Statistical Analysis of Wind Energy Density in the BabuburnuÇanakkale Region of Turkey

The total of feasible wind energy potential is estimated to be 47 GW in Turkey, and especially Çanakkale, İzmir, Balıkesir and Hatay basins are excellent wind resources for wind farm installations. Therefore, the capability of the wind power potential of Bababurnu-Çanakkale province in the Marmara region of Turkey was reported in the context of this study. Parameters including the superior wind velocity direction, average wind velocity, Weibull and Rayleigh parameters, probability distribution, and wind power potential of this province were processed and analyzed in terms of annual, seasonal and monthly point of view. Finally, at a level of 10 m over the ground surface, the average wind velocity and average wind energy potential in this site were determined as 6.01 m/s and 257 W/m2 , respectively according to the whole processed data. These data indicated that Bababurnu-Çanakkale region has an acceptable wind energy potential, which is quite reasonable for planting wind power turbines.

Bababurnu-Çanakkale Bölgesindeki Rüzgar Enerji Yoğunluğu İstatistik Analizi

Türkiye’deki uygulanabilir rüzgar enerjisi potansiyelinin 47 GW dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle, Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve Hatay havzaları rüzgar çiftliklerinin kurulumu için mükemmel rüzgar kaynaklarına sahip bölgelerdir. Bu sebeple, Türkiye’nin Marmara Bölgesi, BababurnuÇanakkale yöresindeki rüzgar gücü potansiyelinin uygulanabilirliği, bu çalışma kapsamında bildirilmektedir. Bu yörenin rüzgar hızı ve yönü, ortalama rüzgar hızı, Weibull ve Rayleigh parametreleri, olasılık dağılımı ve rüzgar gücü potansiyeli gibi parametreleri, yıllık, mevsimlik ve de aylık işleme tabii tutularak analiz edilmiştir. Sonuçta, yer seviyesine ilaveten 10 m üzeri bir rakım değerinde, mevcut verilerin analiziyle, bu mevkiye ait, ortalama rüzgar hızı ve ortalama rüzgar hızı potansiyeli, sırası ile 6,01 m/s ve de 257 W/m2 olarak tespit edilmiştir. Böylece, Bababurnu bölgesinin; rüzgar türbinlerinin inşaası kapsamında, kabul edilebilir bir rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir.

Kaynakça

Akpinar, E.K., Akpinar, S., 2006. An Investigation of Wind Power Potential Required in Installation of Wind Energy Conversion Systems. Journal of Power and Energy, 220, 1-13.

Akpinar, E.K., Akpinar, S., 2004. Statistical Analysis of Wind Energy Potential on the Basis of the Weibull and Rayleigh Distributions for Agin-Elazığ, Turkey. Journal of Power and Energy, 218, 557-565.

Akpinar, E.K., Akpinar, S., 2004. Determination of the Wind Energy Potential for Maden-Elazığ, Turkey. Energy Conversion and Management, 45, 2901-2914.

Bilgili, M., Yasar, A., 2017. Performance Evaluation of a Horizontal Axis Wind Turbine in Operation. International Journal of Green Energy, 14(12), 1048-1056.

Bilgili, M., Hassanzadeh, R., Sahin, B., Ozbek, A., Yasar, A., Simsek, E., 2016. Investigation of Wind Power Density at Different Heights in the Gelibolu Peninsula of Turkey. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38, 512-518.

Seguro, J.V., Lambert, T.W., 2000. Modern Estimation of the Parameters of the Weibull Wind Speed Distribution for Wind Energy Analysis. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 85, 75-84.

Genc, A., Erisoglu, M., Pekgor, A., Oturanc, G., Hepbasli, A., 2005. Estimation of Wind Power Potential using Weibull Distribution. Energy Sources, 27, 809-822.

Celik, A.N., 2004. On the Distributional Parameters used in Assessment of the Suitability of Wind Speed Probability Density Functions. Energy Conversion and Management, 45, 1735-47.

Incecik, S., Erdogmus, F., 1995. An Investigation of the Wind Power Potential on the Western Coast of Anatolia. Renewable Energy, 6, 863-865.

Gokcek, M., Bayulken, A., Bekdemir, S., 2007. Investigation of Wind Characteristics and Wind Energy Potential in Kirklareli, Turkey. Renewable Energy, 32, 1739-1752.

Eskin, N., Artar, H., Tolun S., 2008. Wind Energy Potential of Gokceada island in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, 839-851.

Sahin, B., Bilgili, M., Akilli, H., 2005. The Wind Energy Potential of the Eastern Mediterranean Region of Turkey. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 93(2), 171-183.

Bilgili, M., Sahin, B., Kahraman, A., 2004. Wind Energy Potential in Antakya and İskenderun Regions, Turkey, Renewable Energy, 29(10), 1733-1745.

Genc, M.S., Gokcek, M., 2009. Evaluation of Wind Characteristics and Energy Potential in Kayseri, Turkey. Journal of Energy Engineering-ASCE, 135, 33-43.

Yaniktepe, B., Koroglu, T., Savrun, M.M., 2013. Investigation of Wind Characteristics and Wind Energy Potential in Osmaniye Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, 703-711.

Yumak, H., Uçar, T., Yayla, S., 2012. Wind Energy Potential on the Coast of Lake Van. International Journal of Green Energy, 9(1), 1-12.

White, S.W., 2006. Net Energy Payback and CO2 Emissions from Three Midwestern Wind Farms: An Update. Natural Resources Research, 15, 271-281.

GWEC. Global Wind Energy Council; 2013 http://www.gwec.net (last viewed June 25, 2013).

Bilgili, M., Simsek, E., 2012. Wind Energy Potential and Turbine Installations in Turkey. Energy Sources Part B, 7, 140–151.

Saidur, R., Islam, M.R., Rahim, N.A., Solangi, K.H., 2012. A Review on Global Wind Energy Policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 1744–1762.

Ilkilic, C., 2012. Wind Energy and Assessment of Wind Energy Potential in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1165–1173.

Kaynak Göster