NİETZSCHE VE HEGEL’DE TARİH BİLMECESİ

Öz Felsefe tarihine baktığımızda, birçok düşünürün gerek kendinden önceki çağlara gerekse de kendi dönemindeki felsefi düşünüşe yönelik olarak, birtakım olumlu ya da olumsuz eleştiriler yönelttiklerini görebiliriz. Döneminin önemli filozoflarını da filozof yapan, aslında kendilerine özgü ortaya koydukları felsefi düşünüştür. Dolayısıyla Hegel, döneminde ortaya koyduğu düşünceleriyle, hem kendi çağında hem de kendinden sonraki çağlarda bir çığır açmış olup, felsefesinde görüşlerine katılanlara ve karşı çıkıp eleştirenlere imkan veren bir isim olabilmiştir. Nitekim Hegel’in felsefesini eleştiren filozoflar arasında Nietzsche de yer almaktadır. Nietzsche, Hegel’in tarih felsefesine yönelik ortaya koyduğu görüşleri eleştirmiş ve onun tarihe yönelik olan düşüncelerinin ne kadar tehlikeli ve yanlış olduğunu savunmuştur. Öyle ki bu makale, Hegel’in tarih felsefesindeki ‘’tarihte bir sona ulaşma fikri’’ni, Nietzsche’nin buna karşılık eleştirileri doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda makale Nietzsche’nin, Hegel’in tarih felsefesinde ‘’tarihte bir ilerleme ve sonunda da bir sona ulaşma’’ anlayışının eleştirisinin ayrıntılı bir çözümlemesini yapmaktadır.

___

 • Besnier, J. M. (1996). İmkânsızın Politikası İsyanla Bağlanma Arasında Entelektüel. (Çev.: Işın Gürbüz), ss:9 İstanbul: Ayrıntı Yayınları,
 • Hegel, (2003),Tarihte Akıl, çev. Ö.Sözer, Kabalcı yay. ss:58-154, İstanbul
 • Hilal KAHRAMAN, (2016), F. Nietzsche’nin Tarih Felsefesi Ve Tarih Felsefesi Eleştirileri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Doktora Tezi, ss:169, Erzurum
 • Küçükalp, K. (2003). Nietzsche ve Postmodernizm, ss:43-44, İstanbul: Paradigma Yayınları
 • Nietzsche Hegel’e Karşı, 24 Şubat 2011, Dr.Can Güngen’in Felsefe ve Psikanaliz Arşivi, 06.02.2018 tarihinde http://www.cangungen.com/2011/02/24/nietzsche-hegel-e-karsi/ intenet sitesinden erişildi.
 • Nietzsche, F. (2008). Deccal, (Çev.: Ayça Kaya), ss:11, İstanbul: Say Yayınları
 • Nietzsche’nin Felsefe Anlayışı, Temmuz 2000 Adana, Öğr. Gör. Dr. Mustafa GÜNAY Çukurova Üniversitesi, 25.03.2018 tarihinde http://serapkaya.blogcu.com/nietzsche-nin-felsefe-anlayisi/4563736 internet sitesinden erişildi.
 • Nietzsche,(2011),Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine, çev. N.Bozkurt,Say, ss:27-107.
 • Nietzsche, F.(2015). Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası. (M. Tüzel,Çev.), ss:65-108, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Nietzsche, F.; (2007) Untimely Meditations, (Trans: R.J. Hollingdale), ss:111, New York: Cambridge University Press
 • Özlem, D. (2008). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, ss:124 Ankara: Doğu-Batı Yayınları
 • Yaşlı, F. (2010). Nietzsche ve Marx, ss: 18, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı