SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’YE EKONOMİK MALİYETİ (2011-2017)

Öz 15 Mart 2011 yılında başlayan iç karışıklık sürecinde nüfusu 20 milyon olan Suriye’de 13,5 milyon insan, yardıma muhtaç hale geldi. 6,1 milyon insan yerinden edilirken, 4,8 milyon insan ise kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta bulmuştur. Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk günden itibaren din, dil, ırk ayrımı yapmadan “Açık Kapı Politikası” uygulamıştır.  16  Mart 2017 İtibariyle Türkiye’de yaşayan, Suriyeli sığınmacıların sayısı 2.963.636, bunlardan barınma merkezlerinde yaşayanların sayısı ise; 256.038 (%8,64) dir. Toplam Suriyeli sığınmacıların yaklaşık, % 46’sı 0-18 yaş aralığında ve % 14,73’ü ise 19-24 yaş aralığında yer almaktadır. Suriyeli mültecilerin tüm ihtiyaçları, Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay’ın ortak çalışmalarıyla yürütülmektedir. AFAD Suriyeli sığınmacılar için 10 ilde kurulan, 22 barınma merkezinde, insanın ihtiyacı olan ve bir şehirde bulunması gereken tüm fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Barınma merkezlerinde insani ihtiyaçların dışında Suriyeli misafirlere yönelik eğitim ve mesleki kurs faaliyetleri de yürütülmektedir. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye maliyetini üç ana başlıkta toparlamak mümkündür. Bunlar; genel maliyetler, eğitim maliyetleri ve sağlık maliyetleri.

___

  • http://meb.gov.tr/444-egitim-sisteminden-geri-donus-yok/haber/10707/tr 24Mart 2017
  • http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik 24.03.2017
  • http://www.kdk.gov.tr/haber/suriyeli-misafirler-3-yildir-kardes-topraklarinda/463https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-Durum 20 Mart 2017https://tr.sputniknews.com/turkiye/201509181017818224/ Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye maliyeti belli oldu 24 Mart 2017http://www.milligazete.com.tr/turkiyenin_suriyeliler_icin_harcadigi_para/459833, Türkiye'nin Suriyeliler için harcadığı para 30.04.2017http://www.sonpiyasa.com/2017/03/23/suriyelilere-harcanan-para-25-milyar-dolar-oldu-haber/ Suriyelilere Harcanan Para 25 Milyar Dolar Oldu 23.04.2017http://www.ntv.com.tr/ekonomi/bir-milyon-suriyeliye-her-ay-100er-lira-destek-verilecek,GRl9iGRkLE6I6Kgy9n8HPg, Bir milyon Suriyeliye her ay 100'er lira destek verilecek 26.09.2016https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3493/xfiles/suriyeli-misafirlerimiz.pdf Suriyeli Misafirlerimiz KARDEŞ TOPRAKLARINDA 20.03.2017Malatya Valilik Verileri