Gastronomi Turizmi Kapsamında Sivas Yöresel Yemeklerinin Mikro ve Makro Besin Öğelerinin İncelenmesi

Öz Yeme-içme kültürü, günümüzde sadece temel ihtiyacın karşılanması olarak değil birçok sektörü etkileyen ekonomik bir etkinlik olarak görülmektedir. Yeme-içme faaliyetleri turizm sektörünün temel yapı taşlarındandır. Ayrıca bir toplumun doğal zenginliği ve kültürünü de doğrudan yansıtması nedeniyle alternatif turizm türleri arasında gastronomi turizmi özel bir önem taşımaktadır. Gastronomi turizmi, turizmin tüm sezona yayılması, diğer faaliyetleri desteklemesi, gelirin artması ve dağıtımının yaygınlaşması, istihdamın sağlanması ve hizmet kalitesinin artması gibi etkilere sahiptir. Tüketicilerin destinasyon seçimini etkileyen unsurlardan biri de gastronomik çekiciliklerdir. Bu bağlamda ülkeler, yerel mutfaklarını ve gastronomik unsurlarını kayıt altına alarak gelecek nesillere ulaştırmaya ve turizmin önemli bir parçası olarak ekonomik yönden kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışma kapsamında Sivas’a gelen yerli veya yabancı turistlerin “yemeden dönme” olarak nitelendirdiği; Sivas Köftesi, Sivas Fırında Kellesi, Sivas Etli Pidesi, Peskütan Çorbası, Madımak Yemeği, Sivas Etli Sarması, Sivas İçli Köftesi, Hingel, Turşu Kavurması, Sivas Katmeri, Sivas Çöreği ve Sivas Hurma tatlısının mikro ve makro besin öğeleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Sivas mutfağı ele alındığında farklı turistik kaynaklar için şehre gelen ziyaretçilerin yemek ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecek düzeyde olduğu söylenebilir. Sivas hem yemek çeşitliliği hem de, işletme kapasitesi anlamında mevcut turistik potansiyele hizmet edebilecek bir kapasiteye sahiptir. Besin değerleri bakımından incelendiğinde, kalori değerleri nispeten yüksek, hayvansal gıda ağırlıklı ancak birçok fonksiyonel gıda bileşenini içeren bir beslenme şekli olduğu söylenebilmektedir.

Kaynakça

Anon. 2020. “Https://Www.Ci.Gov.Tr/Files/GeographicalSigns/140.Pdf.” Retrieved https://www.ci.gov.tr/Files/GeographicalSigns/140.pdf).

Chang, Richard C. Y., Jakša Kivela, and Athena H. N. Mak. 2011. “Attributes That Influence the Evaluation of Travel Dining Experience: When East Meets West.” Tourism Management.

Cömert, Menekşe, and Durlu Özkaya, Fügen. 2014. “Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi (The Importance of Turkish Cuisine in Gastronomy Tourism ).” Journal of Tourism and Gastronomy Studies.

Deveci, Bilal. 2020. “Kültür ve Yemek Kültürü.” Pp. 1–20 in Yemek Kültür ve Toplum. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Durlu Özkaya, Figen, Serdar Sünnetçioğlu, and Ayşe Can. 2013. “Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü.” Journal of Tourism and Gastronomy Studies.

Fusté-Forné, Francesc. 2020. “Savouring Place: Cheese as a Food Tourism Destination Landmark.” Journal of Place Management and Development.

Günlü, E., and N. Şahin. 2007. “Turizmde Ürün Geliştirme ve Alternatif Turizm.” P. 141,166 in Genel Turizm, edited by O. İçöz.

KARACA, Oya Berkay. 2016. “Geleneksel Peynirlerimizin Gastronomi Turizmindeki Önemi (The Importance of Our Traditional Cheeses in Gastronomy Tourism).” Journal of Tourism and Gastronomy Studies.

Kargiglioğlu, Şaban. 2018. “Gastronomi Turizminin Önemi.” Pp. 35–53 in Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, edited by A. Akbaba and N. Çetinkaya.

de la Torre, María Genoveva Millán Vásquez, Luis Amador Hidalgo, and Juan Manuel Arjona Fuentes. 2015. “Olive Oil Tourism: An Alternative to Preserve the Olive Grove Landscapes and Promote Rural and Regional Development in Andalusia (Spain).” Revista de Geografia Norte Grande.

Quan, Shuai, and Ning Wang. 2004. “Towards a Structural Model of the Tourist Experience: An Illustration from Food Experiences in Tourism.” Tourism Management.

Şeker, İbrahim Tuğkan. 2018. “Sokak Yemekleri.” Pp. 392–400 in Gastronomi ve Yiyecek Tarihi. Ankara: Detay Yayıncılık.

TURSAB. 2014. “Gastronomi Turismi Raporu.” Retrieved (https://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf).

Üçer, Müjgan. 2006. Anamın Aşı Tandırın Başı. 1. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Yıldız, Özay Emre. 2016. Gastronomi ve Turizm. 1. edited by H. Kurgun and D. Özşeker Bağıran. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Şeker, İ , Hastaoğlu, E . (2020). Gastronomi Turizmi Kapsamında Sivas Yöresel Yemeklerinin Mikro ve Makro Besin Öğelerinin İncelenmesi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (4) , 1879-1894 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/781494