TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Yoğunlaşan rekabet ortamı ticari faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını çevrimiçi ağlar aracılığıyla gerçekleştiren işletmelerin tüketici rezonansı oluşturarak, tüketicinin satın alma niyetini, kendi ürün ve hizmetleri lehine değiştirmeye zorlamaktadır. Bu amaçla kullanılan sosyal medya, çevrimiçi dijital platformlarda kullanıcıların etkin iletişim sağladıkları, fikir alışverişinde bulundukları ve kendileri veya başkaları tarafından üretilmiş olan içerikleri paylaştıkları web tabanlı ağları ifade etmektedir. Tüketiciler ile yeni nesil iletişim kurma kanalları olan sosyal ağlar ise tüketici rezonansını sağlamada büyük önem taşımaktadır. Ağızdan ağıza etkileşime benzeyen tüketici rezonansı; faydacı değer, hazsal değer, ilişki gücü, benzeşim, güven, normatif etki, kendini gösterme ve bilgi etkisi boyutlarından oluşmaktadır. Bu makalede, tüketici rezonansının tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik yüz yüze anket uygulaması şeklinde yapılan bir saha araştırmasına ilişkin veriler ve değerlendirme sonuçları bulunmaktadır.

THE EFFECT OF CONSUMER RESONANCE ON PURCHASE INTENTION AT SOCIAL MEDIA SITES

By establishing consumer resonance, businesses that carry out some or all of their intensive competitive environment business activities through online networks force consumers to change their purchasing intent in favor of their products and services. Social media used for this purpose refers to web-based networks where users communicate effectively, exchange ideas, and share content produced by themselves or others on online digital platforms. Social networks, which are new generation communication channels with consumers, are essential in ensuring consumer resonance. Like word-of-mouth interaction, consumer resonance has utilitarian value, practical value, relationship power, affinity, trust, normative effect, self-expression, and information effect dimensions. In this article, data and evaluation results for a field study conducted in the form of a face-to-face survey to measure the impact of consumer resonance on purchase intention.

Kaynakça

Abdul Talib, Y., & Mat Saat, R. (2017). Socialproof in social media shopping: An experimental design research. SHS Web of Conferences, 34, p. 2005.

Alaimo, C., & Kallinikos, J. (2017). Computing theeveryday: Socialmedia as dataplatforms, The Information Society, 33(4), 175-191.

Brock C., Blut M., Linzmajer M., Zimmer B., & Iyer G.R. (2016). An empirical examination of drivers impacting usage intentions of social media shopping. In: Groza M., Ragland C. (eds) Marketing Challenges in a Turbulent Business Environment. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham.

Çağıl, A. (2017). Ssosyal medya ile dijital pazarlama, Dikeyeksen Yayıncılık.

Duane, A., O'Reilly, P., &Andreev, P. (2014). Realising m-payments: modelling consumers' willingnesst o m-pay using smart phones. Behaviour& Information Technology, 33(4), 318-334.

Erdoğmuş Z, İ. (2015). Sosyal Medyada Ticaret: Instagram Üzerinden Satış, Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel, Nobel Akademik.

Hoffman, D. L., & Fodor, M. (2010). Can you measure the roi of your social media marketing. MIT Sloan Management Review, 52(1), 41-49.

Hsu, C.-L., Chen, M.-C., Kikuchi, K., & Machida, I. (2017). Elucidating the determinants of purchase intention toward social shopping sites: A comparativestudy of Taiwanand Japan, Telematics and Informatics, 34(4), 326-338.

Hu, T.L., Li, Y.Z., Kao, K.Y., & Lin, M.J. (2016). A study on brand experience, brand awareness, brand resonance and brand loyalty: an empirical ınvestigation of the smart phone, Proceedings of 2nd International Conference on Business Finance and Management Held on 13th –14th July 2016.

Hu, X., Huang, Q., Zhong, X., Davison, R. M., & Zhao, D. (2016). The influence of peer characteristics and technical features of a social shopping website on a consumer’spurchase intention, International Journal of Information Management, 36(6-B), 1218-1230.

Keller, K.L. (2013). Strategic Brand Management, 4th Edition,Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Kim, H., Kim, J., & Huang, R. (2014). Social capital in the Chinese virtual community: ımpacts on the social shopping model for social media, Global Economic Review, 43(1), 3-24.

Latif, W.B., Islam, M.A., & Noor, I.M. (2014). Building brand resonance in a competitive environment: a conceptual model, Advances in Environmental Biology, 8(9), 593-601.

Li, C.-Y. (2019). How social commerce constructs influence customers' social shopping intention? An empirical study of a social commerce website, Technological Forecasting and Social Change, 144, 282-294.

Madni, G. R. (2014). Consumer’s behavior and effectiveness of social media. Global Journal of Management and Business Research:E Marketing, 14(8), 56-62.

McCorkindale, T. (2010). Can you see the writing on my wall? a content analysis of the fortune 100’s facebook social networking sites, Public Relations Journal, 4(3), 1-13.

