Ofis İç Mekanının Covid-19 Pandemisi Sonrası Yeniden Düzenlenmesi

Özellikle çalışma alanlarının değişimi ile son yıllarda açık ofis kullanımları artmış ve pek çok kişinin bir arada çalıştığı mekan çözümleri görülmüştür. Bir arada çalışmaya olanak sağlayan bu sistemler, çalışma birimleri arasındaki mesafenin azlığı ve iç içe çalışmanın getirdiği mahremiyet yoksunluğu sebebiyle çalışanlar açısından dezavantajlı olarak görülmüştür. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte ortaya çıkan sosyal mesafe kavramı, çalışma alanlarının iç mekan tasarımlarının yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Pandemiyle birlikte etkisi kat ve kat artan günümüz çalışma alanlarında, önceliği kullanıcı memnuniyeti olan, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek, değişim ve yenilikler ile gelişim gösteren çalışma sistemleri karşısında yetersiz kalmayacak ofis mekan tasarımlarının yapılması, hem işveren hem de çalışan için önemli bir unsur haline gelmiştir. Çalışmada özellikle Covid-19 pandemisi sonrası, açık ofis sistemlerinde yeni normal düzene uyum sağlayacak nitelikte kişisel alanların yaratılması için çözüm önerileri sunulmuştur. Bu kapsamda esnek mobilya ve mekan çözümleri ile kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayabilecek, doğru malzeme ve donatı elemanlarının seçimine değinilmiştir. Aynı zamanda mekanı sürdürülebilir kılabilecek, uygun ortamın oluşturulabilmesi için gereken havalandırma, aydınlatma sistemleri ve teknolojik donanım içeren uygulamalar anlatılmıştır. Yeniden düzenlenen çalışma mekanlarının pandemi sonrasında da sürdürülebilir olması için fonksiyonel ve ekonomik çözümler sunulmuştur. Böylelikle çalışma ofisleri, işveren ve çalışan için konforlu mekanlara dönüşerek gelecek uygulamalara referans olabilecektir.

Rearrangement of Office Interior After Covid-19 Pandemic

Especially with the change of working areas, the use of open offices has increased in recent years and space solutions have been seen where many people work together. These systems, which allow working together, have been seen as disadvantageous for employees due to the small distance between working units and the lack of privacy caused by working together. The concept of social distance that emerged with the Covid-19 pandemic, which affected the whole world, revealed the need to reconsider the interior designs of the work areas. In today's working areas, whose impact has increased more and more with the epidemic, being able to keep pace with the rapidly developing technology, whose priority is user satisfaction, making office space designs that will not be inadequate in the face of working systems developing with changes and innovations, has become an important element for both employers and employees. In the study, especially after the Covid-19 pandemic, solutions were presented to create personal spaces that will adapt to the new normal order in open office systems. In this context, the selection of the right materials and reinforcement elements that can meet the needs of the user with flexible furniture and space solutions has been mentioned. At the same time, applications including ventilation, lighting systems and technological equipment required to create a suitable environment that can make the space sustainable are explained. Functional and economical solutions have been offered with the rearranged working spaces being sustainable after the pandemic. In this way, the work offices will turn into comfortable spaces for the employer and the employee, and can be a reference for future applications.

