Şiddetli restriktif akciğer hastalığı olan hastada kolesistektomi operasyonu için kombine spinal epidural anestezi

Restriktif akciğer hastalıklarında genel anestezi uygulaması titizlikle yapılmalıdır. Volatil anestezikler atelektazi oluşumuna ve fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC)’de azalmaya (%16-0.5 litre) neden olarak intraoperatif hipoksi oluşturabilirler. Bu hasta grubunda operasyon için uygun olduğunda rejyonel anestezi veya periferik sinir blokları en iyi seçim gibi görünmektedir. Yapılan epidural veya spinal anestezinin solunum kasları ve diyafragmayı etkilemeyecek düzeyde uygulanması gereklidir. Özellikle kolesistektomi gibi üst batın cerrahisi uygulanacak hastalarda rejyonel yöntemlerin kullanımı tercih edilebilir. Bu olgu sunumunda laparoskopik kolesistektomi yapılması planlanan şiddetli restriktif akciğer hastalığı olan 80 yaşında, fiziksel durum sınıflaması American Society of Anesthesiologists (ASA) III hastanın kombine spinal-epidural anestezi uygulamamızı paylaştık.

Combined spinal epidural anesthesia in a patient with severe restrictive pulmonary disease for laparascopic cholecystectomy

General anesthesia should be done carefully in restrictive lung diseases. Volatile anesthetics may cause intraoperative hypoxia, leading to atelectasis and a reduction in functional residual capacity (FRC) (16-0.5 liters). Regional anesthesia or peripheral nerve blocks seem to be the best choice when appropriate for surgery in this patient group. The epidural or spinal anesthesia should be performed at a level that does not affect the respiratory muscles and diaphragm. The use of regional methods may be preferred in patients undergoing upper abdominal surgery, especially cholecystectomy. In this case report, we present the combined spinal-epidural anesthesia application of the American Society of Anesthesiologists (ASA) III in an 80 years old patient with severe restrictive pulmonary disease planned for laparoscopic cholecystectomy.

Kaynakça

1

Kaynak Göster

MLA Genez, M , Bölük, S . "Şiddetli restriktif akciğer hastalığı olan hastada kolesistektomi operasyonu için kombine spinal epidural anestezi" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1495-1498 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/528652>

53672 31596

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Nötrofil/lenfosit oranı diyabetik hastalarda epikardiyal yağ doku kalınlığının bağımsız bir belirleyicisidir.

Yaşar TURAN, Elif TURAN

İntrahepatik kolanjiyosellüler karsinomlarda transarteriyel radyoembolizasyon tedavisinin sağkalım üzerine etkisi

Hüseyin Tuğsan BALLI, İsa Burak GÜNEY, Ferhat Can PİŞKİN, Kairgeldy AİKİMBAEV

Kronik hepatit B hastalarında karaciğer histolojisi ile platelet parametreleri arasındaki ilişki

Cihat ÇOŞGUN, Alpaslan KARABULUT, Barış YILMAZ, Hüseyin KÖSEOĞLU, Emre DEMİR

Şiddetli restriktif akciğer hastalığı olan hastada kolesistektomi operasyonu için kombine spinal epidural anestezi

Meltem GENEZ, Salih BÖLÜK

Otizmli hastaların kardeşlerinin değerlendirilmesi ve kardeş sayı/sırasının hastalık şiddetine etkisi

Hatice ÜNVER, Nursu ÇAKIN MEMİK

Rektum kanser cerrahisi sonrası kalıcı ileostomi insidansı ve risk faktörleri

İsmail Cem ERAY, Ahmet RENCÜZOĞULLARI, Orçun YALAV, Uğur TOPAL, Ahmet Gökhan SARITAŞ, Kubilay DALCI

Lepra tip 2 reaksiyonlarında talidomid tedavisinde ilaç yan etkisi olarak ikincil eosinofili: zorunlu bir sorumluluk

Pugazhenthan THANGARAJU, Sajitha VENKATESAN, Deeptanshu Nirmal CHANDU, Shoban Babu VARTHYA

β-talasemi major hastası çocuk ve ergenlerdeki uyku sorunları

Serkan GÜNEŞ

Geç başlangıçlı romatoid artrit ve akciğer kanseri birlikteliği

Muhammet LİMON, Dilek TEZCAN, Semral GÜLCEMAL, Sema YILMAZ

Diz osteoartriti radyolojik evrelemesi ile tam kan sayım parametreleri ve türevleri ilişkisi

Tuba Tülay KOCA, Murat BAYKARA, Burhan Fatih KOÇYİĞİT