Gelişimsel pediatri

Gelişmsel pediatri, çocuklara verilen sağlık hizmetleri içinde, gerek kuramsal gerek uygulama alanlarında, gelişim biliminin üretimini ve aktarılmasını amaçlayan bir pediatri yan dalıdır. Bu makalenin amacı, gelişimsel pediatri bilim dalını kısaca tanıtmak, bu alanda son yıllarda kazanılan önemli bilimsel kanıtlar ışığında, ülkemizde çocuk hekimliği uygulamaları içinde, gelişim konusunda neler yapılabileceğini vurgulamaktır.

Developmental pediatrics

Developmental pediatrics is a subspecialty of pediatrics and the main focus is the developmental care of the children with special emphasis on the theoratical and practical aspects of the science of child development. The aim of this review is to introduce this relatively new subspecialty and emphasize the implementation of developmental care in the field of pediatrics in Turkey.

___

1. Avicenna. In: Prospects: The quaterely review of comparative education. Paris UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXIII, no 1/2 1993 pg.53-69 www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/avicenna.pdf accessed 12.10.07.

2. Darwin C. A biographical sketch of an infant. A quarterly review of psychology and philosophy. Mind 1877; 2:285-94.

3. Haggerty RJ, Friedman SB. History of developmental-behavioral pediatrics. J Dev Behav Pediatr 2003; 24:1-18.

4. Richmond JB. Child development: a basic science for pediatrics. Pediatrics 1967; 39:649-58.

5. Friedman SB. The challenge in behavioral pediatrics. J Pediatr 1970; 77:172.

6. Yancy WS, Coury DL, Drotar D, Gottlieb MI, Kohen DP, Sarles RM. A curriculum guide for developmental-behavioral pediatrics. J Dev Behav Ped 1988; 9:1-8.

7. Ertem İÖ, Gül Gök C, Beyazova U. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimin desteklenmesi programı uygulayıcı eğitim kitabı. TC Sağlık Bakanlığı-UNICEF, Ankara, 2003.

8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2003.

9. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, 2002.

10. Council on Children with Disabilities, Section on Developmental Behavioral Pediatrics, Bright Futures Steering Committee and Medical Home Initiatives for Children with Special Needs Project Advisory Committee. Identifying Infants and Young Children with Developmental Disorders in the Medical Home: An Algorithm for Developmental Surveillance and Screening. Pediatrics 2006; 118:405-20.

11. Neurological, Psychiatric and Developmental Disorders: Meeting the Challenge in the Developing World, Committee on Nervous System Disorders in Developing Countries, Board on Global Health, Institute of Medicine, National Academies Press, Washington DC, 2001.

12. Shonkoff JP. A promising opportunity for developmental and behavioral pediatrics at the interface of neuroscience, psychology, and social policy: remarks on receiving the 2005 C. Anderson Aldrich Award Pediatrics 2006; 118:2187-91.

13. Bronfenbrenner U, Ceci SJ. Naturenurture reconceptualized in developmental perspective: a bi¬oecological model. Psychol Rev 1994; 101:568-86.

14. Barker DJ. The developmental origins of chronic adult disease. Acta Paediatr Suppl. 2004; 93:26-33.

15. Halfon N, Hochstein M. Life course health development: an integrated framework for developing health, policy and research. Milkank Q 2002; 80:433-79.

16. Etem İÖ. Gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi, Gelişimsel Pediatri. Antıp Yayınları, Ankara 2005.

17. Regalado M, Halfon N. Primary care services promoting optimal child development from birth to age 3 years: review of the literature. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155:1311-22.

18. Shore R. Rethinking the brain: New Insights into Early Development. New York, NY: Families and Work Institute, 1997.

19. İncesoy S. Gelişimsel sorunları olan çocukların erken destek ve rehabilitasyon hizmetlerine ulaşmasındaki zorluklar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi 2005.

___