MANYAS KOCAGÖL KAZAKLARINDAN GERİYE KALAN SANAT ESERLERİ (BCS'21)

Bu çalışmada Balıkesir’in Manyas İlçesi’ne bağlı Kocagöl Köyü’nde bulunan Don Kazaklarına ait sanat eserleri tanıtılmıştır. Don Kazaklarının Kocagöl Köyü’ne 18. yüzyılın sonlarında geldikleri düşünülmektedir. Kocagöl’de yaşadıkları süre boyunca birçok sanat eseri üretmişler ve 1962 yılında Rusya’ya geri dönerlerken eserlerinin birçoğunu burada bırakmak zorunda kalmışlardır. Çalışma kapsamında Kocagöl’de bulunan Don Kazaklarına ait ikonalar, evler ve kilise yapıları incelenmiştir. İkonalar teknik ve işlenen konular; evler ve kiliseler ise plan şeması ve kullanılan malzeme açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, özellikle söz konusu kiliselerin önemi vurgulanmış ve Don Kazaklarının sanat eserlerinin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla öneriler sunulmuştur.

___

 • Altun, F. İ. (2020) “Bandırma Müzesi’nde Bulunan Don (Rus) Kazaklarına Ait İki İkona”, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, 2, Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Анатольевич, А. П. Владимирович, С. Д. (2011) “XX. Верования Малой Азии в первой половине века: Новые материалы о липоване и красоте”, Журнал липованской истории и культуры русских старообрядцев, 8: 66-87, Одесса.
 • Arı, Y. (2021) “Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı Kültürel, Tarihi ve Politik Ekolojisi”, İstanbul: Çizgi Kitapevi Yayınları.
 • Arı, Y. (2013) “Manyas Gölü’nün Kültürel Ekonomisi: Tarihi Süreçte Adaptasyon ve Değişim”, Türk Coğrafya Dergisi, 40, İstanbul.
 • Ascher, A. (2020) “Kısa Rusya Tarihi” Yavuz Alogan (çev). İstanbul: Say Yayınları.
 • Çopur, L. (2006) “Rus Kültür Tarihinde Raskol Dönemi ve Bu Dönemin Mücahidi Avakkum (Hayatı ve Eserleri)”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dündar, M., Acıoğlu, Y. ve Koçyiğit, O. (2019) “Ortaçağ'dan Günümüze Balıkesir İli Yüzey Araştırması 2018 Yılı Çalışmaları”, 37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3, Diyarbakır.
 • Fındıkoğlu, Z. F. (1964) “Türkiye'den Rusya ve Amerika'ya Göç Eden İslav Muhacirleri”, Sosyoloji Konferansları, 4: 56-93.
 • Fındıkoğlu, Z. F. (1962) “Türkiye’de İslav Muhacirleri” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları, 3: 1-30.
 • Kanat, V. (2018) “XVIII. Yüzyılda Don Kazaklarının (Ağnadlar) Tuna Deltasına Yerleştirilmeleri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 67: 333-352.
 • Muşmal, H. ve Benli, K. (2019) “Osmanlı Dönemi’nde Beyşehir Mada Adası’na Yerleştirilen Rus Kazakları” Konya Ticaret Odası Konya Kitabı XVII, 2: 107-127.
 • Русский мир.ru (2017) https://m.rusmir.media/2016/02/01/nekrasovzi, (03.11.2021).
 • Russia Beyond (2016) https://www.rbth.com/society/2016/07/30/for-nekrasov-cossacks-life-in-steppe-song-and-wine_616247, (03.11.2021)
 • Sivrioğlu, U. T. (2018) “Manyas Kuban-Nehkrasov Kazakları”, Bandırma ve Çevresi Tarihi, Bursa: Dora Yayınları. 573-588.
 • Somuncuoğlu. S. (2018) “Don Kazakları”, İstanbul: Matbuat Yayın Grubu.
 • Şahin, C. (2018) “Bandırma-Kocagöl Yöresinde Kazaklar”, Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı I 17-19 Eylül 2018, Bandırma.
 • Şimşir, N. (2008). “Kazak Tarihi ve Kültürü Araştırmaları”, İstanbul.
 • Toğrol, Bb B. (2012) “The Kuban Cossacks of Manyas Turkey And The Cossacks of Leo Tolstoy”, Psikoloji Çalışmaları, 15 (0): 125-146.
 • Turhan, M. (1956) “Kültürde Değişen ve Değişmeye Mukavemet Eden Unsurlar”, Psikoloji Çalışmaları, 1: 6-21.
 • Ülken, H. Z. ve Tanyeli, A. N. (2014) “Gönen Bölge Monografisi” İstanbul University Journal of Sociology, 2 (10-11): 115-154.
 • Yaman, Y. ve Parla. (1981) “Balıkesir”, Yurt Ansiklopedisi, 2, İstanbul: Anadolu Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. (1993) “Ayasofya Müzesi’ndeki İkonalar Kataloğu I-II”, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.