Aslı ÇÜÇEN

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Awareness Level of Architecture Students on Occupational Health and Safety

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 2

86-97

Mimarlık, İş sağlığı ve güvenliği, Farkındalık

Architecture, Occupational health and safety, Awareness

17611