SPİRİTÜEL TURİZM KÖYÜ MODELİ: ERDEK (BCS’21)

Turizm insanların daimi olarak ikamet ettiği yerin dışına sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici herhangi bir çabada bulunmamak kaydıyla temelde dinlenme, eğlenme, gezme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan faaliyetleri kapsayan olay ve ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilir. Zaman içerisinde sürekli gelişen, değişen, dönüşen bilgi ve teknolojiler sayesinde artık neredeyse küresel bir köy haline gelen dünyadaki turizm türlerine her geçen gün yenileri eklenmektedir. Aslında en eski turizm türlerinden biri sayılabilecek olmakla birlikte anlam itibariyle tam olarak anlaşılamayan, ülkeden ülkeye bile farklı uygulamaları olan spiritüel turizm de bu turizm türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelime anlamı “maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan” anlamına gelen spiritüel kelimesinin ağırlıklı olarak maneviyatı çağrıştırdığı söylenebilir. Daha çok din ve inanç ile bağdaştırılan kavramın anlamı literatürde son yıllarda farklılaşarak kişinin kendi özünü/maneviyatını bulma arayışı olarak yer almaya başlamıştır. Bu haliyle spiritüel turizm de kişinin kendini bulmak üzere çıktığı seyahatler olarak tanımlanabilir. Spiritüel turizm denildiğinde ilk akla gelen ülkeler Hindistan, Nepal, Peru ve Bali olsa da ülkemiz coğrafyasının da bu turizm çeşidi için gerekli niteliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Özellikle Çanakkale, Mardin, Hatay, Ağrı, Urfa, Kapadokya Bölgesi gibi destinasyonlar spiritüel turizm yapılabilmesi için en elverişli destinasyonlar olarak kabul edilebilir. Balıkesir/Erdek ilçesinin de bu turizm türü için oldukça uygun olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı öncelikle spiritüel turizm kavramına değişik bir bakış açısı kazandırarak Erdek’te aslında var olduğu düşünülen ancak ortaya çıkarılmamış/çıkarılamamış olan spiritüel turizm potansiyelini ortaya koymak üzere bir model önermektir. Yapılan literatür çalışması ve alan araştırması sonrasında Erdek ilçesinin spiritüel turizm yapılabilmesi için uygun olduğu tespit edilmiştir.

___

 • Atar, N. (2016) “Spiritüel Turizmin Dayanılmaz Cazibesi”, https://turizmhaberleri.com/2016/11/21/nilgun-atar-yazdi-spirituel-turizmin-dayanilmaz-cazibesi/#.YTpUcY4zbIV (02.08.2021)
 • Arslan, H. ve Şener, D.K. (2009) “Stigma, Spiritüalite ve Konfor Kavramlarının Meleis'in Kavram Geliştirme Sürecine Göre İrdelenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 51-58.
 • Çetinkaya, B., Altundağ, S. ve Azak, A. (2007) “Spiritüel Bakım ve Hemşirelik”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 47-50.
 • Çetinsaraç, D. (2015) “Spiritüel Turlar”, https://www.pozitifdergisi.com/gezi/spirituel-turlar.html (15.08.2021)
 • Dhamani K.A. (2014) “Spirituality and Nursing: An Ismaili Perspective on Holistic Nursing Care”, Journal of Holistic Nursing, December; 32(4): 341-346.
 • Erdek Belediyesi (2021) https://www.erdek-bld.gov.tr/kultur-turizm/erdek (04.09.2021)
 • Erdek Kaymakamlığı (2021) http://www.erdek.gov.tr/ (04.09.2021)
 • https://www.nufusune.com/erdek-mahalleleri-koyleri-balikesir (12.09.2021)
 • Kujawa J. (2017) “Spiritual Tourism as a Quest”, Tourism Management Perspectives, 24, 193-200.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021) https://teftis.ktb.gov.tr/TR-264159/turizm-tesislerinin-belgelendirilmesine-ve-niteliklerin-.html (15.09.2021)
 • Milliyet Gazetesi (2021) https://www.milliyet.com.tr/egitim/spirituel-ne-demek-spiritualizm-ve-spirituel-hayat-nedir-6420912 (16.08.2021)
 • Norman A. ve Pokorny J.J. (2017) “Meditation Retreats: Spiritual Tourism Well-Being Interventions”, Tourism Management Perspectives, 24, 201–207.
 • Özdemir M.A., Acar A. ve Dinçer F.İ. (2018) “Dünden Bugüne Spiritüel Turizm”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 58, 594-604.
 • Phukan, H., Rahman, Z. ve Devdutt, P. (2012) “Emergence of Spiritual Tourism in India”, International Journal of Marketing and Technology, 2(4), 300-317.
 • Tran-Tuan, H. (2015). “Nature as impression for Dao: A theory of spiritual tourism development in Da-Nang-Viet-Nam”, Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, https://hdl.handle.net/11299/175497.
 • Vargheese, A. J.S. ve Varghees, P.S. (2012). “Dimensions of Spiritual Tourism in Tuiticorin District of Tamil Nadu in India-A Critical Analysis”, Business Intelligence Journal, 245-251.
 • Vikipedi Özgür Ansiklopedi (2021) “Erdek”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Erdek (23.08.2021)
 • Yılmaz, M. ve Okyay, N. (2009) “Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri”, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3: 41-52.