MİNE SÖĞÜT’ÜN ROMANLARINDA TERK EDİLMİŞ KAHRAMANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gazeteci ve yazar kimliği ile öne çıkan Mine Söğüt (1968) modern Türk edebiyatının tanınmış isimleri arasında yer alır. Biyografi, monografi, roman, öykü ve söyleşi gibi yazınsal türlerdeki eserleri ile 2000’li yıllardan itibaren yazın dünyasında sesini duyurmaya başlayan Söğüt, Adalet Cimcoz-Bir Yaşam Öyküsü Denemesi (2000) adlı kitabından sonra kalemini büyük ölçüde romana yönelterekBeş Sevim Apartmanı-Rüya TabirliCinperi Yalanları (2003), Kırmızı Zaman (2004), Şahbaz’ın Harikulâde Yılı 1979 (2007) ve Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey(2010) adlı eserleri edebiyat dünyasına kazandırır. Bu çalışmada Mine Söğüt’ün adı geçen dört romanındaki terk edilmiş kahramanlar tespit edilip bu kahramanlar üzerine bir inceleme yapılarak yazarın romanlarındaki terk edilme izleğinin mahiyeti açığa çıkartılacaktır.

AN INVESTIGATION ON THE ABOLISHED HEROES IN MINE SOGUT'S NOVELS

Mine Sogut (1968), who stands out with her journalist and writer identity, is among the well-known names of modern Turkish literature. Sogut, who started to make her voice heard in the literary world since the 2000s with her works in literary genres such as biography, monography, novel, story and conversation, brings the works called Beş Sevim Apartmanı-Rüya Tabirli Cinperi Yalanları (2003), Kırmızı Zaman (2004), Şahbaz’ın Harikulâde Yılı 1979 (2007) and Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey (2010) to the world of literature after her book called Adalet Cimcoz-Bir Yaşam Öyküsü Denemesi (2000) by directing her pen to the novel highly. In this study, the abandoned heroes in the four novels of Mine Sogut will be determined and an examination of these heroes will be made to reveal the nature of the abandonment theme in the author’s names novels.

Kaynakça

Bıçakcı, H. ve Söğüt, M. (2004). Sıradan hayatlar fantastik zamanlar. PiCUS Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 17, 30-38.

Özkan, K. (2010). Mine Söğüt: “herkes geçmişinin ağırlığından kurtulmaya çalışıyor…”. Notos Öykü. 24, 50-56.

Söğüt, M. (2017a). Kırmızı zaman (8. bs.). İstanbul: YKY.

Söğüt, M. (2017b). Şahbaz’ın harikulâde yılı 1979 (6. bs.). İstanbul: YKY.

Söğüt, M. (2019). Madam Arthur Bey ve hayatındaki her şey (8. bs.). İstanbul: YKY.

Söğüt, M. (2020). Beş Sevim apartmanı-rüya tabirli cinperi yalanları (18. bs.). İstanbul: YKY.

Tohumcu, A. (2005). İç dünyam çok karmaşık değil. Kitap-lık Aylık Edebiyat Dergisi. 79, 76-85.

Uzunkaya, M. ve Paralı, Z. (2017). Söyleşi konuğumuz Mine Söğüt “iyilik tarifini yapan ve o tarifin kıyısına uğramadan yaşamaktan gocunmayan bir türüz!”. https://kiltabletoyku.com/soylesi/soylesikonugumuz- mine-sogut/. Erişim Tarihi: 01.09.2020.

Zileli, I. (2016). Mine Söğüt’le söyleşi. http://www.irmakzileli.com.tr/2016/10/01/mine-sogutle-soylesi/. Erişim Tarihi: 24.09.2020.

Kaynak Göster