Savaş SERTEL: Tek Parti Dönemi’nde Bingöl’de Kurulan CHP Teşkilatları

“Kısaltmalar” (s. 9), “Tablolar Listesi” (s. 11-12), “Önsöz”(s. 13-15) ve “Giriş” (s. 17-20) ile başlayan eser, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm (s. 21-50), “Bingöl’de Kurulan CHP Teşkilatları”; İkinci Bölüm (s. 51-81), “Halkevlerinin Kuruluşu ve Şubeleri”; Üçüncü Bölüm (s. 83-126), “Bingöl’de Açılan Halkevleri”; Dördüncü Bölüm (s. 127-160) ise “Bingöl’de Kurulan Halkodaları” başlığını taşımaktadır. İlk bölümde tek parti döneminde Bingöl ve ilçelerindeki CHP teşkilatları hakkında bilgi verilmiştir.

___

  • -