Özeltürkay, E. Y., Bozyiğit, S., & Gülmez, M. (2017). Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin satın alma davranışları: keşifsel bir çalışma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(48), 175-198.

Peelan,E. & Beltman, R. (2013). Customer Relationship Management, Second Edition, Pearson.

Raut, U.R. (2015). Analysis of Brand Resonance amongst Young Consumers with Reference to Select Product Categorıes, PhD Dissertation in Business and Management Studies under Thesis Co-Supervision Agreement.

Russel, M. G. (2009). A call for creativity in new metricsfor liquid media, Journal of Interactive Advertising, 9(2), 44-61.

Ryan, D., (2014). Digital Marketing, Marketing Strategies for Engaging the digital Generation, Kogan Page Ltd.

Sayımer, İ., (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul.

Shang, S. S., Wu, Y. L., & Sie, Y. J. (2017). Generating consumer resonance for purchase intention on social network sites. Computers in Human Behavior, 69, 18-28.

Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M., (2013), İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama, Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 7(4), 23-32. Solomon, M. R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having and Being (12th Edition), PrenticeHall, Inc.

Tuğrul, T. O. (2014). Brand experience effects on consumer social media marketing perceptions and brand value. Journal of Global Strategic Management, 8(2), 37-45.

Wearesocial (2020), Digital 2020 Turkey, (Erişim) https://datareportal.com/reports/digital-2020-turkey, 20 Nisan 2020.

Yıldız, E., & Avcı, İ. (2019), Taraftar temelli marka değerinin marka rezonansı üzerine etkisi: Trabzonspor taraftarları üzerinde bir araştırma, JETAS, 7(1), 12-32.

Yurdugül, H., & Sırakaya, D. A. (2013). Çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 391-406.

Zheng, X., Men, J., Xiang, L., & Yang, F. (2020). Role of technology attraction and parasocial interaction in social shopping websites, International Journal of Information Management, 51, 102043.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beykozad963138, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {182 - 198}, doi = {10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198}, title = {TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Karaoğlan, Serhat and Çağlar Çetinkaya, Nur and Durukan, Tülin} }
APA Karaoğlan, S , Çağlar Çetinkaya, N , Durukan, T . (2021). TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ . Beykoz Akademi Dergisi , 9 (1) , 182-198 . DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198
MLA Karaoğlan, S , Çağlar Çetinkaya, N , Durukan, T . "TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ" . Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 182-198 <
Chicago Karaoğlan, S , Çağlar Çetinkaya, N , Durukan, T . "TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ". Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 182-198
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ AU - Serhat Karaoğlan , Nur Çağlar Çetinkaya , Tülin Durukan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198 DO - 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 198 VL - 9 IS - 1 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ %A Serhat Karaoğlan , Nur Çağlar Çetinkaya , Tülin Durukan %T TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ %D 2021 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 9 %N 1 %R doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198 %U 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198
ISNAD Karaoğlan, Serhat , Çağlar Çetinkaya, Nur , Durukan, Tülin . "TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ". Beykoz Akademi Dergisi 9 / 1 (Haziran 2021): 182-198 .
AMA Karaoğlan S , Çağlar Çetinkaya N , Durukan T . TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 182-198.
Vancouver Karaoğlan S , Çağlar Çetinkaya N , Durukan T . TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 182-198.
IEEE S. Karaoğlan , N. Çağlar Çetinkaya ve T. Durukan , "TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ", Beykoz Akademi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 182-198, Haz. 2021, doi:10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.182-198
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Beykoz Üniversitesi

5.6b 3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ömer GİZLİER

AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Celil DURDAĞ, Sabri ERGENECOŞAR, Zeynel KINIK, Kurthan Kubilay YILMAZ

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MEKÂNSAL MARKALAŞMA: LİMANLARDA MARKA KİŞİLİĞİ BELİRLENMESİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Gamze ARABELEN, Sedat BAŞTUĞ

KÜLTÜRÜN SOSYAL MEDYA KULLANIM MOTİVASYONU ÜZERİNDEKI ETKİSİ: TÜRK VE ALMAN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Selçuk KIRAN, Fatma Göksu DEMİRÇEVİREN

BARIŞ PINARI HAREKÂTININ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ AÇISINDAN MEDYADA YER ALMA DURUMUNUN İNCELENMESİ

Münür İPEK, Ahmet KANILMAZ

STRATEJİK KARAR VERMEDE ERİSTİK GEREKÇELENDİRME: SEZGİSEL KARAR VERMENİN ETKİN UYGULAMASINA BİR TEHDİT

Rasim Serdar KURDOĞLU, Nüfer Yasin ATEŞ

SANATTA MARKA DENEYİMİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE MARKA İMAJI ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İLGİLENİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ: İSTANBUL BİENALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zeynep AGAN, Oylum Korkut ALTUNA

NEOLİBERALİZM VE ŞEHİRLERİN YENİ KÜLTÜREL KOŞULLARI

Eda Aylin GENÇ

İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ

Buket ÖZOĞLU, Hasan BÜLBÜL

TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Serhat KARAOĞLAN, Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA, Tülin DURUKAN