Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar

Öz Şevkî Dayf modern dönemde Arap dili alanında araştırma yapmış önemli bilim insanları arasındadır. Onun lehçe konusunda orta bir yol seçtiği söylenebilir. Lehçeleri toplumun bir gerçeği olarak görmekle birlikte birtakım tahrifler içermesi yönünden eleştirmektedir. Ona göre Mısır lehçesinde bulunan hatalı kullanımların en yaygın olanı irâb olgusu ile ilgilidir. Bunun yanı sıra o fiil, isim, zamir ve harflerde birçok yanlış kullanımların olduğunu vurgulamaktadır. Bütün yanlış kullanımlar için tek tek örnek vermekte ve sorunun çözümü için fasih Arapçanın esas alınması gerektiğini söylemektedir. Çünkü ona göre fasih Arapça toplumu birbirine bağlayan bir bağdır. Bu yüzden Arap dilinin daha anlaşılır ve kolay olması için fasih Arapçanın korunması gerekir.

Kaynakça

Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Ankara: TDK Yayınları, 2009.

Altuncî, Muhammed, el-Mu’cemu’l-mufassal fi’l-edeb, Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-’İlmiyye, 1999.

Çetiner, Bedrettin “Arap aleminde fushâ-âmmî dil mücadelesi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 7-8-9-10, (1995), s.s. 345-361.

Şevki Dayf, “el-Fushâ”, el-Arabî, sayı 58, (1963), s.s. 16-20.

Şevki Dayf, el-Medârisu’n-nahviyye, Kahire: Dâru’l-Me’ârif, 1968.

Şevki Dayf, Tahrîfâtu’l-âmmîyye li’l-fushâ fi’l-kavâ’id ve’l-binyât ve’l-hurûf ve’l-harekât, Kahire: Dâru’l-Me’ârif, 1994.

Şevki Dayf,“Tahrîfâtun fil’l-âmmîyye lî-kelimâti’l-fushâ”, el-Arab, sayı 1-2, (1991), s.s. 15-22.

Şevki Dayf,Tecdîdu’n-nahv, Kahire: Dâru’l-Me’ârif, 1982.

Şevki Dayf, Teysîru’n-nahvi’t-ta’lîmî kadîmen ve hadîsen ma’a nehci tecdîdih, Kahire: Dâru’l-Me’ârif, 1986.

Güler, İsmail, Nahvi Kolaylaştırma Çabaları, Bursa: Özcan Ofset, 2006.

el-Hûlî, Emîn. Arap İslam kültüründe yenilikçi yaklaşımlar, çev. Emrullah İşler, Mehmet Hakkı Suçin, Ankara: Kitâbiyât, 2006.

Kaplan, Mehmet, Kültür ve dil, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.

ez-Zeyyat, Tarihu’l-edebi’l-Arabi, Kahire: Dâru Nahde, thz.

el-Abdelî, Yahyâ, Muşâhedetun nusha âmileten: Şevki Dayf, http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-13678.html (28. 03. 2018).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi481114, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {341 - 366}, doi = {}, title = {Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar}, key = {cite}, author = {Batur, İslam} }
APA Batur, İ . (2018). Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar . Artuklu Akademi , 5 (2) , 341-366 .
MLA Batur, İ . "Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar" . Artuklu Akademi 5 (2018 ): 341-366 <
Chicago Batur, İ . "Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar". Artuklu Akademi 5 (2018 ): 341-366
RIS TY - JOUR T1 - Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar AU - İslam Batur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 366 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar %A İslam Batur %T Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar %D 2018 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Batur, İslam . "Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar". Artuklu Akademi 5 / 2 (Aralık 2018): 341-366 .
AMA Batur İ . Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2018; 5(2): 341-366.
Vancouver Batur İ . Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar. Artuklu Akademi. 2018; 5(2): 341-366.
IEEE İ. Batur , "Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar", Artuklu Akademi, c. 5, sayı. 2, ss. 341-366, Ara. 2018