Adölesan olguda C5 vertebra spinöz proçesinin tek taraflı hipertrofisi

-

Unilateral hypertrophy of the C5 vertebra spinous process in an adolescent

-

Kaynakça

1. Hegde KK, Rashmi PS, Poosarla R, Vijayanath V. Unilateral Hyperplasia Of Lamına And Spinous Process Of C6 Vertebrae. International Journal Of Pharmacy And Biological Sciences 2012; 2: 344-8.

2. Esposito G, de Bonis P, Tamburrini G, Massimi L, Byvaltsev V, Di Rocco CD, et al. Unilateral hyperplasia of the left posterior arch and associated vertebral schisis at C6 level. Skeletal Radiol 2009; 38: 1191-5.

3. Rameez Farooqi R, Mehmood M, Kotwal AH. Hyperplasia of Lamina and Spinous Process of C5 Vertebrae and Associated Hemivertebra at C4 Level. Journal of Orthopaedic Case Reports 2017; 7: 79 81.

4. Beals RK, Robbins JR, Rolfe B. Anomalies associated with vertebral malformations. Spine 1993; 18: 1329-32.

5. Reddy OJ, Gafoor JA, Suresh B, Lakshmi KC. A case report on giant C5 spinous process with partial block vertebrae at C2, C3, and C4 levels. Journal of Dr. NTR University of Health Sciences 2017; 6: 129-32.

6. Heyer CM, Nicolas V, Peters SA. Unilateral hyperplasia of a cervical spinous process as rare congenital variant of the spine. Clin Imaging 2007; 31: 434-6.

7. Schaffer AA, Kaplan FS, Tracy MR, O’Brien ML, Dormans JP, Shore EM, et al. Developmental anomalies of the cervical spine in patients with fibrodysplasia ossificans progressiva are distinctly different from those in patients with Klippel–Feil syndrome: clues from the BMP signaling pathway. Spine 2005; 30: 1379-85.

8. Mete M, Ünsal ÜÜ, Duransoy YK, Umur AŞ, Selçuki M. A giant hypertrophy of C5 spinous process in Klippel-Feil syndrome. Journal of Neurological Sciences 2015; 32: 575-9.

9. Resnick D. Hyperostosis and ossification in the cervical spine. Arthritis Rheum 1984; 27:564–9.

10. Kazanci B, Tehli O, Adilay U, Guclu B. Unilateral hyperplasia of lamina and spinous process of C6 vertebra: case report. Surg Radiol Anat 2012; 34: 875-8.

11. Basu PS, Elsebaie H, Noordeen MH. Congenital spinal deformity: a comprehensive assessment at presentation. Spine 2002; 27: 2255–9.

Kaynak Göster

MLA Başar, İ , Öztürk, M , Sağlık, S . "Unilateral hypertrophy of the C5 vertebra spinous process in an adolescent" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 267-269 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/430740>

52828 31020

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması

Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem T. ÖZGÜNEN, Özgür GÜNAŞTI, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, Abdullah KILCI, C.çağlar BILDIRCIN, S.sadi KURDAK

Çok parçalı kalkaneus kırıkların cerrahi tedavisinde kemik greftlemenin gerekliliği

Mustafa Caner OKKAOĞLU, Ahmet ATEŞ, Yüksel Uğur YARADILMIŞ, İsmail DEMİRKALE, Ali Teoman EVREN, Murat ALTAY

Meme kanseri hücre hatlarında propranolol ve paklitakselin anjiyogenez üzerine etkisi

Fatma Şimşek, Sevinç İNAN, Sevda Müftüoğlu, Kemal Özbilgin, Seda Vatansever, İbrahim TUĞLU

Malezya'da bir devlet üniversitesindeki sağlık öğrencilerinin Hepatit B enfeksiyonuna yönelik bilgi ve tutumları

Siti Nurafifah Binti SHEİKH ZAİNAL ABİDİN, Nor Azlina A. RAHMAN, Mainul HAQUE

Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri

Ayşe Aslı OKTAY, Filiz TAŞ, Adem DOĞANER, Merve GÜLPAK, Seda AVNİOĞLU

İlginç trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları: 3 olgu

Cenk BALTA, Şamil Günay

Meme rekonstrüktif cerrahisi sonrası silikon implantına bağlı lenfadenopati

Züleyha ÇALIKUŞU, Orhan DEMİRCAN, Pinar SALTAOGLU, Nazli OZCAN

Lokal ileri evre meme kanserli hastalarda neoadjuvan kemoterapinin ER, PR, c-erb2, VEGF ve Ki-67 üzerine etkisi

Ahmet Gökhan SARITAŞ, Orçun YALAV, Yalçın KEKEÇ, Gürhan SAKMAN, Emine KILIÇ, Suzan ZORLUDEMİR, Melek ERGİN, İsmail Cem ERAY, Oğuz KARA, Semra PAYDAŞ

Dünya Sağlık Örgütü yetersiz beslenme konusu üzerinde acilen durmalıdır

Saurabh Shrivastava, Prateek Shrivastava

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma

Nilüfer SAYILGAN, Füsun Mayda DOMAÇ, Hüseyin GÜLEÇ