Türkiye’de Hanehalkı Ve Konut Büyüklüklerinin, Doğalgaz Tüketimi Kapsamında Değerlendirilmesi

Öz Günümüzde toplumların hızlı nüfus artışı, beraberinde konut ihtiyacını da artırmıştır. Kar odaklı işletmeler, özel ve kamu kurumları gibi birçok oluşumun yerleşkesi olan konutlar, daha çok hanehalkları tarafından barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik kullanılmaktadır. Hanehalkları, iktisadi düzenin tüm üretim faktörlerinde rol alabilen, ekonominin temel yapı taşı olarak görülmektedir ve yaşadıkları konutları günümüzde sadece barınmak için değil, aynı zamanda iş, eğlence, tatil ve ticari olarak da kullanabilmektedir. Bu durum beraberinde lüks, işleyiş ve hacim olarak büyük konut tercihlerini getirmiştir. Konutların bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için gerekli alt yapı ve sürekli enerji ihtiyacının da karşılanması gerekmektedir. Günümüzde konutların temel enerji ihtiyaçları arasındaki en önemli kaynaklardan biri doğal gazdır. Isınma, sıcak su ve pişirme özelliklerini hanehalklarına sunan doğalgaz, kimyasal yapısının basit olmasından dolayı kolay bir şekilde kullanılabilir. Bu kolay yapısı ve maliyet avantajları nedeniyle, son yıllarda birçok ülke doğalgazı her alanda enerji ihtiyacını karşılamak için tercih etmeye başlamıştır. Hanehalklarının yaşadığı konutlar, metrekare büyüklükleri kadar enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla bir hanehalkının yaşadığı konutun metrekare oranının büyük olması tüketmek zorunda olduğu enerji maliyetlerinin de artması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada; Türkiye ve dünyadaki hanehalklarının yaşadıkları konutların ortalama büyüklükleri, hanehalkı ortalaması, konut içinde kişi başına düşen yaşam alanı ve kişi başına tüketilen ortalama doğalgaz miktarı metreküp olarak hesaplanarak, değerlendirilmiştir. Ayrıca ülkemizde kişi başına düşen doğalgaz tüketimi, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkeyle sayısal formüller kullanılarak karşılaştırılıp, konut büyüklüklerinde tasarrufa gidilmesi konusunda öneriler gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

Aksoy, M. E. (2016, Ekim 27). Dünyanın Enerji Görünümü. İNSAMER: https://insamer.com/tr/dunyanin-enerji-gorunumu_388.html adresinden alındı

ArcGIS. (2019). Average Household Size in Another Country. arcgis: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=2252aab146484672bd9be120d12b3fb6

British Petrol. (2019). BP Statistical Review of World Energy. BP.

countryeconomy. (2005). Population. countryeconomy: https://countryeconomy.com/demography/population/mexico?year=2000

Emmel, J., & Beamish, J. (2015). Lifestyle Influences on Housing Preferences . Housing and Society, 1-28.

EPDK. (2018). Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu. Ankara: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Göker, M. (2009). HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF SITTING COMPONENTS AT THE TURKS. Journal of World of Turks, 163-169.

GAZBİR. (2018). 2018 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği.

GazElektrik. (2019). Doğal gaz metreküp fiyatı kaç lira ? gazelektrik: https://gazelektrik.com/s-s-s/dogalgaz-metrekup-fiyati

Helgilibrary. (2018). Ukrayna'da Konut Büyüklüğü (Ortalama). helgilibrary: https://www.helgilibrary.com/indicators/size-of-dwelling-average/ukraine/

İMO. (2015). “TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI” RAPORU . İnşaat Mühendisleri Odası: http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/9ca6617c167713d_ek.pdf

Kalkınma Bakanlığı. (2012). Sosyal Politika Kavramları Sözlüğü. Ankara: Tayyar Doğan.

Karakurt, E., & Fırat, Z. (2012). Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği. Business and Economics Research Journal, 173-195.

Koç, A., Yağlı, H., Koç, Y., & Uğurlu , İ. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel Değerlendirilmesi. Makine Ve Mühendis, 59(692), 86-114.

Milliyetemlak. (2018). Türk Halkının Ev Tercihi 120 Metrekarelik 3+1 Daire . Milliyet Emlak Dergi: https://www.milliyetemlak.com/dergi/turk-halkinin-ev-tercihi-120-metrekarelik-31-daire/

statista. (2019). householdbycountry. statista: https://www.statista.com/statistics/464187/households-by-size-germany/

T.C Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2014). TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI TESPİTLER, ÖNERİLER. Ankara: T.C Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

TUİK. (2019). Türkiyede Hanehalkı Ortalaması. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.

ukrturk. (2019). Ukrayna'da Halkın Kullandığı Doğal Gazın Fiyatı Düştü. ukrturk: https://ukrturk.net/ukraynada-halkin-kullandigi-dogalgazin-fiyati-dustu-iste-guncel-fiyatlar/

Yardım, G. (2019). KÜRESEL DOĞAL GAZ PİYASASI. Ankara: ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Ticaret Ltd.

Yardımcı, O. (2011). TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASI: GEÇMİŞ 25 YIL, GELECEK 25 YIL. Ekonomi Bilimleri Dergisi.

Kaynak Göster

APA Selçuk, G , Pasinlioğlu, S . (2020). Türkiye’de Hanehalkı Ve Konut Büyüklüklerinin, Doğalgaz Tüketimi Kapsamında Değerlendirilmesi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (4) , 1861-1877 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/784479