TIME CAPSULE APPLICATION IN SOCIAL STUDIES COURSE

Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan "Zaman, Süreklilik ve Değişim" öğrenme alanına yönelik bir zaman kapsülü etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğin 2015 yılının Kasım ayında ilk aşaması, 2016 yılının Aralık ayında ise ikinci aşaması uygulanmıştır. Etkinlik Ordu ili Altınordu ilçesinde bulunan 2015 yılında 5. sınıf, 2016 yılında 6. sınıf olan Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte, öğrencilerin zaman içinde hem kendilerinin hem de sınıf arkadaşlarının fiziksel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal alandaki değişimi ve gelişimleri ile çevrelerinde, ülkemizde ve dünyadaki değişimin nasıl gerçekleştiğini görmeleri amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerle birlikte oluşturulan bir materyal listesi çerçevesinde zaman kapsülü hazırlanmış ve mühürlenerek kapatılan zaman kapsülü bir yıl sonra açılmıştır. Gerçekleştirilen etkinlik sonucunda öğrencilerin özellikle geçen zamanda bireysel olarak el izlerinden hareketle ne kadar büyüdükleri, sosyal çevrelerinde ciddi değişiklikler olduğu, zevklerinin değiştiği ve ülkemiz adına ise gazete gupüründeki ekonomi bilgilerinden hareketle değişimi görme ve yorumlama şansı yakaladıkları görülmüştür

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ZAMAN KAPSÜLÜ UYGULAMASI

In this study, an activity has been implemented towards “time, continuity and change” learning strand of the 5th grade social studies curriculum. The first level of the activity was done in November 2015 and the second level of the activity was done in December 2016. The activity was implemented at a secondary school in Ordu. This activity aimed to help students see the change and development of themselves and their friends in social fields, environment, country and world. Accordingly, using the material list that was prepared with the students, a time capsule was prepared, sealed and hid to reopen one year later. The time capsule helped students recognize physical changes in them through a hand print on a paper. Besides, the students understood that their social environment and taste of lives changed dramatically. They noted the changes in our country with the help of economy section of the newspapers

Kaynakça

ALTC (n.d.). A tale of two time capsules. Retrieved December 8, 2016 from https://www.assembly.ab.ca/visitor/teac hers/pdf/TimeCapsule_Activities.pdf

Maxim, G. W. (1997). Time capsules: Tools of the classroom historian. The Social Studies, 88(5), 227-232. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10. 1080/00377999709603784

Milli Eğitim Bakanlığı. (2005a). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı [Primary school social sciences (4-5. grades) curriculum]. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/

Milli Eğitim Bakanlığı. (2005b). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (6-7. sınıflar) öğretim programı [Primary school social sciences (6-7. grades) curriculum]. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/

Özen, R., & Sağlam, H.İ. (2010). İlköğretim öğrencilerinin değişim ve sürekliliği algılayışı [Perception of primary students on change and continuity]. Akademik Bakış Dergisi [Academic Sight Journal], 22, 1-15. Retrieved from http://www.akademikbakis.org/eskisite/ 22/17.pdf

Stafford-Levy, M. (2007). Reflections from a teaching time capsule. Journal of Border Educational Research, 6(2), 127-132. Retrieved from https://journals.tdl.org/jber/index.php/jb er/article/viewFile/7160/6474

Şimşek, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi ve öğretimi [The development of historical time concept in primary school students and its teaching] (Unpublished dissertation). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster