Acil Servise Baş Ağrısı ile Gelen Olguların Nörogörüntülemesi: Bir Retrospektif Analiz

Amaç: Baş ağrısı hekime sık başvuru nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesine akut başağrısıyla kabul edilen 3,109 hastanın klinik ve nörogörüntüleme bulgularının kırmızı alarm ve nörogörüntüleme bulgularıyla karşılaştırılarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine akut başağrısıyla kabul edilen 3,109 hastanın nörolojik görüntüleme ve kırmızı alarm bulgularını analiz ettik. Bulgular: Nörolojik muayene sonrasında, 237 hasta ( %7.6) beyin BT’sine, bu hastalardan 25’i ise ek Difüzyon MRG’sine yönlendirildi. 21 hastada kronik enfarkt sahası, 20 hastada sinüzit, 10 hastada mega sisterna magna, 9 hastada akut iskemik enfarktüs, 6 hastada kronik subdural hemoraji, 5 hastada spontan subaraknoid hemoraji, 5 hastada araknoid kist, 2 hastada intraserebral hematom, 2 hastada akut hidrosefali saptadık. 185 hastada nörolojik muayene bulgularında kırmızı alarm tespit edildi. 45 hastada iyi huylu özelliğe sahip olmayan intrakranial patoloji, bunlardan 39’unun (%86) kırmızı alarm taşıdığı saptandı. Sonuç: Acil serviste başağrısı değerlendirilirken öncelikle iyi huylu özelliğe sahip olmayan intrakranial patolojilerin neden olduğu başağrıları dışlanmalıdır. Bu nedenle, acil servise giriş yapan hastaların kırmızı alarm bulguları değerlendirilerek hastaların doğrudan hızlı tanı ve tedaviye yönlendirilmeleri önemlidir.

Neuroimaging of Patients with Headache in the Emergency Room: A Retrospective Analysis

Purpose: Headache is a frequent cause of application to the physicians. In this study, the aim is analyzing the clinic and neuroimaging findings and comparing the red alert and neuroimaging findings about 3,109 patients admitted Elazig Education and Research Hospital with acute headache. Material and Methods: We analyzed the clinic, neuroimaging findings, the red alert findings of 3,109 patients admitted Elazig Education and Research Hospital with acute headache. Result: 237 patients (7.6%) went to brain CT, 25 of them went to additional diffusion MRI after neurological examination. We assigned chronic infarct area in 21 patients, sinusitis in 20 patients, mega cisterna magna in 10 patients, acute ischemic infarct in 9 patients, chronic subdural hemorrhage in 6 patients, spontaneous subarachnoid hemorrhage in 5 patients, arachnoid cyst in 5 patients, intracerebral hematoma in 2 in patients, acute hydrocephalus in 2 patients. Red alert neurological examination findings were identified in 185 patients. Intracranial pathology with non bening character was detected in 45 patients and 39 of this patients (%86) carried the red alarm findings. Araştırma Makalesi / Research Article 86 Cilt/Volume 40 Yıl/Year 2015 Acil servis-başağrısı Conclusion: In the emergency department during evaluation of headache, that should be done first is the exclusion of headaches which is caused by non beningn intracranial patologies. Therefore, from the entrance of the patients evaluated in the emergency room, it is important that they must be directed to rapid diagnosis and treatment with considering the red alert findings

Kaynakça

Aksel S: Baş ağrısı epidemiyolojisi. İ.Ü. Cerrahpaşa

Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi. 2002;30:9-14.

Ducros A, Tournier-Lasserve E, Bousser MG:The genetics of migraine. Lancet Neurol. 2002;1:285-93.

Fowler MV, Capobianco DJ, Dodick DW: Headache in the elderly. Seminars in Pain Medicine. 2004;2:123-8.

Goadsby P: Headache. Clarke C, Howard R, Rossor M, Shorvon S (eds), Neurology: A Queen Square Textbook, birinci baskı, Londra: Blackwell Publishing, 2009:449-64. 5. Göksan B. Baş ağrılı hastanın değerlendirilmesi.http:// www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/42/4203.pdf. Erişim Tarihi: 4.09.2010.

Grimaldi D, Nonino F, Cevoli S, Vandelli A, D’Amico R, Cortelli P: Risk stratification of non-traumatic headache in the emergency department. J Neurol. 2009;256:51–7.

Headache.In:Rosen P, Barkin RM, Hayden SR, Schaider J, Wolfe R: The 5 Minutes Emergency Medicine Consult. Lippincott Williams & Wilkins.Philedelphia. 1999;476-77.

Henry GL. Headache. In: Rosen P, Barkin MR. Emergency Medicine Consepts and Clinical Practice (4th Ed) St.Louis, Mosby-Year Book, 1998;2119-31.

Martins KM, Bordini CA, Bigal ME: Speciali JG. Migraine in the elderly: a comparison with migraine in young adults. Headache. 2006;46:312-6.

Medina SL, D’Souza B, Vasconcellos E: Adults and children with headache: Evidence-based diagnostic evaluation. Neuroimag Clin N Am. 2003;13:225–35.

Nallasamy K, Singhi SC, Singhi P: Approach to headache in Emergency Department. Indian J Peditr. 2012;79:376-80.

Prencipe M, Casini AR, Ferretti C, Santini M, Pezzella F, Scaldaferri N: Prevalence of headache in an elderly population: attack frequency, disability,and use of medication. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001;70:377-81.

Turkish Journal of Geriatrics 2010;13: The internatıonal hhtp:\\www.blackwellpublishing.com\society.asp ref:0333-1024-10k, disorders

Kaynak Göster

MLA Atcı, İ , Albayrak, S , Yılmaz, H . "Neuroimaging of Patients with Headache in the Emergency Room: A Retrospective Analysis" . Cukurova Medical Journal 40 (2015 ): 86-90 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

91.9b58.3b