A qualitative inquiry from the aegean region: Changing ruling classin business circles

Bu çalışma Türkiye’de iş dünyasındaki hakim sınıfı ve son on beş yılda bu sınıf mensuplarında olması muhtemel değişimleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada 2002 genel seçimlerinde iktidar partisinin değişmesi ve İslami düşünce kökenli bir partinin - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) - görevi devralmasının ardından Türk siyasi yaşamında gözlemlenen değişimlerin Türk iş dünyasındaki hakim sınıf profiline muhtemel etkisi, Ege Bölgesi’nde iş dünyasının etkin mensuplarından oluşan bir örneklem üzerinde yapılan derinlemesine görüşmelerle incelenmektedir. Bulgular hem hakim sınıf profilinde bir değişime işaret ederken hem de bu sınıfın bir tanımlamasını sunmaktadır.

___

Abercrombie, Nicholas and B. S. Turner (1978). “The Dominant Ideology The- sis”. The British Journal of Sociology29 (2): 149 - 170.

Aron, Raymond (1950). “Social Structure and the Ruling Class: Part 1”. The British Journal of Sociology1 (1): 1 - 16.

_____, (1950). “Social Structure and the Ruling Class: Part 2”. The British Journal of Sociology1 (2): 126-143.

Aycan, Zeynep (2004). “ Key Success Factors for Women in Management in Turkey”. International Association for Applied Psychology. Published by Blackwell Publishing.

Block, Fred (1977). “The Marxist Theory of the State”. Socialist Revolution 33: 6-28.

Bulut, Osman (2012). “Osmanlı Ekonomi Politiği’ne Yeniden Bir Bakış”. bilig 62: 63 -96.

Domhoff, William G. (1999). “State and Ruling Class in Corporate America”. Critical Sociology25: 266- 277.

Ger, Güliz (2009). “Tüketici Araştırmalarında Nitel Yöntemler Kullanmanın İncelikleri ve Zorlukları”. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1 (1): 1 -19.

Giddens, Anthony (1987). Social Theory and Modern Sociology. Polity Press: Cambridge, in association with Basil Blackwell.

Goldthorpe, John H (1968). The Affluent Worker in the Class Structure . Ca m- bridge: Cambridge University Press.

Heper, Metin (2000). “The Ottoman Legacy and Turkish Politics”. Journal of International Affairs 54 (1): 63 - 82.

İnalcık, Halil (1964). “The Nature of Traditional Society: Turkey”. Political Modernization in Japan and Turkey. Princeton University Press.

Kongar, Emre (1998). 21. Yüzyılda Türkiye . Remzi Kitabevi.

Lorasdağı, Berrin Koyuncu (2010). ”The Relationship Between Islam and Globa l- ization in Turkey in the Post-1990 Period: The C ase of MÜSİAD”. bilig 52: 105 -128.

Marx, Karl (1968). “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte”. Karl Marx and Friedrich Engels, Selected Works. London: Lawrence and Wishart.

Marx, Karl and Friedrich Engels (1979). The German Ideology. London: Lawrence and Wishart.

Miliband, Ralph (1969). State in Capitalist Society. Weidenfeld & Nicolson. London.

Pareto, Vilfredo (1935). The Mind and The Society. Harcourt: Brace.

Poulantzas, Nicos (1973). Political Power and Social Classes. NLB: And Sheed and Ward.

_____, (1975). Classes in Contemporary Capitalism. London: NLB.

Spiggle, Susan (1994). “Analysis and Interpre tation of Qualitative Data in Consumer Research”. Journal of Consumer Research 21: 491 -503.

Weber, Marx (1979). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

Wright, Erik Olin (1978). Class,Crisis and the State . London: New Left Books.

_____, (1985). Classes. London: Verso.

_____, (2000). Class Counts: Student Edition. NY: Cambridge University Press.

___