Doğu Asya ve Güney Amerika bölgelerinde gıda kaynaklı trematodiazlarla mücadelesini ele almak

-

Addressing the challenge of food-borne trematodiases in East Asian and South American regions

-

Kaynakça

1. World Health Organization. Foodborne trematodiases - Fact sheet; 2016. Available from: http://who.int/mediacentre/factsheets/fs368/en/

2. Toledo R, Esteban JG, Fried B. Current status of food-borne trematode infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012;31(8):1705-18.

3. Fried B, Abruzzi A. Food-borne trematode infections of humans in the United States of America. Parasitol Res. 2010;106(6):1263-80.

4. World Health Organization. Report of the WHO expert consultation on foodborne trematode infections and taeniasis/cysticercosis. Geneva: WHO press; 2011. p. 1-13.

5. Keiser J, Duthaler U, Utzinger J. Update on the diagnosis and treatment of food-borne trematode infections. Curr Opin Infect Dis. 2010;23(5):513-20.

Kaynak Göster

MLA Shrivastava, S , Shrivastava, P . "Addressing the challenge of food-borne trematodiases in East Asian and South American regions" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1538-1539 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/550405>

52035 30442

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İntrahepatik kolanjiyosellüler karsinomlarda transarteriyel radyoembolizasyon tedavisinin sağkalım üzerine etkisi

Hüseyin Tuğsan BALLI, İsa Burak GÜNEY, Ferhat Can PİŞKİN, Kairgeldy AİKİMBAEV

Akut koroner sendromda kontrast nefropati gelişimi ile Syntax Skoru arasındaki ilişki

Ali BAĞCI, Fatih AKSOY, Hasan Aydın BAŞ

Preoperatif vena cava inferior ultrasonografisi gastrointestinal cerrahi altindaki hastalarda indüksiyon sonrası hipotansiyonu tahmin edebilir

Şevki SARI, Şule ARICAN, Ahmet TOPAL, Gülçin HACIBEYOĞLU, Sema TUNCER UZUN

İntertrokanterik femur kırığı sonrasında proksimal femur çivisi ile başarılı osteosentez elde edilen hastaların fonksiyonel sonuçları

İlker EREN, Dağhan KOYUNCU, Emel GÖNEN

Selektif serotonin geri alım inhibitörünün neden olduğu ve agomelatin ile düzelen akut açı kapanması glokomu

Mahmut Onur KARAYTUĞ, Mehmet Emin DEMİRKOL, Lut TAMAM

Preterm bebeklerin nozokomiyal sepsisinde pentoksifilin tedavisi

Mustafa Kurthan MERT, Ferda ÖZLÜ, Hacer YAPICIOĞLU YILDIZDAŞ, Mehmet SATAR

Açık cerrahi ile tedavi edilen inkarsere inguinal hernide hastane yatışı ile trombosit dağılım genişliği ilişkisi

Kemal Türker ULUTAŞ, Mehmet Burak DAL

Çocukluk çağı astım tedavisinde mevsimsel farklılıklar

Ali ÖZDEMİR, Dilek DOĞRUEL

Integrating AYUSH in healthcare delivery system of India

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Kronik hepatit B hastalarında karaciğer histolojisi ile platelet parametreleri arasındaki ilişki

Cihat ÇOŞGUN, Alpaslan KARABULUT, Barış YILMAZ, Hüseyin KÖSEOĞLU, Emre DEMİR