Anterior Servikal Diskektomi ve Füzyon Ameliyatı Sonrası Beklenmeyen Bir Komplikasyon: Düşük Ayak

Ameliyat pozisyonuna bağlı peroneal sinir hasarı, nöroşirürji pratiğinde nadir olarak bildirilmiştir. Özellikle risk faktörlerinin varlığında, intraoperatif sinir hasarı gelişebileceği öngörülmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Hastanın ameliyat pozisyonu ile ilgili disiplinler arası sorumluluk paylaşımının net olarak belirlenmesi ve ameliyat öncesi hazırlıklar dahil olmak üzere, ameliyathanede yapılan her işlemin detaylı olarak dokümante edilmesi çok önemlidir. Bu makalede, supin pozisyonda gerçekleştirilen ASDF ameliyatından sonra düşük ayak gelişen, 47 yaşında bir kadın hastayı sunuyor ve intraoperatif sinir yaralanmalarının medikolegal yönlerini güncel literatür eşliğinde tartışıyoruz

Footdrop: An Unexpected Complication After Anterior Cervical Discectomy and Fusion Operation

Among the various postoperative complications of anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) operation, common peroneal nerve (CPN) palsy is a rare one. In this report we present a 47 years old, female patient who suffered from foot drop postoperatively after an ACDF operation performed in supine position and discuss the medicolegal implications of intraoperative nerve injuries in the light of the foregoing literature. CPN palsy due to intraoperative positioning in neurosurgical practice is very seldomly reported. CPN palsy occurrence should be anticipated and prevented espacially in the presence of the risk factors. There is still a serious need for a more comprehensive understanding of these risk factors. On the other hand intraoperative nerve injuries are becoming a subject of litigation more frequently. The interdisciplinary responsibilities concerning the positioning must be clearly defined and it is essential that the documentation of positioning is carried out as accurately as possible

Kaynakça

Angevine PD, Arons RR, McCormick PC. National and regional rates and variation of cervical discectomy with and without anterior fusion, 1990- 1999. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28:931-9.

Yi HJ, Oh SH, Hong HJ, Lee KS. Common peroneal nerve palsy as a complication of anterior cervical operation: A case report. Surg Neurol. 2004;61:379- 83.

Warner MA, Martin JT, Schroeder DR, Offord KP, Chute CG. Lower-extremity motor neuropathy associated with surgery performed on patients in a lithotomy position. Anesthesiology. 1994;81:6-12.

Keykhah MM, Rosenberg H. Bilateral footdrop after craniotomy in the sitting position. Anesthesiology. 1979;51:163-4.

Johnson DS, Sharma DP, Bangash IH. Common peroneal nerve palsy following knee arthroscopy. Arthroscopy. 1999;15:773-4.

Tomlinson DR, Gardiner NJ. Glucose neurotoxicity. Nat Rev Neurosci. 2008;9:36-45.

Obrosova IG, Ilnytska O, Lyzogubov VV, Pavlov IA, Mashtalir N, Nadler JL, et al. High-fat diet induced neuropathy of pre-diabetes and obesity: Effects of "healthy" diet and aldose reductase inhibition. Diabetes. 2007;56:2598-608.

Vincent AM, Hayes JM, McLean LL, Vivekanandan- Giri A, Pennathur S, Feldman EL. Dyslipidemia- induced neuropathy in mice: The role of oxldl/lox-1. Diabetes. 2009;58:2376-85.

McManis PG, Windebank AJ, Kiziltan M. Neuropathy associated with hyperlipidemia. Neurology. 1994;44:2185-6.

Cheney FW, Domino KB, Caplan RA, Posner KL. Nerve injury associated with anesthesia: A closed claims analysis. Anesthesiology. 1999;90:1062-9.

Kaynak Göster

MLA Çetinalp, N , Özsoy, K , Çetinalp, S , Özay, R . "Footdrop: An Unexpected Complication After Anterior Cervical Discectomy and Fusion Operation" . Cukurova Medical Journal 40 (2015 ): 147-150 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

79.6b 49.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Düşük Eğitim Düzeyli Yaşlı Hastalarda D Vitamin ve Saat Çizme Testinin Değerlendirilmesi

Erkan CÜRE, Ayşegül TÜRKYILMAZ, Medine CÜRE, Serkan KIRBAŞ, Aynur KIRBAŞ, Süleyman YÜCE, Ahmet TÜFEKCİ

Histerektomi Sonrasi Vajinal Kuff Prolapsusu İçin Risk Faktörlerinin Analizi

Mahmut KOKANALI, Sabri CAVKAYTAR, Hasan TOPÇU, Coşkun ÜMİT, Orhan AKSAKA, Melike DOĞANAY

Mesanede Göz Kalemi: Bir Olgu Sunumu

Hasan TOPÇU, Aslı OSKOVİ, Erkan ÖZDEMİR, Özlem EVLİYAOĞLU, Ali GÜZEL, Melike DOĞANAY

Hiperemezis Gravidarum Hastalarında Uzun Süreli Hospitalizasyonun Risk Faktörleri

Hasan TOPÇU, Can İSKENDER, Aslı OSKOVİ, Hakan TİMUR, Korkut DAĞLAR, Nuri DANIŞMAN

İntravenöz Deksmedetomidinin Spinal Blok ve Sedasyon Üzerine Etkisi

Abdurrahman EKİCİ, Mediha TÜRKTAN, Tayfun GÜLER

İleostomi ya da Kolostomiye Bağlı Peristomal Dermatite Farklı Bir Yaklaşım

Rahman ŞENOCAK, Şahin KAYMAK, Ali COŞKUN, Emin LAPSEKİLİ, Mustafa ÖZER, Ümit ALAKUŞ, Semih GÖRGÜLÜ

Memenin Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması

Feryal KARACA, Vehbi ERÇOLAK, Çiğdem USUL AFŞAR, Meral GÜNALDI

Metotreksat ile İndüklenmiş Sıçanlarda Böbrek Hasarı Üzerine Eritropoetinin Etkisi: Biyokimyasal ve Histopatolojik Çalışma

Betül KABAKCI, Ergül KURUTAŞ, Sevgi BAKARİŞ, Meltem GÜNGÖR

Toplumdan Edinilmiş ve Sağlık Hizmeti İlişkili İnfektif Endokardit Olgularının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Ebru KURŞUN, Tuba TURUNÇ, Yusuf DEMİROĞLU, Turhan TOGAN, Göknur TEKİN, Hande ARSLAN

Bu Subungual Melanom mu? Phoma Glomerata Nedeniyle Gelişen Fungal Melanoşiya

Elif SARI, Latife ISERİ, Mukadder KOÇAK, Dilara YILDIZ