Nöral tüp defektli hastalarda tek taraflı renal agenezi/displazi

-

Unilateral renal agenesis / dysplasia in patients with neural tube defects

-

Kaynakça

1. Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek M. Pediatrik Nöroşirurji. Konjenital bölümü/Spinal anomaliler. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları, 2014;p. 239-341.2. Ozek M, Cinalli G, Maixner WJ. The Spina Bifida, Management and Outcome. General Considerations. Springer, 2008;p. 3-67.3. Whitaker RH, Hunt GM. Incidence and distribution of renal anomalies in patients with neural tube defects. Eur Urol 1987;13(05):322–323.4. TW Sadler: Langman’s Medikal Embriyoloji, Üçüncü ve Sekizinci Haftalar Arası: Embriyonik Dönem. Çev:A.Can Başaklar. Palme Yayıncılık, 9. Baskı, 2005;p. 85-112.5. Vitko RJ, Cass AS, Winter RB. Anomalies of the genitourinary tract associated with congenital scoliosis and congenital kyphosis. J Urol 1972;108(04):655–659.6. Bruschini H, Almeida FG, Srougi M. Upper and lower urinary tract evaluation of 104 patients with myelomeningocele without adequate urological management. World J Urol 2006;24(02):224–228.7. Torre M, Guida E, Bisio G, Scarsi P, Piatelli G, Cama A et al. Risk factors for renal function impairment in a series of 502 patients born with spinal dysraphisms. J Pediatr Urol 2011;7(01):39–43.8. Maeda H, Go H, Sakuma J, Imamura T, Sato M, Momoi N et al. Myelomeningocele with unilateral right renal agenesis: A case report. Am J Perinatol Rep 2018;8:e1–e3.9. Steelman CK, Bannister LL, Palmer M, Chang TS, Elawabdah N, Shehata BM. Nephrogenic rest within a lipomyelomeningocele in a patient with unilateral renal agenesis. Fetal Pediatr Pathol 2012 Aug;31(4):260-4. doi:10.3109/15513815.2012.659377. Epub 2012 Mar 2010. Aydın H, Yoldaş MA, Yeşiller E, Geçkinli B, Karaman A, Tuğ E et al. Farklı bulguları olan spina bifida ve renal anomalili iki olgu sunumu. J Kartal TR 2015;26(3):272-276. doi:10.5505/jkartaltr.2014.52385.

Kaynak Göster

MLA Aydın Öztürk, P , Öztürk, Ü , Tamam, Y . "Nöral tüp defektli hastalarda tek taraflı renal agenezi/displazi" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1546-1548 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/573041>

50287 29620

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Acil serviste spontan pnömomediastinum tanılı hastaların değerlendirilmesi

Mehmet Çağrı GÖKTEKİN

Talasemi major hastalarında asemptomatik solunum fonksiyon bozukluğu

Tuğçe KAZGAN, Begül YAĞCI KÜPELİ, Aylin KONT ÖZHAN

Doğu Asya ve Güney Amerika bölgelerinde gıda kaynaklı trematodiazlarla mücadelesini ele almak

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Tanısal görüntüleme teknikleri kullanılan randomize kontrollü çalışmaların istatistiksel anlamlılığının kırılganlık indeksi ile değerlendirilmesi

Didem DERİCİ YILDIRIM, Bahar TAŞDELEN

Tip 2 diyabetli bireylerde hastalığı kabul düzeyinin glisemik kontrol ile ilişkisi

Feride TAŞKIN YILMAZ, Ayfer Dilek ŞAHİN, Ahmet Kerim TÜRESİN

Laparaskopik gastrik kanser cerrahisinde erken dönem sonuçları

Orçun YALAV, Uğur TOPAL, Ayşe Gizem ÜNAL, Ahmet RENCÜZOĞULLARI, İsmail Cem ERAY, Ahmet Gökhan SARTIAŞ

Kolonize ve infekte hastalardan izole edilen vankomisin dirençli enterococcus spp.’nin virülans genleri ve klonal ilişkilerinin belirlenmesi

Tülin GÜVEN GÖKMEN, Togrul NAGİYEV, Beril AKÇİMEN, Begüm KAYAR, Melda MERAL, Fatih KÖKSAL

Endovasküler aort tamirinde anestezi yaklaşımları: tek merkez deneyimi

Mediha TÜRKTAN, Uğur GÖÇEN

Suriye sivil savaşında meydan gelen maksillofasiyal yaralanmalara cerrahi yaklaşım

Murat UÇAK

Mantar zehirlenmesine bağlı rabdomiyoliz zemininde ağır böbrek, karaciğer ve kalp hasarı

Sema TABAN, Belda DURSUN