İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

Öz Bu çalışmada Adana İl 8223;inde ulusal ve çokuluslu olarak faaliyet gösteren ilaç ve sigorta şirketlerinin bölge müdürlüklerinde çalışan satış elemanlarının iş davranışlarının iş tatmini örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti örgütsel etik iklim ile ilişkisi incelenmiştir Bu amaçla; 16 8223;sı ilaç sektöründe 14 8223;ü sigorta sektöründe olmak üzere 30 firmada toplam 186 kişiye anket uygulanmıştır Çalışmada kullanılan ölçekler önceki çalışmalardan Charles H Schwepker 2001; Goodell 1994; Kohlberg 1976 yararlanılarak oluşturulmuştur Katılımcılardan elde edilen verilere SPSS 15 programı yardımıyla güvenilirlik anova korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmış elde edilen bulgular yönetim bakış açısıyla yorumlanmıştır Anahtar Kelimeler: Etik Etik Yönetim Etik Davranışlar Örgütsel Etik İklim İş tatmini Örgütsel Bağlılık İşten Ayrılma Niyeti

İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

Kaynakça

ARMSTRONG-STASSEN, M.(1998), “Downsizing the Federal Government: A Longitudinal Study of Managers‟ Reactions”, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol.15, No.4, pp.310-321.

AY, Ünal (2003), İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, 1. Basım, Nobel Kitabevi, Adana.

BEUCHAMP, T.L ve N.E. Bowie (1983), Ethical Theory and Business, 2 nd ed., Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J., der: Chryssides, G.D. ve J.H. (1999), An Introduction to Business Ethics, International Thomson Publishing ınc, London, 118.

CEYLAN, Adnan ve Nigar DEMİRCAN (2004), “Çalışanların Örgüte Bağlılığı ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki ilişkilere yönelik Bir Araştırma”, http://www.ceterisparibus.net/isletme/makaleler.htm, (ErişimTarihi: 08.07.2004).

DECOTIIS, T. A. ve T.P. Summers (1987), A path analysis of a model of the antecedents and consequencesof organizational commitment. Human Relations, 40, 7: 445- 470.

GEARTNER, K. N. ve S.D. Nollen (1989), Career experiences, perceptions of employment practices and psychological commitment to the organization. Human relations 42, 11: 975-991.

GLISSON, C., M. Durick (1988), Predictors of Job Satisfaction and organizational commitment in human sevice organizations. Adminisrative science quarterly 33: 61-81.

GOODELL, R. (1994), National business survey findings. Ethics J. (Fall/Winter);1,3,5.

HARDY, C. (1987), “Investing in Retrenchment: Avoiding thr Hidden Costs”, California Management Review, Vol.29, no4, pp. 111-125.

HREBINIAK, L.G; J.A. Alutto (1972), Personel and role related factors in the development of organizaional commitment, Administrative science quarterly 17, 4: 555-5573.

HUNT, Shelby, D. Morgan (1994), Organizatioanal commitment: One way of Many Commitments or Key Mediating Construct. Academy of Management Journal, Vol 37, Is.6: 1568-1587.

KINNIE, N.; S. Hutchinson & J. Purcell (1998), “Downsizing: It is Allways Lean and Mean?”, Personal Review, Vol.27, No.4, pp.296-311.

KOHLBERG, L. (1976), “Moral stages and moralization”, Aktaran: Longston J.M. ve K.Yuthas (1997), “Corparate social performance, stakeholder orientation, and organizational moral development”, Journal of Business Ethics, Kluwer Academic Publishers, 16, 1213-1226.

LUTHANS, Fred (1995), Organizational Behaviour, Seventh Edition, McGraw-Hill, Inc., Newyork.

MC KENNA, Eugene (1994), Business Psychology and Organizational Behaviour, East Sussex: Lawrance Earlbaum Associates Ltd

MINTZ, Steven (1992), Cases in Accounting Ethics and Professionalizm, Second Edition McGraw-Hill Inc., USA.

MORROW, P.C. (1983), Concept redundancy in organizational research: The case of work commitment. Journal of occupational behaviour 7: 139-145.

RANDALL, D.M. ve J.A. Cote (1991), Interrelationships of work commitment constructs. Work and ocupations 18, 2: 194-211.

REICHERS, A. E. (1985), A review and reconceptualization of organizational commitment. Academy of management review, Vol 10 : 465-476

SCHLEGELMILCH, B. (1998), Marketing Ethics, İnternational Thomson Business Press, UK 1.ed, 3-134.

SCHWEPKER, Jr. Charles H. (2001), “Ethical Climate‟s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention In The Salesforce”, Journal of Business Research, 54, Pp.39-52.

ġENVER, Bülent (2002), “Şirketler Etik Kültürü Oluşturmak Zorunda” Dünya: EkonomiPolitika, 19-20 Ocak.

TUTUM, Cahit (1979), Personel Yönetimi, Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü Yayınları, No: 179, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil60124, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {18}, pages = { - }, doi = {}, title = {İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Ay, Prof.dr.ünal and Kılıç, Yrd.doç.dr.kemal Can and Bi̇çer, Mehmet} }
APA Ay, P , Kılıç, Y , Bi̇çer, M . (2009). İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (2) , .
MLA Ay, P , Kılıç, Y , Bi̇çer, M . "İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ): <
Chicago Ay, P , Kılıç, Y , Bi̇çer, M . "İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ):
RIS TY - JOUR T1 - İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma AU - Prof.dr.ünal Ay , Yrd.doç.dr.kemal Can Kılıç , Mehmet Bi̇çer Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 18 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma %A Prof.dr.ünal Ay , Yrd.doç.dr.kemal Can Kılıç , Mehmet Bi̇çer %T İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma %D 2009 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Ay, Prof.dr.ünal , Kılıç, Yrd.doç.dr.kemal Can , Bi̇çer, Mehmet . "İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 2 (Eylül 2009): - .
AMA Ay P , Kılıç Y , Bi̇çer M . İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): -.
Vancouver Ay P , Kılıç Y , Bi̇çer M . İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): -.
IEEE P. Ay , Y. Kılıç ve M. Bi̇çer , "İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, sayı. 2, Eyl. 2009
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1304-8880
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

89b47.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

Prof.dr.ünal AY, Yrd.doç.dr.kemal Can KILIÇ, Mehmet BİÇER

“TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının Uygulanmasına ilişkin imkb’de işlem Gören Sanayi Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma

Yrd.Doç.Dr. Ali UYAR

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Yemliha COŞKUN

Didactique Des Langues Evolution De La Technologie Et

Yrd.doç.dr. Veda ASLIM-YETİŞ

Sinif Öğretmeni Adaylarinin Yeni ilköğretim Programindaki Ölçme değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine ilişkin Algilari

Yrd. Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN, Ersin ERSOY

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINA BAKIŞ AÇILARI

Öğr. Gör. Dr. Ayten Pınar BAL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

Sürdürülebilir Ürün Tasarımında Tanım Ve Yöntemler

Arş.Gör. Deniz ZEREN, Arş.Gör.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI

Dr.Fazilet Karakuş

EVLİLİK DOYUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Dr. Metehan ÇELİK, Prof. Dr. Banu Yazgan İNANÇ

TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE AİLE BİREYLERİNİN ETKİLERİ: KADININ DEĞİŞEN ROLÜ SİVAS İLİNDE BİR UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. Olgun KİTAPCI, Arş. Gör. İ. Taylan DÖRTYOL