___

 • SARICIOĞLU, P. ve YAMAN, M., 2017. Kinetik mimari elemanların ofis yapılarında kullanımı. İçinde: HAMARAT, E., ARSLAN, C., ÇİFÇİ, S., AVŞAROĞLU, S., KÖKSAL, O. ve USLU, M. 18-21 Ekim 2017, II. International Academic Research Congress (INES), Antalya: Çizgi Kitabevi. s.881-888.
 • SEÇER KARİPTAŞ, F., YARAREL, B. ve ÜNVER, B., 2012. Ofis mekanlarının ergonomik tasarımının çalışanlar üzerindeki etkileri. 16-18 Kasım 2012, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. s. 15-24.
 • ALTINOK KAYAN, H. Z. ve TUNCEL, D., 2012. Ofis iç mekan tasarımlarında gelişen teknolojiler ışığında esneklik. Tasarım Kuram Dergisi. 14, s. 87.
 • ÇEBİ, E., 2020. Covid-19 salgını döneminde “normal” ve “yeni normal” yaşam üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13 (73), s. 583.
 • GÜNEY YÜKSEL, F. C. ve SEÇER KARİPTAŞ, F., 2019. Konut iç mekanına sürdürülebilir yaklaşımlar. Yakın Mimarlık Dergisi. 2 (2), s. 27-28.
 • TERCAN, A., 2014. Ofis binalarında bir sürdürülebilir uzlaşma için tasarım. Mimarist Dergisi. 1, s. 62.
 • AÇIK OFİS TASARIM FİKİRLERİ, 2020. Open office design ideas [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://freefloorplandesigns.com/ideas-for-office-design/open-office [Erişim tarihi 26 Aralık 2020].
 • AYDIN, T., 2020. Carlo Ratti Associati’den pandemi sonrası için ofis çözümleri [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.arkitera.com/haber/carlo-ratti-associatiden-pandemi-sonrasi-icin-ofis-cozumleri/ [Erişim tarihi 20 Aralık 2020].
 • BALTACI, E., 2020. Koronavirüs sonrası nasıl bir ofis hayatı bizleri bekliyor [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://kolektifhouse.co/komag/koronavirus-sonrasi-nasil-bir-ofis-hayati-bizleri-bekliyor/ [Erişim tarihi 29 Nisan 2021].
 • CONDECO SOFTWARE, 2021. Masa ve toplantı odası rezervasyon çözümleri [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.condecosoftware.com/ [Erişim tarihi 2 Ocak 2021].
 • DEIGNAN, J., 2020. Covid-19 and the future of furniture [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://irp-cdn.multiscreensite.com/e894f327/files/uploaded/Future%20of%20Furniture%20post%20COVID%2019_CBRE%20Furniture%20Advisory.pdf [Erişim tarihi 26 Aralık 2020].
 • ERSA, 2020. Pandemi sonrası çalışma alanlarına dönüş [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.ersamobilya.com/uploads/documents/ersa_returning_to_workspaces_after_pandemic_issue_1_may_2020.pdf?v=2.9 [Erişim tarihi 26 Aralık 2020].
 • GREAT BUILDINGS, 2020. Frank Lloyd Wright'ın Buffalo, New York'taki Larkin binası [çevrimiçi]. Erişim adresi: http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbc-drawing.cgi/Larkin_Building.html/Larkin_Plan_2.html [Erişim tarihi 15 Aralık 2020].
 • MARULLO, F., 2012. Ofis ve Loggia Georgia Vassari'nin bürokrasi mimarisi [çevrimiçi]. Erişim adresi: http://thecityasaproject.org/2012/08/the-office-and-the-loggia-giorgio-vasaris-architecture-for-bureaucracy/ [Erişim tarihi 2 Ocak 2021].
 • MUDDIT, J., 2020. Koronavirüsten sonra ofisler nasıl değişecek [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.bbc.com/worklife/article/20200514-how-the-post-pandemic-office-will-change [Erişim tarihi 7 Ocak 2021].
 • NETSER, 2020. Pandemi sonrası en önemli 5 sağlık ve güvenlik teknolojisi [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.netser.com.tr/tr/blog/pandemi-sonrasi-en-onemli-5-saglik-ve-guvenlik-teknolojisi [Erişim tarihi 29 Aralık 2020].
 • PLASIS, 2020. Otomatik el sensörlü temassız kapı 90 derece [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.plasis.com.tr/blog/2020/06/03/otomatik-el-sensorlu-temassiz-kapi-90-derece/ [Erişim tarihi 8 Ocak 2021].
 • THE NOUN PROJECT, 2021. Covid-19 bulaş yolları [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://thenounproject.com/ [Erişim tarihi 1 Ocak 2021].
 • TUTUCU, S., 2020. Salgın bile açık plan ofisini öldüremez [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-15/even-the-pandemic-can-t-kill-the-open-plan-office [Erişim tarihi 2 Ocak 2021].
 • WİLMOTTE, J. M., 2020. Anatole flex wall [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://koleksiyon.com.tr/urun/anatole-flex-wall/ [Erişim tarihi 10 Aralık 2020].
 • YALIN TAN + PARTNERS, 2020. Yeni normal: Covid-19 sonrası çalışma alanları [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.vbenzeri.com/konuk-yazar/yeni-normal-covid-19-sonrasi-calisma-alanlari [Erişim tarihi 1 Ocak 2021].
 • TOPRAK, G., 2014. Ofis yapılarının tasarım kriterleri ve mekansal oluşumlar üzerinden incelenmesi: Ankara ili Eskişehir yolu örneği. Gazi Üniversitesi.