BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FİRMALARIN YÖNETİM KURULLARINDAKİ KADIN ÜYE VARLIĞI İLE FİRMA KÂRLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı 2012-2017 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların yönetim kurullarında yer alan kadın üye varlığı ile firma kârlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Analiz sonuçlarına göre yönetim kurullarındaki kadın üye oranı ile kadın üye varlığının, firma kârlılığı ile arasında anlamlı bir ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular, farklı modeller ve değişkenler kullanılması durumunda da benzerlik göstermektedir.

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FİRMALARIN YÖNETİM KURULLARINDAKİ KADIN ÜYE VARLIĞI İLE FİRMA KÂRLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı 2012-2017 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların yönetim kurullarında yer alan kadın üye varlığı ile firma kârlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Analiz sonuçlarına göre yönetim kurullarındaki kadın üye oranı ile kadın üye varlığının, firma kârlılığı ile arasında anlamlı bir ilişkisi olmadığı bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular, farklı modeller ve değişkenler kullanılması durumunda da benzerlik göstermektedir.

___

 • Adams, R. B. & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, Vol 94; Sayı: 2, ss. 291-309.
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1. İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • Anderson, R. C., Reeb, D. M., Upadhyay, A. & Zhao, W. (2011). The economics of director heterogeneity. Financial Management, Vol 40; Sayı 1, ss. 5-38.
 • Ataünal, L. & Aybars, A. (2018). Yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliliği ile çeşitliliğin finansal performansa etkisi: Gelişmekte olan piyasa örneği. Maliye ve Finans Yazıları, Vol 109, ss. 71-90.
 • Byron, K. & Post, C. (2016). Women on boards of directors and corporate social performance: A meta-analysis. Corporate Governance: An International Review, Vol 24; Sayı: 4, ss. 428-442.
 • Carter, D. A., Simkins, B. J. & Simpson, W. G. (2003). Corporate governance, board diversity, and firm value. Journal of Financial Review, Vol 38; Sayı: 1,ss. 33-53.
 • Ciavarella, A. (2017). Board diversity and firm performance across europe. Quaderni Di Finanza, Vol 85, ss. 1-36.
 • Daily, C. M. & Dalton, D. R. (2003). Women in boardroom: A business imperative. Journal of Business Strategy, Vol 24; Sayı: 5, ss. 8-9.
 • Eker, D. & Kurtaran, A. (2017). Bankaların yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliliği ve finansal performans ilişkisi. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Vol 6; Sayı: 12, ss. 64-72.
 • Gallego-Alvarez, I., Garcia-Sanchez, I. M. & Rodriguez-Dominguez, L. (2010). The influence of gender diversity on corporate performance. Revista de Contabilidad, Vol 13; Sayı: 1, ss. 53-88.
 • Gujarati, D. (2004). Basic econometrics (4th edn). Montreal: McGraw-Hill. Hausman, J. A. & Taylor, W. E., (1981). Panel data and unobservable individual effects. Econometrica, Vol 49, ss. 1377-1398.
 • Kang, H., Cheng, M. & Gray, S. J. (2007). Corporate governance and board composition: Diversity and independence of Australian boards. Corporate Governance: An International Review, Vol 15; Sayı: 2, ss. 194-207.
 • Karayel, M. & Doğan, M. (2014). Yönetim kurulunda cinsiyet çeşitliliği ve finansal performans ilişkisi: BİST 100 şirketlerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi & İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 12; Sayı: 2, ss.75-88.
 • Karayel, M. & Doğan, M. (2016). Board composition and firm performance: Evidence from BIST 100 companies in Turkey. Economics and Applied Informatics, Vol 2, ss. 33-40.
 • Kılıç,M. (2015). The effect of board diversity on the performance of banks: Evidence from: Turkey, International Journal of Business and Management, Vol 10; Sayı: 9, ss. 182-192.
 • Lenard, M. J., Yu, B. & York, E. A. (2014). Impact of board gender diversity on firm risk. Managerial Finance, Vol 40; Sayı: 8, ss. 787-803.
 • Lückerath-Rovers, M. (2013). Women on board and firm performance. Journal of Management & Governance, Vol 17; Sayı: 2, ss. 491-509.
 • Miller, T. & Triana, M. D. C. (2009). Demographic diversity in the boardroom: Mediators of the board diversity firm performance relationship. Journal of Management Studies, Vol 46; Sayı: 5, ss. 755-786.
 • Ocak, M. (2013). Yönetim kurulu ve üst yönetimde yer alan kadınların finansal performansa etkisi: Türkiye’ye ilişkin bulgular. Muhasebe & Finansman, Vol 60, ss. 107-126.
 • Otluoğlu, E., Sarı, E. S. & Otluoğlu K. O. C. (2016). Yönetim kurulu çeşitliliğinin finansal performansa etkisi: BİST 100 üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol 9; Sayı: 46, ss. 749-758.
 • Schwab, A., Werbel, J. D., Hofmann, H. & Henriques, P. L. (2016). Managerial gender diversity and firm performance: An integration of different theoretical perspectives. Group & Organization Management, Vol 41; Sayı: 1, ss. 5-31.
 • Smith, N., Smith, V. & Verner, M. (2005). Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish firms. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol 55; Sayı: 7, ss. 569-593.
 • Singh, V., Terjesen, S. & Vinnicombe, S. (2008). Newly appointed directors in the boardroom: How do women and men differ? European Management Journal, Vol 26; Sayı: 1, ss.48-58.
 • Taşkın, F. D. & Mandacı, P. E. (2017). Şirket yönetim kurullarındaki kadın üyelerin firma performansına etkisi. İşletme Fakültesi Dergisi, Vol 18; Sayı: 1, ss. 29-45.
 • Tate, G. & Yang, L., (2015). Female leadership and gender equity: Evidence from plant closure. Journal of Financial Economics, Vol 117; Sayı: 1, ss. 77-97.