yazmıştır. En önemli eserleri; Büddü'I-Arif, ei-Kelam ale'I-Mesaili'sSıkılliye ve tasavvufı nitelikli risaleleridir. Ayrıca kendisine ait Seb'iniyye tarikatı adında bir tarikatı da vardır. Bu tarikatın birçok mensubu olmuştur. Bunların arasinda en dikkat çekeni Ebu'I-Hasan eş-Şüşteri'dir. İslam felsefesinin önemli şahsiyetlerinden biri olan İbn Seb'in'in hayatı ve eserleriyle ilgili olarak ülkemizde yeterli sayıda bir çalışmanın olmaması, bu makaleyi hazırlamamızda etkili olmuştur.

İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri

The main aim of this study is to eveluate Ibn Sab'in's life, scholarship and works. Ibn Sab'in was born in Murcia in 1217 and di ed in Mecca in 1270. He spent his life, to search to truth. He was interested in variety of different subjects and disiplins, such as Philosophy, Mysticism, Letters (hurGf), Literature, Alchemy and Medical Science. İn this areas he wrote a lot of books. His most important works are Büddü'I-Arif, ei-Kelam a/e'I-Mesai/i's-SJkJI/iye and mysitical treatises. He had a tariqa, called Sab'iniyye. There were a lot of disciples of this · '· tariqa. The most im portant disciple of this tariqa was Ebu'I-Hasan eş- ,_.Şüşteri. The fact that, in Turkey there aren't many researchs to study in İbn Seb'in, who was one of the most impertant character of islamic philosophy, with respect to his life and wÔrks, has affected us to prepare this article

Kaynakça

1 Makarri, Nefhu't-T!b, Matbaatu's-Saade, 1949, c.II, s. 395; Rakıit1 bazı eserlerde

er-Rukuti olarak veya Merkuti olarcık da ifade edilmektedir. Bkz. Safedi, e/-Vafi

bi'I-Vefayat, Studgard, 1991, c. XVIII, s.60; İlhan Kutluer, "İbn Seb'in" maddesi,

İslam Ansiklopedisi, TDV, İst. 1999, c.XX, s.306. 2 İbn Kesir, ei-Bidaye ve'n-Nihaye, Matbaatu's-Saade, Mısır, 1932, c. XIII, s.261;

Abdülbaki Gölpınarlı, "İbn Seb'in", Daru'/-Fünun İlahiyat Fak. Mecmuasi, İst.,

1928, sy. X, s. 66. · 3 İbn Seb'in, Büddü'I-Arif, Tahkik: Core Ketture, Daru'I-Endelus - Daru'I-Kindi, Beyrut,

İmad, Şezeratu'z-Zeheb, Daru İbn Kesir, Beyrut, 1991, c. VI, s.573.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd255222, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {12}, pages = {347 - 380}, doi = {}, title = {İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Birgül} }
APA Bozkurt, B . (2008). İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 347-380 .
MLA Bozkurt, B . "İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2008 ): 347-380 <
Chicago Bozkurt, B . "İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2008 ): 347-380
RIS TY - JOUR T1 - İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri AU - Birgül Bozkurt Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 380 VL - 12 IS - 2 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2008 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri %A Birgül Bozkurt %T İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri %D 2008 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Bozkurt, Birgül . "İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 / 2 (Aralık 2008): 347-380 .
AMA Bozkurt B . İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri. CUIFD. 2008; 12(2): 347-380.
Vancouver Bozkurt B . İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2008; 12(2): 347-380.
IEEE B. Bozkurt , "İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 347-380, Ara. 2008