Beylerbeyi Sarayı Ana Binasındaki 21 Numaralı Odanın İyileştirilmesine Yönelik Yöntemler, Teknikler ve Öneriler

1863-1865 yılları arasında inşa edilen Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı Dönemi’nde padişahlar tarafından yazlık saray olarak kullanılmıştır. Bodrum kat dahil üç katlı binada 24 oda ve 6 salon bulunmaktadır. Uzun yıllar ziyarete açık kalan bu tarihi sarayın 21 numaralı odası zararlı gazlar, nem ve ısı gibi etkenlere maruz kalmıştır. Duvarlardaki ve tavandaki boya parçacıkları dökülmüş, zemindeki tekstil ürünleri yırtılıp solmuş, mekân özgün atmosferini kaybetmiştir. Sonuç olarak 21 numaralı odanın restore edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle mekânsal birim onarımı, mobilya restorasyonu ve yenileme uygulamaları olarak belirlenen işlemler uygulanmıştır. Bu çalışmada sarayın 21 numaralı odasının iyileştirilmesi için bazı yöntem, teknik ve öneriler sunulmuştur. Bu bulguların geniş bir uygulanabilirlik sağladığı göz önüne alındığında, benzer tarihi mekânlarda planlanacak onarım ve yenileme çalışmalarına katkı sağlayacağı öngörülmüştür.

Methods, Techniques and Recommendations for the Improvement of Room 21 in the Main Building of Beylerbeyi Palace

Beylerbeyi Palace, built between 1863 and 1865, was used as a summer palace by the sultans during the Ottoman Period. The three-storey building, including the basement, has 24 rooms and 6 halls. Room 21 of this historic palace, which was kept open to visitors for many years, was exposed to some factors such as harmful gases, humidity and heat. The paint particles on the walls and ceiling have fallen off, the textiles on the floor have been torn and faded, and the place has lost its authentic atmosphere. As a result, the restoring necessity of the room 21 has emerged. For this reason, processes determined as spatial unit repair, furniture restoration and renewal applications were applied. According to this study, some methods, techniques and suggestions were presented for the improvement of the room 21 of the palace. Considering that those findings provide wide-ranging applicability, it was foreseen that they would contribute to the repair and renovation works to be planned in similar historical places.

___

 • ERSOY, A., 1993. XV. Yüzyıl Osmanlı ağaç işçiliği. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayın No:509, Atatürk Eğitim Fakültesi Yayın No:14.
 • GÖNCÜ, T. C., 2013. Beylerbeyi Sarayı. İstanbul: TBMM Milli Saraylar.
 • İREZ, F., 1989. XIX. yüzyıl Osmanlı saray mobilyası. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını-23.
 • MIRO, P., E. ve COLL, P., M, 2006. Mobilya restorasyonu ve yenilemesi. İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. ŞANIVAR, N., 1978. Ağaç işleri üst yüzey işlemleri. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • ULUENGIN, B., 2006. Mimari metaller; özellikleri, bozulma nedenleri, koruma ve restorasyon teknikleri. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • AKILLI, H., 1987. Taş eserlerin tahribatına neden olan etkenler. Rölöve Restorasyon Dergisi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları. 6, s. 129-134.
 • GÖNCÜ, T. C. 2019. Beylerbeyi Sarayı’nın inşa sürecine ilişkin tespitler-değerlendirmeler. Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi. (18), s. 56-69.
 • KARACA, F., ALAGHA, O., ve GÖREN, S. 2010. Bir derleme çalışması: İç ortam hava kalitesinin müzeler ve tarihi bina envanterinde bulunan eserlere etkilerinin araştırılması, risk değerlendirmesi ve uygun kontrol sistemlerinin önerilmesi [çevrimiçi]. Erişim adresi: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ab5164f6f1b86eb_ek.pdf?dergi=96629. [Erişim tarihi 15 Ağustos 2021].
 • MEGEP, 2013. Mobilya ve iç mekân tasarımı Ankara: Yaysız döşeme [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://docplayer.biz.tr/11248418-Mobilya-ve-ic-mekan-tasarimi.html [Erişim tarihi 18 Ağustos 2020].
 • GÖK, M., 2015. Beylerbeyi Sarayı 21 numaralı odanın mekân analizi ve restorasyonu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
 • YUM, Ş., 1991. Milli Saraylar ‘da duvar ve tavanlarda yer alan doğa ve mimari konulu manzara resimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi.