Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Artan barınma ihtiyacı ve teknolojik gelişmelere paralel olarak inşaat sektörü de büyüme eğilimi göstermektedir. Bu büyümeyle birlikte sektörde çalışan kişi sayısında da artış olduğu görülmektedir. Çalışan kişi sayısındaki artışa bağlı olarak iş kazası gerçekleşme olasılığı da artmaktadır. Çalışma dönemleri boyunca iş kazası riskiyle karşılaşma ihtimali bulunan mimarlık bölümü öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olması önemlidir. Bu çalışma; mimarlık bölümü öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele alan çalışmalar ve uygulanan anket formları incelendikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümündeki öğrencilere 14 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda uygulanmış olan anket verileri değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

Evaluation of Awareness Level of Architecture Students on Occupational Health and Safety

Along with the increasing demand for housing and technological developments, the construction sector is also showing a growth trend. It can be seen that this growth affects the increase in the number of people working in the sector. This increasing also has an effect on increasing the possibility of work accidents. Therefore it is very important for students of civil engineering and architecture, who may be at risk of accidents during their tenure, have a big awareness about occupational health and safety practices. This study was conducted to determine the level of awareness of architectural students about occupational safety and health practices. Scope of work; After examining studies on occupational health and safety and applied questionnaires, a questionnaire consisting of 14 questions was applied to students in the Department of Architectural, Faculty of Engineering and Architecture, Burdur Mehmet Akif Ersoy University. As a result of the research, the questionnaire data applied were evaluated and suggestions were made.

___

 • Uslu, A., Karaçuha, M. E., Cabar, H. D. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve iş güvenliği konusuna yaklaşımlarının ön değerlendirilmesi: Sinop Örneği. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 127-148.
 • Yılmaz, F. İş sağlığı ve güvenliğinde okul eğitiminin önemi: modern örnekler ışığında iş sağlığı ve güvenliği lisans eğitiminin ülkemizde uygulanabilirliği. Kamu İş Hukuku ve İktisat Dergisi. 2019; 11(1): 107-138.
 • Karavardar, G. İş yaşamında farkındalık: iş-aile dengesi ve iş performansı ile ilişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015;13(1):186-199.
 • Şahin, H.Ş., Yeniçeri, Z. Farkındalık üzerine üç araç: psikolojik farkındalık, bütünleyici kendilik farkındalığı ve Toronto bilgece farkındalık ölçekleri. Türk Psikoloji Dergisi. 2015; 30(76): 48-64.
 • Yılmaz, F. ve Tan, O. Bir inşaat şantiyesinde iş kazalarının neden olduğu iş-günü kayıplarının işverene maaliyetinin belirlenmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies. 2015; 7(14): 43-156.
 • Rikhardsson, P.M., Impgaard, M. Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis. Accident Analysis & Prevention. 2004; 36:173-182.
 • Akboğa Kale, Ö. ve Yanık, S. İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 22(2): 639-651.
 • Hoşten, G. ve Eren, Ö. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi: bir vakıf üniversitesi üzerinde bir inceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; 22: 101-108.
 • Bayrak, E., Yılmaz Karan, T., Karakaş, İ., Uçan, R., Bingöl, N. ve Karahan, M. İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak uygulanan eğitim metodlarının çalışan davranışlarına yansımasının incelenmesi. İSG Akademik. 2021; 3 (1): 25-45.
 • Aydoğan, Z. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bu eğitimin çevre sağlığı farkındalığına etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 13(1): 261-284.
 • Karasar, N. Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara; 2008.
 • Yurtkoru, E. S., Çinko, M., ve Durmuş, B. Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım. 2018.
 • Küçükoğlu, M. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde mobilya ve iç mekân tasarımı bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin analizi: Kilis örneği. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2018.
 • Kizirgil, G. Teknik bilimler meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş güvenliği algılarının değerlendirilmesi fırat üniversitesi örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elâzığ, 2018.
 • Akgül, M., Doğan, Y. İnşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği farkındalık analizi: iç anadolu ve marmara bölgesi örneklemi. Engineering Sciences (NWSAENS). 2020;15(4):159-173.
 • Altuntaş, Ş. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin meslek yüksekokulu öğrencilerinin farkındalığı üzerinde etkileri. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2021.
 • Yavuz, Ş., Gür, B. Ön lisans ve lisans öğrencilerinde iş sağlığı ve güvenliği bilinci düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Labour Life and Social Policy. 2019; 2(1): 19-29.
 • Müngen, M.U. İnşaat sektörümüzdeki başlıca iş kazası tipleri. Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi. 2011; 469(5): 32-39.

___

Bibtex @araştırma makalesi { buts1156483, journal = {Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi}, eissn = {2757-6884}, address = {Selahaddin-i Eyyübi Mah. Ayhan Çiftçi Caddesi, Sokak No:1502, Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler MYO/BİNGÖL/TÜRKİYE}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {86 - 97}, title = {Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çüçen, Aslı} }
APA Çüçen, A. (2022). Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi . Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi , 3 (2) , 86-97 .
MLA Çüçen, A. "Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi" . Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi 3 (2022 ): 86-97 <
Chicago Çüçen, A. "Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi 3 (2022 ): 86-97
RIS TY - JOUR T1 - Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - AslıÇüçen Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 97 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6884 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi %A Aslı Çüçen %T Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi %P -2757-6884 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Çüçen, Aslı . "Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi 3 / 2 (Aralık 2022): 86-97 .
AMA Çüçen A. Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. BUTS. 2022; 3(2): 86-97.
Vancouver Çüçen A. Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi. 2022; 3(2): 86-97.
IEEE A. Çüçen , "Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi", , c. 3, sayı. 2, ss. 86-97, Ara. 2022