Liquid, Gas Chlorine and On-site Generation in Drinking Water Facilities Design Consideration and Comparison of Operating Costs

Klor dünyada en yaygın olarak kullanılan dezenfektandır ve teknolojik gelişmeler suyun dezenfeksiyonunda klorun etkili kullanımına izin veren alternatif sistemleri ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde sodyum hipoklorit ve gaz klor su dağıtım sistemleri için dezenfeksiyon olarak yaygın kullanılmasına rağmen, yerinde sodyum hipklorit üretimi son zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır.Sodyum hipoklorit ve gaz klorlama su dağıtım sistemlerinde yaygın uygulamaları bulmaktadır. Bu çalışmada, sodyum hipoklorit, gaz klor ve yerinde sodyum hipoklorit üretim sistemlerinin mekanik ekipmanları, çalışma prensipleri ve depolanma koşulları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ilk yatırım maliyetleri ve bu sistemlerin kullanılması durumunda harcanacak işletme giderlerinin karşılaştırılması firmalardan temin edilen fiyatlar ile yapılmıştır. Bu amaçla maliyet analizleri yalnızca depoda klorlama yapılması durumu dikkate alınarak iki farklı debi için yapılmıştır. Maliyet karşılaştırması yerinde sodyum hipoklorit üretim sisteminin ilk yatırım maliyeti diğer klorlama sistemlerine göre yüksek olmasına rağmen işletme maliyeti daha düşük olduğu göstermiştir

İçme Suyu Tesislerinde Sıvı, Gaz Klorlama ve Yerinde Klor Üretimi Tasarım Esasları ve İşletme Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Chlorine the most widely used disinfectant worldwide and the technological advances develop alternatives system that allowed efficient use of chlorine in water disinfection. In our country, although sodium hypochlorite and gas chlorination is usually used as disinfection for water treatment plants, on-site chlorine generators have begun to be recently used. Sodium hypochlorite and gas chlorination is to find the most common applications in water treatment plants. In this study, information about mechanical equipment, working principle and storage conditions of the sodium hypochlorite, gas chlorination and on-site sodium chlorine generation is given. Also, initial investment cost and operating costs are compared with the costs obtained from the companies. For this purpose, cost analysis is done on two different flows, considering only the storage chlorination. Cost comparison show that the initial investment cost of site-generated sodium hypochlorite system is found to be higher than other chlorination systems while operation cost is lower

___

1. Howe, K.J., Hand, D.W., Crittenden, J.C., Trussell, R.R., Tchobanoglous, G., 2012. Principles of Water Treatment, Wiley, Hoboken, New Jersey.

2. Benjamin, M.M., Lawler, D.F., 2013. Water Quality Engineering: Physical/chemical Treatment Process. 1st ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

3. Solsona, F., Regional Méndez, J.P., 2003. Water Disinfection. Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences, PeruManitoba Water Stewardship, (2005). Chlorine and Alternative Disinfectants Guidance Manual. Earth Tech (Canada) Inc. [online]. https://www.gov.mb.ca/waterstewardship/odw/ reg-info/approvals/odw_chlorine_and_ alternative_disinfectants.pdf (Accessed 18 August 2016).

4. EPA, 2011. Water Treatment Manual: Disinfection. [online] EPA Office of Environmental Enforcement. Ireland. https://www.epa.ie/pubs/advice/drinkingwater/ Disinfection2_web.pdf (Accessed 23 June 2016).

5. AWWA, 2006. Water Chlorination/ chloramination Practices and Principles: Manual of Water Supply Practices, 2nd ed. American Water Works Association Manuals M20, Denver.

6. LeChevallier, M.W., Au, K.K., 2004. Water Treatment and Pathogen Control Process Efficiency in Achieving Safe Drinking-water, WHO, IWA Publishing, UK.

7. Iller Bank Inc., 2013. Drinking Water Treatment Plant Project Process Specification. https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/icmesuyu/A RITMA_TESISI_PROSES.pdf_(Accessed 28 September 2015). [online]

8. Black & Veatch Corporation, 2010. White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. 5th ed.. Wiley, Hoboken, New Jersey.

___

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1019-1011
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1986

16.9b6.9b