Tekrarlayan hemoptizi ile başvuran Takayasu arteritli bir erkek olgu

Takayasu arteriti, etyolojisi tam olarak bilinmeyen aorta ve ana dalları olmak üzere büyük damarları etkileyen kronik granülomatöz büyük damar vaskülitidir. Takayasu arteritinin başlangıç yaşı 10-40 yaş olup %80-90 oranında kadınlarda görülür. Takayasu arteritinin klinik bulguları değişkendir. Takayasu arteriti kan akımı azalmasına bağlı baş dönmesi, kol ve bacaklarda ağrı, siyanoz, nabızsızlık ve nonspesifik konstitüsyonel semptomlar ile klinik bulgular verebilir. Takayasu arteritinin seyrinde alveolar hemoraji nadir olarak gözlenir. Bu olgu immünsüpresif tedavi ile akciğerde kaviter lezyonun progrese olması ve aspergilloma saptanması nedeniyle sunulmuştur.

A male patient with Takayasu's arteritis presenting with recurrent hemoptysis

Takayasu’s arteritis is a chronic granulomatous inflammatory large vessel vasculitis of unknown etiology. Takayasu’s arteritis primarily affects the aorta and its primary branches. Women are affected in 80 to 90 percent of cases, with an age of onset that is usually between 10 and 40 years. The onset of clinical symptoms in Takayasu’s arteritis are variably. Symptoms of vascular disease are cyanosis and/or pain in arms or legs, lightheadedness or other symptoms of reduced blood flow, or nonspecific constitutional symptoms. Pulmonary hemorrhage is rare in Takayasu’s arteritis. This case is presented because of the progress of cavitary lesion in the lung due to aspergilloma by immunosuppressive treatment.

Kaynakça

1. Sharma BK, Jain S, Kumari S. Systemic manifestations of Takayasu’s arteritis: expanding spectrum. Int J Cardiol 1996;54:149-154

2.Kerr GS. Takayasu’s arteritis. Rheum Dis Clin North Am 1995;21:1041-1058.

3. Jain S, Kumari S, Ganguly NK, et al. Current status of Takayasu’s arteritis in India. Int J Cardiol 1996;54:111-116.

4.Manganelli P, Fietta P, Carotti M, et al. F. Clin Exp Rheumatol. Respiratory system involvement in systemic vasculitides. .Clin Exp Rheumatol. 2006;24:48-59.

5.Nakabayashi K, Kurata N, Nangi N, et al. Pulmonary artery involvement as first manifestation in three cases of Takayasu arteritis. Int J Cardiol 1996; 54:177-83

6.Kerr GS, Hallahan CW, Giordano J, et al. Takayasu arteritis. Ann Intern Med. 1994; 120:919.

7.Michel BA, Arend WP, Hunder GG. Clinical differentiation between giant cell (temporal) arteritis and Takayasu's arteritis. J Rheumatol. 1996;23:106-11.

8.Neidhart B, Kosek R, Bachmann LM, et al. Exertional dyspnea as initial manifestation of Takayasu's arteritis--a case report and literature review. BMC Pulm Med.2001;1:3.

9.Koyabu S, Isaka N, Yada T, et al. Severe respiratory failure caused by recurrent pulmonary hemorrhage in Takayasu's arteritis. Chest.1993;104:1905-6.

10.Savage BJ, Gupta RK, Angle J, et al.Takayasu arteritis presenting as a pulmonary-renal syndrome.2003;325:275-81.

11.Carol A Langford. Takayasu’s arteritis. In: Marc C. Hochberg, Alan J.Silman, Josef S.Smolen, Michael E.Weinblatt, Michael H.Weisman(eds). Rheumatology. Fourth ed. Spain: Mosby Elsevier;2008:1553-1559.

12.Edwards KK, Lindsley HB, Lai CW, et al. Takayasu arteritis presenting as retinal and vertebrobasilar ischemia. J Rheumatol. 1989;16:1000-2.

13.Cash JM, Engelbrecht JA. Takayasu's arteritis in western South Dakota. S D J Med. 1990;43:5-9.

14.Rodríguez-Hurtado FJ, Sabio JM, Lucena J, et al. Ocular involvement in Takayasu's arteritis: response to cyclophosphamide therapy. Eur J Med Res. 2002;7:128-30.

15.Hoffman GS, Merkel PA, Brasington RD, et al. Anti-tumor necrosis factor therapy in patients with difficult to treat Takayasu arteritis. Arthritis Rheum. 2004;50:2296-304.

16.Comarmond C, Plaisier E, Dahan K, et al. Anti TNF-α in refractory Takayasu's arteritis: cases series and review of the literature.Autoimmun Rev. 2012;11:678-84

17. Nishimoto N, Nakahara H, Yoshio-Hoshino N, et al..Successful treatment of a patient with Takayasu arteritis using a humanized anti-interleukin-6 receptor antibody. Arthritis Rheum. 2008;58:1197-200

18.Salvarani C, Magnani L, Catanoso M.Tosilizumab:a novel therapy for patients with large-vessel vasculitis.Rheumatology.2012;51:151-6

Kaynak Göster

MLA Limon, M , Gülcemal, S , Tezcan, D , Yılmaz, S . "Tekrarlayan hemoptizi ile başvuran Takayasu arteritli bir erkek olgu" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1131-1134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42406/476319>

52842 31022

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortopedik cerrahi sonrası erken dönem hastane mortalitesi ve etki eden faktörler

Salih BEYAZ

Dünya Sağlık Örgütünün 2019'da küresel sağlığa tehdit ettiğini belirttiği on tehditten biri: Antimikrobiyal direnç

Pugazhenthan THANGARAJU, Sajitha VENKATESAN

Obezite ile yeme davranışı, beden algısı ve benlik saygısı arasındaki ilişki

Maşite ELÇİ BOĞAZ, Ruhuşen KUTLU, Fatma Gökşin Cİ̇HAN

Çocuklarda demir eksikliğinin febril konvülziyon ile ilişkisi

Ayşin NALBANTOĞLU, Burçin NALBANTOĞLU

Aktif miyofasiyal tetik noktaların ultrason elastografi ile tedavisi sonrası semptomların düzelmesinin monitörizasyonu

Emine Eda KURT, Yeliz DADALI, Fatmanur Aybala KOÇAK, Hatice Rana ERDEM, Figen TUNCAY, Turgut Tursem TOKMAK

Cinsel istismara uğrayan ergen olguların repertuar grid tekniği ile değerlendirilmesi: kesitsel bir çalışma

Ayla Uzun Çiçek, Emine Çığıl Fettahoğlu, Esin Özatalay, Seda Aybüke Sarı

Sıçanlarda immünsupresyonsuz xenotransplantasyon uygulamasının etkililiği

Ebru KANIMDAN, Emrah YÜCESAN, Beyza GÖNCÜ, Burcu ÖZDEMİR, Oğuz İDİZ, Yeliz Emine Ersoy, Fahri AKBAŞ, Erhan AYŞAN

Hasta Katılımı Ölçeği: Kronik hastalığı olan hastalarda Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Dilara USTA, Fatoş KORKMAZ, İmatullah AKYAR, Andrea BONANOMİ

Gömülü mandibular azı dişlerini öpmek

Vagish Kumar L S

Üreazın modifiye edilmiş florisile kovalent immobilizasyonu ve serbest ve immobilize üreazın karakterizasyonu

Özlem ALPTEKİN